WIELKI TYDZIEŃ W MEDZIUGORJU – LICZNI PIELGRZYMI Z AUSTRII

data: 31.03.2010.

Pośród dwóch tysięcy pielgrzymów przybyłych w Niedzielę Palmową do Medziugorja, spotkaliśmy Aloisa Epnera – 79 letniego emerytowanego nauczyciela z Górnej Austrii. Pan Epner dzieciństwo spędził w Chorwacji, a po II Wojnie Światowej uciekł przed partyzantami do Austrii. Do Medziugorja po raz pierwszy przybył w 1984 r. i od tego czasu jest niestrudzonym pielgrzymem. W rozmowie dla radia „Mir” Medziugorje powiedział: „Dzięki Medziugorju jestem bardziej pewny i mocniejszy w wierze. Teraz wiem, że wszyscy ludzie, którzy decydują się na wyjazd do Medziugorja naprawdę są zaproszeni przez Matkę Bożą i Jej Syna. Wśród pielgrzymów widać różnicę w drodze do i z Medziugorja. Wracając wszyscy są pełni i to jest znak, że otrzymali tu to o co prosili, a to jest łaska”. Aloes Epner tłumaczy wiadomości z Medziugorja na język niemiecki.