Üzenet, 29. augusztus 1985

„Drága gyermekek! Az imára hívlak benneteket, különösen most, amikor a sátán hasznot akar húzni szőlőtök terméséből. Imádkozzatok, hogy ne sikerüljön a terve. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 22. augusztus 1985

„Drága gyermekek! Ma azt szeretném mondani nektek, hogy Isten megpróbáltatást akar küldeni rátok, amit imával legyőzhettek. Isten a mindennapi munkán keresztül próbál meg titeket. Most imádkozzatok, hogy nyugodtan felülkerekedjetek minden próbatételen. Mindenen keresztül, amivel Isten megpróbál titeket, jussatok át Istenre való nyitottsággal, és közeledjetek felé szeretettel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 15. augusztus 1985

„Drága gyermekek! Ma megáldalak benneteket, s azt akarom mondani nektek, hogy szeretlek benneteket, és arra buzdítalak, hogy éljetek üzeneteim szerint. Ma mindegyikőtöket megáldom azzal az ünnepélyes áldással, amelyet a Mindenható ad nekem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 08. augusztus 1985

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy most különösen kezdjétek el a harcot az imával a sátán ellen. Most, hogy tudatában vagytok tevékenységének, még többet akar elérni. Öltsetek magatokra fegyverzetet, győzedelmeskedjetek rózsafüzérrel a kezetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 01. augusztus 1985

„Drága gyermekek! Azt szeretném mondani nektek, hogy ezt az egyházközséget kiválasztottam, s úgy őrzöm kezemben mint egy kicsiny virágot, amely nem pusztulhat el. Kérlek benneteket, adjátok át magatokat nekem, hogy tisztán és bűntelenül ajándékozhassalak titeket Istennek. A sátán elvette tervem egy részét, és azt akarja, hogy az övé legyen. Imádkozzatok, hogy ez ne sikerüljön neki, mert azt akarom, hogy ti az enyémek legyetek, s Istennek adhassalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”