Üzenet, 25. március 1995

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak meg benneteket, hogy valósítsátok meg a békét szívetekben és családotokban. Gyermekeim, nincs béke ott, ahol nem imádkoznak, és nincs szeretet ott, ahol nincs hit. Ezért, gyermekeim, hívlak mindnyájatokat, hogy ma újra döntsetek a megtérés mellett. Közel vagyok hozzátok, gyermekeim, és hívlak benneteket, hogy jöjjetek az ölembe, hogy segítsek nektek, ám ti ezt nem akarjátok, így a sátán megkísért benneteket, és már a legapróbb részletekben elvész a hitetek. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok és az imádság révén áldásban és békében lesz részetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”