Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. grudnia 2002

„Drogie dzieci! Jest to czas wielkich łask, ale również czas wielkich prób dla wszystkich, którzy chcą iść drogą pokoju. Dzieci, dlatego ponownie wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, nie słowami lecz sercem. Żyjcie moimi orędziami i nawracajcie się. Bądźcie świadomi tego daru, że Bóg pozwolił mi być z wami, szczególnie dziś, gdy trzymam w ramionach Dzieciątko Jezus – Króla Pokoju. Pragnę dać wam pokój, a wy nieście go w swoich sercach i darujcie innym ludziom, dopóki Boży pokój nie zapanuje na świecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”