Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. maja 2001

Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was  do modlitwy. Dzieci, dużo pracujecie, ale bez Bożego błogosławieństwa. Błogosławcie i szukajcie mądrości Ducha Świętego, by was prowadził w tym czasie łaski, tak abyście zrozumieli i żyli w  łasce tegoż czasu. Drogie dzieci, nawracajcie się i uklęknijcie w ciszy waszego serca. Umieśćcie Boga w centrum waszego istnienia tak, abyście mogli w radości dawać świadectwo piękna, które Bóg nieustannie daje w waszym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."