CENTRUM INFORMACYJNE „MIR" MEDJUGORJE

Z chwilą rozpoczęcia się objawień Matki Bożej zaistniała potrzeba, aby w odpowiedni sposób przedstawić je opinii publicznej. Nie chciano robić ogromnej propagandy, we współczesnym rozumieniu tego słowa, ale pomóc ludziom w otrzymaniu wiarygodnych informacji. Dzisiejsza działalność ma taki sam cel.

Uzasadnione są zarzuty, że już od samego początku powinien być stworzony odpowiedni system głoszenia informacji o objawieniach Matki Bożej, mający swe źródło w miejscu wydarzeń. Uzasadnione są również trudności, które doprowadziły do takiego stanu. Przypomnijmy sobie, że w 1981r., gdy rozpoczęły się objawienia, Medziugorje było pod panowaniem dyktatury komunistycznej. Co oznaczało stale być śledzonym przez policję i niemożność zbliżenia się lub stworzenia współczesnych środków masowego przekazu. Do więzienia można było trafić za jedno słowo lub nawet za nic. Ten stan rzeczy sprawił, że trudno było znaleźć odpowiednich ludzi, którzy byliby w stanie podjąć się zadania głoszenia orędzi Matki Bożej w środkach masowego przekazu. Trzecim, ogromnym problemem było negatywne stanowisko biskupa (diecezja Mostar) wobec wydarzeń w Medziugorju, mimo uprzedniego gorącego poparcia i odważnego stanowiska zajmowanego wobec władz komunistycznych.

Problemy nie zdołały jednak zniszczyć wszystkich dobrych pomysłów. Wraz z obietnicą nastania demokracji w 1990r. zaczęto poważnie myśleć o wszystkim. Niestety wkrótce wybuchła straszna i niesprawiedliwa wojna, tak że wszystkie idee zostawiono na lepsze czasy. Liczba pielgrzymów znacznie się zmniejszyła z powodu utrudnień jakie sprawiała wojna. Pozostało jednak w ludziach pragnienie, aby być w kontakcie z Medziugorjem i wiedzieć, co się tam dzieje. Dlatego też w listopadzie 1994r. pracę rozpoczyna Centrum Informacyjne. Zaczyna się tworzyć archiwum, biblioteka, zaczyna się wysyłać komunikaty z Medziugorja na cały świat. W tym czasie zakupiono również komputery i w listopadzie 1994r. wychodzi „zerowy" numer Biuletynu Prasowego. Za pośrednictwem internetu jest on dostępny dla pielgrzymów tak jak i orędzia Matki Bożej wraz z komentarzem.

Czas mijał rozwijały się więc nowe pomysły jak: robofax, radio, internet, lokalna telewizja... Cel to głoszenie orędzi Matki Bożej i nic więcej.

1. Archiwum

Tworzenie archiwum rozpoczęło się od zbierania materiałów na temat uzdrowień, które dotychczas miały miejsce. Do dnia dzisiejszego zostało zgłoszonych około 445 uzdrowień, z których większość posiada pełną dokumentację.

Nieustannie przyjeżdżali dziennikarze i pisali o wydarzeniach w Medziugorju. Oczywiście nie można było zebrać wszystkich artykułów, ale większość znajduje się w naszym archiwum. Najbardziej interesujące są te z czasów komunistycznych. Można z nich wyczytać ogrom zła otaczający objawienia Matki Bożej.

W ciągu 20 lat wykonano mnóstwo zdjęć Medziugorja, przechowujemy je w oddzielnym dziale archiwum, wykorzystujemy w publikacjach prasowych oraz w przygotowaniach do wydania nowych książek.

Rozpoczęliśmy również gromadzenie negatywów filmowych, ze względu na duże agencje prasowe.

2. Biblioteka

Ciągle pisane są rozmaite książki, których celem jest wyszukanie i wniknięcie w sedno wydarzeń medziugorskich. Część ich w różnych językach jest zgromadzona w naszym „Centrum". W chwili obecnej nie mamy wystarczająco miejsca, aby je wystawić, lecz jest to przewidziane w dalszej rozbudowie sanktuarium.

Tym samym prosimy wszystkich, którzy mogą nam pomóc w gromadzeniu książek do zbiorów naszej biblioteki lub innych materiałów do archiwum, aby to uczynili. „Centrum" nie należy jedynie do nas. Informacje, którymi dysponuje przesyłane są do pozostałych centrów na świecie, jak i do osób prywatnych pragnących publikować prace o tematyce medziugorskiej.

3. Punkt Informacyjny

Od chwili, gdy ponownie zaczęło przybywać więcej pielgrzymów do Medziugorja, we wrześniu 1995r. rozpoczyna działanie „Punkt Informacyjny". Założony w 1991r., ale jego działanie zostało wstrzymane przez wojnę. Punkt otwarty jest codziennie.

Zadaniem „Punktu Informacyjnego" jest udzielanie pielgrzymom wszystkich potrzebnych informacji. W informacji gromadzone są również informacje o przybywających grupach pielgrzymkowych, by łatwiej było zorganizować pracę w sanktuarium. Przypominamy, że nie zajmujemy się zakwaterowaniem pielgrzymów.

„Punkt Informacyjny" jest organizatorem spotkań pielgrzymów z jednym z wizjonerów oraz z ojcami franciszkanami pracującymi w sanktuarium. Prosimy wszystkich prowadzących grupy pielgrzymkowe, aby mieli to na uwadze. Poprzez wzajemną współpracę i organizację pomożecie nam i sobie.

Z „Punktem Informacyjnym" ściśle związane jest „Towarzystwo Przewodników", które wznowiło swą działalność we wrześniu 1995r. Założone w 1991r., aby dawać medziugorskim pielgrzymom informacje z dziedziny religii, kultury i historii, archeologii i etnografii. Przewodnicy przygotowani są poprzez specjalne kursy. W „Centrum Informacyjnym" w Medziugorju możecie zapytać o ich usługi.

4. Biuletyn

Na prośbę wielu pielgrzymów, a szczególnie centrów pokoju, aby regularnie byli informowani o wszystkim, co obecnie ma miejsce w Medziugorju, zdecydowaliśmy się, by rozpocząć publikację „Biuletynu", który jest oficjalnym głosem sanktuarium. Z

jego pomocą łatwiej jest zapobiec próbom i rozpowszechnianiu fałszywych informacji na temat medziugorskich wydarzeń. Można w nim odnaleźć rozmaite wiadomości, komunikaty, orędzia... mogące pomóc przyjaciołom Medziugorja z całego świata pozostać w kontakcie z sanktuarium.

5. Oferujemy różne rodzaje usług

Jednym z zadań „Centrum" jest utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami, radiem i ekipami telewizyjnymi przyjeżdżającymi do Medziugorja, lub gdy są nim zainteresowane. Pragniemy służyć wszelkimi aktualnymi informacjami o tym, co się dzieje w Medziugorju. Pomagamy również tym, którzy chcą napisać książki o Medziugorju, jak i tym, którzy na ten temat piszą prace naukowe.

6. Internet

W marcu 1996r. zaczęliśmy zamieszczać komunikaty o wydarzeniach w parafii Medziugorje w sieci Internet. Zwiększyliśmy w ten sposób możliwości komunikowania się z innymi.

7. Radio

Na początku wojny w Chorwacji i w Bośni i Hercegowinie rozpoczęło swą działalność radio pod nazwą „Radio Medjugorje". Zajmowało się tematyką polityczną, religijną, kulturalną, sportową itd. Było otwarte na wszystko, co interesuje Chorwata mieszkającego w Medziugorju. Biorąc pod uwagę, że aparatura była słaba i zużyta, po dwóch latach radio musiało zaprzestać emitowania audycji. Potem brakowało środków, aby je ponownie uruchomić.

Po przełamaniu komunistycznej władzy strachu zaczęto myśleć poważnie o założeniu radia pod patronatem Sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju. Istniało kilka pomysłów, ale dopiero w marcu 1996r. doszło do realizacji konkretnego projektu. Radio rozpoczęło swą działalność podczas obchodów 15. rocznicy objawień Matki Bożej.

W chwili obecnej radio „Mir” Medziugorje emituje 10 godzin programu własnego (od 10:00 do 22:00), a jeśli jest taka potrzeba – więcej. Pozostały czas antenowy wypełnia retransmisja programu Chorwackiego Radia Katolickiego. Program radia „Mir” Medziugorje porusza tematykę religijną, kulturalną, edukacyjną, społeczną, sportową, itd. Centralną częścią programu jest codzienna transmisja na żywo różańca i Mszy św. z kościoła parafialnego. Radio jest słyszalne na większości obszaru Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji. Pogram wypełnia 30 emisji tematycznych i 7 programów codziennych. Radio „Mir” Medziugorje jest najchętniej słuchanym radiem pośród Chorwatów mieszkających w BiH. Radio emituje program na następujących częstotliwościach: 101,5 MHz; 102,3 MHz; 100 MHz; 106,7 MHz; 100,1 MHz; 104,7 MHz i 96,1 MHz.

Nasi reporterzy współpracują już z innymi stacjami radiowymi np.: „Radio Herceg - Bosna" (słyszalne w prawie całej Bośni i Hercegowinie jak również w dużej części Chorwacji), „Hrvatsko radio - studio Zagreb". Raz w miesiącu na pół godziny mamy dostęp do włoskiego „Radia Maria".

8. Telewizja

W obecnych czasach poza radiem telewizja jest najbardziej wpływowym środkiem masowego przekazu. Wiele osób wierzy jedynie w to, co widzą w telewizji. Mówią „widzieliśmy to". Zapominają, że mogła to być manipulacja.

W chwili obecnej nie mamy możliwości, by otworzyć studio telewizyjne będącej na usługach sanktuarium i na usługach prawdy, bez cienia manipulacji. Taka możliwość pozostaje jednak stale otwarta.

Na razie współpracujemy z dwoma studiami telewizyjnymi: HTV - Zagreb i HTV - Mostar. W ten sposób obraz sanktuarium przenika na bliższą i dalszą okolicę. Jesteśmy oczywiście do dyspozycji każdej ekipy TV, która przyjeżdża tu z dobrymi zamiarami.

9. Automatyczna sekretarka 090-810-850 (BiH) 060-325-325 (HR)

Automatyczna sekretarka HPT 090-810-850 (BiH) i 060-325-325 (HR) jest dostępna jedynie dla osób mówiących po chorwacku. O dowolnej porze możma zadzwonić pod te numery i usłyszeć najnowsze orędzie Matki Bożej, komentarz do orędzia i wiadomości z Medziugorja, które zmieniane są w każdą środę. Automatyczna sekretarka działa w Chorwacji od 17 stycznia 1991r., a w BiH od 25 października 2001r. Niech Państwo zadzwonią, by dowiedzieć się co słychać w Medziugojru!

10. Książki i broszury

Rozpoczęliśmy wydawanie książek i broszur na temat medziugorskich objawień. Publikacje są w różnych językach.

Przyjaciół Medziugorja prosimy, aby duchowo i materialnie wspierali projekty Centrum Informacyjnego, aby orędzie Matki Bożej mogło wszędziedotrzeć.

Powiązania z centrami na świecie

Od samego początku pragnęliśmy nawiązać kontakty z innymi centrami na świecie. Największą przeszkodą była wojna i fatalne łącza telefoniczne. Teraz wszystko to się zmieniło, więc i kontakty z innymi są łatwiejsze.

Prosimy przedstawicieli poszczególnych centrów pokoju, przyjeżdżających do Medziugorja o kontakt, abyśmy mogli się spotkać i wymienić doświadczenia. Co będzie korzystne dla obu stron.

Jest tysiące sposobów wzajemnej pomocy. Na podstawie przedstawionej pracy naszego centrum i zamiarów jego dalszego rozwoju mam nadzieję, że znaleźliście Państwo jakiś punkt, w którym moglibyśmy współpracować z nami. Jesteśmy otwarci na szeroko rozumianą współpracę.

Ważne jest, aby pamiętać, że CENTRUM INFORMACYJNE „MIR" MEDJUGORJE wraz z kapłanami pracującymi w Medziugorju jest JEDYNYM oficjalnym głosem sanktuarium. Nikt oprócz centrum bez względu na to, co robi i że mieszka w Medziugorju nie jest upoważniony i nie może zajmować głosu w imieniu sanktuarium. Wspominamy o tym ze względu na pojawiające się niekiedy nieporozumienia.