Archiwum nowości

Zaproszenie do transmisji 2-go kongresu online

Jeśli mają Państwo kanał telewizyjny, radiowy lub jakiekolwiek inne medium cyfrowe, za pośrednictwem którego chcielibyście transmitować ten Iberoamerykański Kongres online, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących transmisji.  Można kontaktować się z nami pod adresem e-mail: mir@medjugorje.hrnajpóźniej do 1 maja 2021 r. Przekonani, że media umożliwiają naszą wzajemną łączność i lepsze rozpowszechnianie orędzi Maryi na świecie, serdecznie pozdrawiamy Was z Centrum Informacyjnego Mir Medjugorje, którego pracownicy codziennie dostarczają do waszych domów wiadomości o Medziugorju i Królowej Pokoju.

Objavljeno: 05.04.2021.

Życzenia wielkanocne o. Miljenko Šteko, prowincjała prowincji franciszkańskiej w Hercegowinie

Apostołowie poznają całego Chrystusa dopiero po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus ukazał się im jako Zmartwychwstały Pan z ranami Wielkiego Piątku i ukazał się w pełni, dając im jednocześnie Ducha Świętego, który wprowadzi ich w całą prawdę słόw, które wypowiedział podczas swojego ziemskiego życia. Wtedy stało się jasne dla apostołów i innych uczniów, że Mesjasz musiał najpierw przejść przez cierpienie i śmierć, aby dostąpić swojej chwały.

Objavljeno: 02.04.2021.

Życzenia wielkanocne od o. Marinko Šakoty, proboszcza Medziugorja

Nasze zmartwychwstanie zaczyna się, kiedy zaczynamy rozpoznawać Boga w człowieku i kiedy decydujemy się kochać i wybaczać. Warunkiem zmartwychwstania jest umieranie  egoizmu i pychy w nas. Kiedy zwycięży w nas miłość gotowa służyć życiu, wtedy następuje zmartwychwstanie.

Objavljeno: 02.04.2021.

Siόdma medytacja wielkopostna: o. Ante Vučković o zmazywaniu winy

 

„Spotkać Zmartwychwstałego. Pozwolić, aby On zmazał naszą winę. Wierzyć Mu. Przebaczyć innym”, powiedział o. Ante Vučković, mόwiąc o naszym codziennym życiu i spotkaniach z ludźmi, „którzy wiążą się wzajemnie winą, czujemy, że życie jest tu związane, że ludzie są jak jakby zniewoleni.”

Objavljeno: 01.04.2021.

Statystyka za marca 2021r.

Liczba udzielonych komunii św.: 46 000

Liczba koncelebransów: 936  (30 dziennie)

Objavljeno: 01.04.2021.

Program modlitewny w Medziugorju podczas Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy

Parafianie mają możliwość spowiedzi świętej w poniedziałek, wtorek i środę przed poranną Mszą Świętą, a kapłani będą spowiadać w te trzy dni także po południu od 16.30. W trakcie Triduum Paschalnego kapłani będą spowiadać od godz. 16.00 do 17.45. W trakcie Triduum Paschalnego kapłani będą uczestniczyć w programie modlitw wieczornych, dlatego w momencie rozpoczęcia się mszy świętej albo poszczególnych obrzędόw nie będzie już spowiedzi. Urząd Parafialny w Medziugorju prosi zatem wiernych, aby  - jeśli to możliwe – przystąpili do sakramentu pokuty przed Triduum Paschalnym.

Objavljeno: 30.03.2021.

Szόsta medytacja wielkopostna: o. Ante Vučković o Słowie Bożym

Po o. Marinko Šakocie i o. Stanko Mabiću, szόstą medytację wielkopostną przygotował o. Ante Vučković. Tematem jego medytacji jest Słowo Boże. O. Ante mówi, że „niezliczone rzesze ludzi zmieniły swój sposób życia właśnie dzięki spotkaniu ze Słowem Bożym, gdzie  wystarczyło jedno Słowo Boże. Wystarczy, że zrozumiem, że skierowane jest ono do mnie, aby mogła nastąpić przemiana ”. Św. Antoni Pustelnik, św. Augustyn są przykładem tego, że ich życie zmieniło jedno Słowo Boże, które usłyszeli.

 

Objavljeno: 25.03.2021.

Poświęcenie palm w Niedzielę Palmową i program modlitewny w Medziugorju

Następna niedziela to Niedziela Palmowa - Niedziela Męki Pańskiej. Poświęcenie palm w Medziugorju nastąpi o godzinie 10.45 na fundamentach starego kościoła, skąd wyruszy  procesja  do ołtarza polowego. Msze św. w najbliższą niedzielę o godz. 8.00, 11.00 i 18.00. Śpiew Ewangelii o Męce Pańskiej odbędzie się podczas sumy parafialnej. Na wszystkich Mszach będzie  poświęcenie palm. 

Objavljeno: 23.03.2021.

Piąta medytacja wielkopostna: o. Stanko Mabić „O prόbie i pokusie“ - część II

W piątej w kolejności, a w swojej trzeciej medytacji wielkopostnej o. Stanko Mabić mόwił nam o prόbie i pokusie, a na początku powołał się na św. Jόzefa, ktόry „był rόwnież wystawiany na próbę.“

Objavljeno: 19.03.2021.

Nowości Prijavi se Coroczne objawienie Mirjany Soldo – 18 marca 2021 r.

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.

„Drogie dzieci!
Jak Matka wzywam was, abyście wrócili do radości i prawdy Ewangelii, abyście wrócili do miłości mego Syna, bo On czeka na was z otwartymi ramionami, aby wszystko, co czynicie w życiu, czyniliście z moim Synem, z miłością, aby było błogosławione, aby wasza duchowość była głęboka, a nie tylko powierzchowna. Tylko w ten sposób będziecie pokorni i wielkoduszni, wypełnieni miłością i radośni. A moje matczyne serce będzie się z wami radowało. Dziękuje wam.”

Objavljeno: 18.03.2021.

Czwarta medytacja wielkopostna: o. Stanko Mabić o prόbie i pokusie

Próba pochodzi od Boga, a Bóg w próbie sprawdza naszą wierność. Wynikiem tej próby jest zawsze życie, Bóg jeszcze bardziej wprowadza nas w życie. Pokusa pochodzi od szatana. Szatan chce nas w tej pokusie zwieść i doprowadzić do śmierci. 

Objavljeno: 15.03.2021.

Trzecia medytacja wielkopostna: o. Stanko Mabić o pustyni, milczeniu i ciszy

O. Stanko Mabić w swojej medytacji powiedział, że gdy czyta teksty biblijne, przykładowo o Janie Chrzcicielu, ktόry piętnaście lat spędził na pustyni, lub o innych, pierwszym jego skojarzeniem jest cisza. Podczas Wielkiego Postu parafia Medziugorie i Centrum Informacyjne Mir Međugorje przygotowują w środy medytacje wielkopostne. Medytacje transmitujemy w środy wieczorem po programie modlitewnym na naszych platformach video.

Objavljeno: 05.03.2021.

Medytacja wielkopostna: o. Marinko Šakota o duchowym wymiarze postu

W pierwszą środę Wielkiego Postu proboszcz medziugorski o. Marinko Šakota  mówił o poście, co kontynuuje w swojej drugiej katechezie, mówiąc o duchowym wymiarze postu. Pόłgodzinne medytacje przygotują rόwnież o.Stanko Mabić i o. Ante Vučković.

 

Objavljeno: 02.03.2021.

Statystyka za lutego 2021r.

Liczba udzielonych komunii św.: 25 000 

Liczba koncelebransów: 569  (18 dziennie)

Objavljeno: 01.03.2021.

W pierwszej medytacji wielkopostnej w środę o. Marinko mówi o poście

Medytacje będziemy transmitować w środę wieczorem po programie modlitewnym w programie na żywo oraz na kanałach YouTube i na Facebooku, a także w naszym programie radiowym.

Pόłgodzinne medytacje przygotowują o. Marinko Šakota, o. Stanko Mabić i o. Ante Vučković.

Objavljeno: 20.02.2021.