Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. października 2001

Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, abyście się modlili całym sercem i wzajemnie się miłowali. Dzieci, jesteście wybrani, by dawać świadectwo o pokoju i radości. Jeżeli nie ma pokoju - módlcie się, a otrzymacie go. Dzieci, poprzez was i wasze modlitwy pokój popłynie na cały świat. Dlatego dzieci: módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż modlitwa czyni cuda w ludzkich sercach i na świecie. Jestem z wami i dziękuję Bogu za każdego z was, który z powagą przyjął modlitwę i nią żyje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.