Üzenet, 25. július 1992

„Drága gyermekek! Ma újra az imádságra hívlak benneteket, és ezen belül az öröm imájára, hogy ezekben a fájdalmas napokban senki se érezzen közületek szomorúságot az imádságban, hanem legyen az örömteli találkozás Teremtő Istenetekkel. Imádkozzatok gyermekeim, hogy közelebb legyetek hozzám, és az imádságban megérezzétek, mit kívánok tőletek. Veletek vagyok, és minden nap megáldalak benneteket anyai áldásommal, hogy Isten bőségesen betöltsön benneteket kegyelmével mindennapi életetekben. Adjatok hálát Istennek azért az ajándékért, hogy veletek lehetek, mert mondom nektek, ez nagy kegyelem! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”