Üzenet, 30. május 1985

„Drága gyermekek! Ismét a szívből jövő imára hívlak benneteket. Legyen az imádság a mindennapi táplálékotok, különösképpen most, amikor a szántóföldi munkák annyira kimerítenek benneteket, hogy képtelenek vagytok szívből imádkozni. Imádkozzatok, így minden fáradtságot legyőztök. Az ima öröm és pihenés lesz számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 23. május 1985

„Drága gyermekek! Ezekben a napokban különösen arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket a Szentlélek előtt. Különösen ezekben a napokban a Szentlélek általatok cselekszik. Nyissátok meg szíveteket, hagyatkozzatok Jézusra, hogy szíveteken keresztül munkálkodhasson, és megerősítsen benneteket a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 16. május 1985

„Drága gyermekek! Elmélyültebb imára és a szentmisén való részvételre hívlak benneteket. Azt akarom, hogy a szentmise Isten-élmény legyen. Különösen a fiataloknak szeretném mondani: legyetek nyitottak a Szentlélekre, mert Isten szeretne magához vonni titeket ezekben a napokban, amikor a sátán cselekszik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 09. május 1985

„Drága gyermekek! Nem, nem tudjátok mennyi kegyelmet ad nektek Isten. Nem akartok előrelépni ezekben a napokban, amikor a Szentlélek különleges módon működik. Szívetek evilági dolgok felé fordul, és azok foglalnak le benneteket. Fordítsátok szíveteket az imádság felé, és kérjétek, hogy áradjon ki rátok a Szentlélek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Üzenet, 02. május 1985

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szívből imádkozzatok, ne megszokásból. Vannak, akik eljönnek, de nem akarnak elmélyülni az imában. Ezért mint Édesanya szeretnélek figyelmeztetni benneteket: imádkozzatok, hogy minden pillanatban az imádság uralkodjon a szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”