Archiwum nowości

Przeżycia pielgrzymów w Medziugorju

Jest to okres, gdy Kościół przez 50 dni przeżywa tajemnicę Zmartwychwstania. W tym czasie do Medziugorja przybywa wielu pielgrzymów, wśród których dziennikarze radia „Mir” Medjugorje spotkali interesujących rozmówców.
Koreański kapłan Kim Yong Hwan, powiedział, że po raz pierwszy o Medziugorju usłyszał dopiero w 2001 r. Wtedy też ukończył 25 lat życia kapłańskiego. Jednocześnie był to dla niego rok wielkiego kryzysu, bo w powołaniu kapłańskim zaczął odczuwać wielką pustkę. Właśnie wtedy Seul Maria poprosiło go, by pojechał na pielgrzymkę jako duszpasterz pielgrzymów. Zgodził się i przybył do Medziugorja.

Objavljeno: 25.04.2010.

Oktawa wielkanocna w Medziugorju

Pierwszy tydzień po Wielkanocy to Oktawa Wielkanocna, a cała liturgia Kościoła przepełniona się tajemnicą Paschalną. Choć deszcz padał prawie niestannie czas w Medziugorju oznaczony był przez rozmaite spotkania pielgrzymów. Pielgrzymi, ze wszystkich krajów świata uczestniczyli 89 Mszach św. w różnych językach oraz w modlitwach wieczornych. Biuro Informacji odnotowało przyjazd grup z: Włoch, Francji, Austrii, Niemiec, USA, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Mauritiusa, Malty, Rumunii, Czech, Korei, Hiszpanii, Portugalii, Japonii, Węgier, Szwajcarii, Hiszpanii, Argentyny, Meksyku, Libanu, Belgii, Łotwy, Słowenii, Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji. Szczególnie wymowny był pobyt dorosłych neokatechumenów z USA oraz wielu księży, którzy przyjechali, by spędzić ten czas na modlitwie i w odosobnieniu.

Objavljeno: 16.04.2010.

Pierwsze posiedzenie Komisji w sprawie Medziugorja

Rzym, (IKA) – Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej 13 kwietnia podało komunikat z pierwszego posiedzenia Międzynarodowej komisji badawczej w sprawie Medziugorja, które odbyło 26 marca. Członkami Komisji, której przewodniczy były wikariusz diecezji Rzymskiej kardynał Camillo Ruini, są kardynał: Jozef Tomko – były prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, arcybiskup zagrzebski kardynał Josip Bozanić – zastępca przewodniczącego Rady Episkopatów Europejskich (CCEE), arcybiskup vrhbośniacki kardynał Vinko Puljić, kardynał Julian Herranz – były przewodniczący Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, o. Zdzisław Józef Kija – prefekt Kongregacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji, bp. Tony Anatrella – psychoanalityk i specjalista psychiatrii socjalnej, bp. Pierangelo Sequeri – profesor teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Teologicznym w Mediolanie, o. David Maria Jaeger – doradca Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych, o. Zdzisław Józef Kija – relator Kongregacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji; o. Salvatore M. Perrella z Papieskiego Uniwersytetu Teologicznego „Marianum”, sekretarz komisji o. Achim Schütz z Uniwersytetu Papieskiego na Lateranie i vice sekretarz komisji bp. Krzysztof Nykiel z Kongregacji Nauki Wiary.

Objavljeno: 14.04.2010.

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!

„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.”
(Jan 20,21)

Wszystkim mieszkańcom parafii, pielgrzymom, przyjaciołom, dobroczyńcom i wszystkim ludziom dobrej woli

Radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Proboszcz i franciszkanie
(photo)

 

 Uskrsna cestitka - Fra Petar Vlasic 

 

Objavljeno: 03.04.2010.

Statystyka za marzec 2010 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 80.500

Liczba koncelebransów: 1434 (46 dziennie)
 

Objavljeno: 01.04.2010.

TRIDUUM PASCHALNE W MEDZIUGORJU

Wielki Czwartek – 1 kwietnia – W tym dniu, gdy Kościół wspomina ustanowienie sakramentu eucharystii i kapłaństwa, można sprawować Mszę św. Krzyżma (poświęcenie oleju do sakramentu chrztu i namaszczenia chorych) i Mszę Wieczerzy Pańskiej. Mszę św. Krzyżma w Kościele Katolickim sprawuje biskup z kapłanami w katedrze. W tym dniu w Medziugorju nie ma Mszy św., ani spowiedzi. Różaniec w medziugorskim kościele parafialnym rozpoczyna się o 17:00, a o 18:00 uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Po Mszy świętej wierni mogą pozostać na cichej adoracji Przenajświętszego Sakramentu do północy. Spowiedź święta od 16:00 do początku Mszy św.
 

Objavljeno: 01.04.2010.

WIELKI TYDZIEŃ W MEDZIUGORJU – LICZNI PIELGRZYMI Z AUSTRII

Pośród dwóch tysięcy pielgrzymów przybyłych w Niedzielę Palmową do Medziugorja, spotkaliśmy Aloisa Epnera – 79 letniego emerytowanego nauczyciela z Górnej Austrii. Pan Epner dzieciństwo spędził w Chorwacji, a po II Wojnie Światowej uciekł przed partyzantami do Austrii. Do Medziugorja po raz pierwszy przybył w 1984 r. i od tego czasu jest niestrudzonym pielgrzymem.

Objavljeno: 31.03.2010.

Wielkopostny koncert

Wielkopostny koncert „Miserere Nobis“ odbył się w kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Medziugorju w sobotę przed Niedzielą Wielkanocną – 27 marca o 19:00. podczas koncertu wystąpił Chór Katedralny – Mostar pod dyrekcją ks. Dragana Filipovicia, przy akompaniamencie Orkiestry Symfonicznej – Mostar. Koncert został wzbogacony przez występy studentów Akademii Muzycznej ze Splitu. Dyrygentem, trwającego przez godzinę koncertu był Hari Zlodre.
 

Objavljeno: 28.03.2010.

„Pisanka od serca” dla Medziugorja

Największa chorwacka pisanka „Pisanka od serca” – jajo o wysokości 2,05m, szerokości 1,50m i podstawie ważącej 120kg – dar województwa koprivniczko-kriżevaczkiego oficjalnie zostało postawione przed kościoła św. Jakuba Apostoła w Medziugorju w dniu 22 marca. Wydarzenie to zostało uczczone przez koncert chóru dziecięcego „Golubići Mira” z Medziugorja pod dyrekcją s. Slavicy Kožul i KUD „Koprivnica”. Na początku do zebranych zwrócił się naczelnik Gminy Čitluk – Ivo Jerkić. (photo)

Objavljeno: 22.03.2010.

Nuncjusz Apostolski w BiH o Międzynarodowej Komisji ds. Medziugorja

Nuncjusz Apostolski w Bośni i Hercegowinie – arcybiskup Assendro D’Errico pod koniec 48 posiedzenia Episkopatu BiH w czwartek 18 marca zwrócił uwagę na powstanie Międzynarodowej Komisji ds. Medziugorja. W oświadczeniu, przekazanym przez radio Mir Medziugorje nuncjusz min. powiedział: „Za każdym razem, gdy spotykałem Ojca Świętego okazywał wielkie zainteresowanie Medziugorjem.

Objavljeno: 20.03.2010.

Coroczne objawienie Mirjany Soldo – 18 marca 2010 r.

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.

 Objawienie zaczęło się o   13:50 i trwało do 13:54. (photo)

Objavljeno: 18.03.2010.

STOLICA APOSTOLSKA POWOŁAŁA MIĘDZYNARODOWĄ KOMISJĘ DS. MEDZIUGORJA

Stolica Apostolska przy Kongregacji Nauki Wiary powołała Międzynarodową Komisję, która zbada fenomen Medziugorja – oświadczyło Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej w środę 17 marca. Przewodniczącym komisji będzie kardynał Camillo Ruini, a w skład Komisji wchodzą również kardynałowie, biskupi i fachowcy.

Objavljeno: 18.03.2010.

76 rocznica wzniesienia krzyża na Križevacu

16 marca 2010 r. we wtorek mija 76 rocznica ukończenia budowy krzyża na Križevacu i sprawowania tam pierwszej Mszy św. Od dnia podjęcia decyzji o budowie krzyża z okazji Roku Jubileuszowego – 21 stycznia 1934 r. do jego wzniesienia minęły jedynie 52 dni. Plan krzyża wykonał inż. Šimun Boras z Mostaru, a nad wykonaniem projektu czuwał Ante Dugandžić-Redžo z Medziugorja.

Objavljeno: 15.03.2010.

Zakończyły się XVII Międzynarodowe rekolekcje dla osób prowadzących centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne związane z Medziugorjem.

Zakończyły się XVII Międzynarodowe rekolekcje dla osób prowadzących centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne związane z Medziugorjem na temat: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.” (J 6, 68), które rozpoczęły w Medziugorju w niedzielę 28 lutego, a zakończyły się 4 marca Mszą św. dziękczynną. W rekolekcjach udział wzięło 189 uczestników z 15 krajów. Poza programem spotkań i wykładów prowadzonych przez o .Ivana Landekę, OFM, o. Ivana Ivandę, OFM i o. Danka Perutinę, OFM zgromadzeni uczestniczyli w codziennych modlitwach wieczornych w kościele parafialnym pw. św. Jakuba. O. Danko Perutina, OFM jeden z wykładowców i koordynatorów rekolekcji powiedział w wywiadzie dla radia „Mir” Medziugorje min., że „wszyscy kogoś prowadzimy, ale równocześnie jesteśmy przez kogoś prowadzeni. Tu wszyscy jesteśmy pielgrzymami, wszyscy znajdujemy się w szkole miłości Jezusa i Maryi.” (photo)

Objavljeno: 06.03.2010.

Rozpoczęło się XVII Międzynarodowe rekolekcje dla osób prowadzących centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne związane z Medziugorjem

XVII Międzynarodowe rekolekcje dla osób prowadzących centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne związane z Medziugorjem, którego myślą przewodnią jest:: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.” (J 6, 68) rozpoczęło się w Medziugorju w dniu 28 lutego 2010 r. W rekolekcjach uczestniczy 189 osób z 15 krajów. Oprócz specjalnego programu i wykładów o. Ivana Landeki i o. Danko Perutiny uczestnicy rekolekcji udział biorą również w wieczornym programie liturgicznym, który odbywa się codziennie w kościele św. Jakuba w Medziugorju.

Objavljeno: 02.03.2010.