Üzenet, 25. május 2009

„Drága gyermekek! Ebben az időben arra hívlak mindnyájatokat, imádkozzatok, hogy a Szentlélek leszálljon minden megkeresztelt teremtményre, megújítson benneteket a Szentlélek és elvezessen hitetek tanúságtételének útjára; titeket és mindazokat, akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől. Veletek vagyok és közbenjárok értetek a Magasságbeli előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”