Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. kwietnia 2001

"Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Dzieci, modlitwa czyni cuda. Gdy jesteście zmęczeni i chorzy i nie znacie sensu waszego życia, weźcie różaniec i módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się radosnym spotkaniem z waszym Zbawicielem. Dzieci, jestem z wami, oręduję i modlę się za was.  Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."