Üzenet, 25. február 2007

„Drága gyermekek! Ebben a nagyböjti időben nyissátok meg szíveteket Isten irgalma előtt. A Mennyei Atya meg akar szabadítani mindnyájatokat a bűn rabszolgaságából. Ezért, gyermekeim, használjátok ki ezt az időt, és a szentgyónásban, az Istennel való találkozás által hagyjátok el a bűnt, és döntsetek a szentség mellett. Tegyétek ezt Jézus iránti szeretetből, aki vérével megváltott benneteket, hogy boldogságban és békében élhessetek. Ne feledjétek, gyermekeim, hogy szabadságotok a ti gyengeségetek, ezért komolyan kövessétek üzeneteimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”