Üzenet, 28. március 1985

„Drága gyermekek! Ma arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Az imában a legnagyobb örömöt fogjátok megtapasztalni, és felismeritek a kivezető utat a lehetetlen helyzetekből. Köszönöm, hogy elindultatok az imában. Mindegyikőtök külön-külön nagyon kedves a szívemnek, és köszönetet mondok mindazoknak, akik a családjukban felélesztették az imát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 24. március 1985

„Ma szeretnélek mindnyájatokat szentgyónásra hívni, még akkor is, ha néhány nappal ezelőtt gyóntatok. Szeretném, ha ünnepemet mindannyian lelketek mélyén átélnétek. Ezt nem tudjátok megtenni, ha nem hagyatkoztok egészen Istenre; ezért hívlak benneteket az Istennel való kiengesztelődésre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 21. március 1985

„Drága gyermekek! Szeretnék nektek üzeneteket küldeni, ezért ma arra hívlak benneteket, hogy éljétek meg és fogadjátok el azokat. Drága gyermekek, szeretlek benneteket, s különösen kiválasztottam ezt a plébániát, amely kedvesebb nekem, mint a többi, ahol örömmel tartózkodtam, amikor a Mindenható elküldött. Ezért kérlek benneteket, fogadjatok el, drága gyermekek, a saját javatokért! Hallgassatok üzeneteimre! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 14. március 1985

„Drága gyermekek! Valamennyien megtapasztalhattátok már életetekben a világosságot és a sötétséget. Isten minden embernek megadja a jó és a rossz ismeretét. A világosságra hívlak benneteket, amelyet el kell vinnetek azoknak, akik sötétségben vannak. Napról napra érkeznek hozzátok olyan emberek, akik sötétségben élnek. Drága gyermekek, adjátok nekik a világosságot! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 07. március 1985

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imát családotokban. Drága gyermekek, buzdítsátok a legkisebbeket is az imára, s a gyerekek is járjanak szentmisére. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”