Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. listopada 2002

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was do nawrócenia. Dzieci, otwórzcie wasze serce Bogu poprzez spowiedź świętą i przygotujcie duszę, aby w waszym sercu ponownie mogło narodzić się Dziecię Jezus. Pozwólcie Mu, by was przemienił i poprowadził na drogę pokoju i radości. Dzieci, zdecydujcie się na modlitwę. Niech wasze serce pragnie modlitwy, szczególnie teraz, w tym czasie łaski. Jestem blisko was i oręduję za wami u Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”