Üzenet, 25. június 2006

A jelenések huszonötödik évfordulója
„Drága gyermekek! Nagy örömmel szívemben megköszönök nektek minden imát, amit ezekben a napokban fölajánlottatok a szándékaimért. Tudjátok, gyermekeim, hogy nem fogjátok megbánni sem ti, sem a gyermekeitek. Isten nagy kegyelmekkel fog megjutalmazni benneteket, és elnyeritek az örök életet. Közel vagyok hozzátok és hálás vagyok mindazoknak, akik az évek során elfogadták az üzeneteimet, életre váltották azokat és döntöttek a szentség és a béke mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”