Üzenet, 25. július 1995

„Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket, mert csak az imában érthetitek meg idejövetelemet. A Szentlélek az imában megvilágosít benneteket, hogy megértsétek, hogyan kell megtérnetek. Gyermekeim, szeretnék összeállítani belőletek egy gyönyörű, az örökkévalóságra készülő csokrot. Ti azonban nem fogadjátok el a megtérés, az üdvösség útját, amelyet jelenéseim révén kínálok nektek. Gyermekeim, imádkozzatok, térjetek meg szívből és közeledjetek hozzám. A jó győzzön a rossz fölött! Szeretlek és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”