Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. grudnia 1998

Drogie dzieci! W radości Bożego Narodzenia chcę was pobłogosławić swym błogosławieństwem. Dziatki, w szczególny sposób daję wam błogosławieństwo Dzieciątka Jezus. Niech On wypełni was swoim pokojem. Dziatki, dzisiaj nie macie pokoju, a dążycie do niego. Dlatego w tym dniu wzywam was wraz ze swoim Synem Jezusem: módlcie się módlcie się, módlcie się, gdyż bez modlitwy nie macie ani radości, ani pokoju, ani przyszłości. Dążcie do pokoju i szukajcie go, a Bóg jest prawdziwym pokojem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.