Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. stycznia 2001

"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście z jeszcze większym entuzjazmem odnowili modlitwę i post, aż modlitwa nie stanie się dla was radością. Drogie dzieci, kto się modli nie boi się przyszłości, a kto pości nie boi się zła. Powtarzam raz jeszcze: jedynie poprzez modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny; wojny waszej niewiary i lęku przed przyszłością. Dzieci, jestem z wami i pouczam was: pokój i nadzieja wasza jest w Bogu. Dlatego zbliżcie się do Boga i umieśćcie Go na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."