Czwarty dzień Festiwalu Młodych: Biskup Guido Gallese zwrócił się do młodzieży słowami ‘Nie bójcie się!’

data: 06.08.2021.

Także czwarty dzień Festiwalu Młodych rozpoczął się o godzinie 10 od porannej modlitwy, prowadzonej przez medziugorskiego proboszcza, ojca Marinko Šakotę oraz wezwania do Ducha  Świętego, po czym słowa katechezy do młodzieży skierował skierował ojciec Bojan Rizvan, młody kapłan z Zadaru, który na początku swojej wypowiedzi wyznał, że dokładnie tego dnia siedem lat wcześniej jako neoprezbiter odprawiał w Medziugorju Mszę świętą, podkreślając, że Medziugorje to miejsce, w którym działa Opatrzność, a młodość to czas dokonywania wyborów i czas, kiedy wybieramy kierunek swojego życia.

„A wszystkie kierunki są możliwe … Młodość to czas dokonywania wyborów i to normalne, że właśnie wtedy nasze pytania dojrzewają.  Jeśli masz pytania i jesteś młody, to znaczy, że jesteś zdrowy. Jeśli macie serce, które kocha, jest ono w stanie zadać właściwe pytania. Młodzi ludzie często się zapętlają przy zadawaniu pytań. A życie to nie tylko pytania. Życie to realność. Nie trzeba dużo rozmyślać, trzeba żyć. Często mówię ludziom młodym: ‘Skończ już to rozmyślanie! Podejmij jakąś decyzję!’ Dla ludzi młodych najgorzej jest, kiedy podczas rozmyślania popadają w wątpliwości. Życie z wątpliwościami jest najniebezpieczniejsze w przypadku ludzi młodych, gdyż wątpliwości są gruntem podatnym na działanie diabła. Musimy ruszyć z miejsca, a nie nieustannie się wahać. Przez wahanie manifestuje się niezdecydowanie, a pokazywanie niezdecydowania ukazuje naszą niedojrzałość”, powiedział ojciec Bojan, a na zakończenie swojej katechezy stwierdził, że dobrze jest sobie samemu zadać pytanie: „Jacy jesteśmy kiedy odchodzimy po spotkaniu z Chrystusem”. Zwrócił uwagę, że zostaliśmy wezwani do głoszenia Radosnej Nowiny i zakończył stwierdzeniem, że „młodość to nie jest kwestia wieku, ale świadomość świeżości serca”.

Po nim swoje świadectwo o życiowej drodze i nawróceniu przedstawił młodzieży raper Gullerom Esteban – Grillex.  Ciąg dalszy programu rozpoczął się o godzinie 17, od świadectw młodych chłopaków i dziewczyn ze wspólnoty Cenacolo, którzy po Mszy pokazali swój film. Wieczorny program modlitewny na ołtarzu polowym Kościoła św. Jakuba rozpoczął się jak zawsze od modlitwy różańcowej, potem Mszy św. przewodniczył biskup diecezji Alessandria della Paglia we Włoszech, ksiądz biskup Guido Gallese. W koncelebrze wziął udział prowincjał Hercegowińskiej Prowincji Franciszkańskiej, ojciec Miljenko Šteko i 332 innych księży.

W swojej homilii mówił o fragmencie  z Księgi Liczb, w której Mojżesz wysyła do Ziemi Obiecanej zwiadowców, by ją zbadali i zobaczyli, jakie  warunki trzeba spełnić, by mogli do niej wejść … Po powrocie opowiadali o tym, co wiedzieli na własne oczy, ale także o tym, co widziało ich serce, więc niektórzy rzekli: ‘Możemy iść i zająć tę ziemię’, podczas gdy inni mówili: ‘Nie! To jest wspaniała kraina, pełna owoców, ale także pełna ludzi- gigantów. Dlatego też nie możemy pójść  zająć  tej ziemi, gdyż w ich oczach jesteśmy mali jak koniki polne’.

„Oczywiście, że w tej ziemi nie było gigantów, ale kiedy się boimy, strach wyolbrzymia problemy, a oni się bali. I dlatego opisywali rzeczy właśnie w ten sposób”, stwierdził biskup Gallese, po czym ku radości obecnych skierował wezwanie: „ Kochani młodzi ludzie, nie lękacie  się!”

„Tak powiedział święty Jan Pawaeł II. na poczętku swojego pontyfikatu. ‘Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi na Chrystusa! Kiedy sie boimy, tracimy w życiu cel i taki naród traci swoją Ziemię Obiecaną.  Jeśli czasami w życiu chcemy dokądś  się udać,  nie musimy się obawiać. Nigdy!”, stwierdził biskup Gallese i objaśnił –  dlaczego tak ważne jest, byśmy się nie bali?

„Dlatego, że strach jest przeciwieństwem wiary, albo – lepiej mówiąc – wiara jest przeciwieństwem strachu”, powiedział, odwołując się do fragmentu z Ewangelii, w którym Jezus śpi w łodzi podczas burzy, którą ucisza, po tym, jak Go obudzili wystraszeni uczniowie.

„Jezus od nas wymaga wielkiej wiary. Kiedy się boimy i  wskutek tego popełniamy błędy i nie mamy wiary, musimy przyznać, że zgrzeszyliśmy. Musimy pamiętać o dziełach Boga. W psalmie czytamy: „Szybko o dziełach Jego zapomnieli, na Jego radę nie czekali”. Musimy mieć w pamięci, że Bog jest z nami i chce, byśmy mieli do Niego zaufanie w naszym życiu także wtedy, kiedy wydaje się, że nasza łódź tonie. Nam się wydaje,  że Boga nie ma, że Bóg śpi, że Go w ogóle nie obchodzimy, ale On jest zawsze  gotowy nas ocalić, musimy tylko mieć wiarę”, powiedział  biskup Guido Gallese, na końcu apelując, byśmy swoje życie oddali Jezusowi, „z pewnością, że On nas obdarzy uzdrowieniem i zbawieniem”.

Orędzie kardynała Christopha Schönborna

Po Mszy świętej ojciec Marinko Šakota przeczytał młodzieży orędzie, które także tego  roku skierował do nich wiedeński arcybiskup kardynał Christoph Schönborn.

„Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej przez covid, ponownie licznie mogliście przyjechać do  Medziugorja. Co sprawia, że wyruszacie na tę pielgrzymkę, dla niektórych przecież bardzo długą?  Nikt Wam tego nie nakazuje. Robicie to, bo coś was tu przyciąga, a dokładniej: ktoś was przyciąga.

Odkąd przed 40 laty Matka Boża po raz pierwszy objawiła się młodym wizjonerom, wiele osób, starszych i młodszych, poczuło to przyciąganie. W pobliżu Maryi odnaleźli pocieszenie i siłę, radość i nadzieję, a liczni otrzymali dar wybaczenia w spowiedzi. Tak i wy przybyliście odnaleźć Maryję, a zawsze znaczy to odnalezienie Jej Syna, Jezusa. Życzę wam, byście z Medziugorja wrócili do domów silniejsi, z radością wspólnoty, której tutaj mogliście doświadczyć.

Sporo jest trosk i kłopotów, ale wzmocnijcie nadzieję, którą macie w sobie i przenoście ją na innych.  Wiele osób czeka na świadków nadziei! Wy możecie być takimi świadkami”, czytamy w przesłaniu kardynała Schönborna. (FOTO)