Archiwum nowości

Statystyka za marca 2013 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 102 500

Liczba koncelebransów: 1577 (50 dziennie)

Objavljeno: 01.04.2013.

Pan naprawdę Zmartwychwstał! Alleluja!

„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.”
(Jan 20,21)

Wszystkim mieszkańcom parafii, pielgrzymom, przyjaciołom, dobroczyńcom i wszystkim ludziom dobrej woli

Radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Proboszcz i franciszkanie
(photo)

 Uskrsna cestitka 2013 - fra Marinko Sakota

Objavljeno: 30.03.2013.

Coroczne objawienie Mirjany Soldo – 18 marca 2013 r.

Wizjonerka Mirjana Dragićević-Soldo miała codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boża powierzywszy jej 10. tajemnicę powiedziała, że będzie się jej objawiała raz do roku i to właśnie 18 marca. Tak było dotychczas - również i w tym roku.Kilka tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie różańcowej.  Objawienie zaczęło się o   13:52 i trwało do 13:58.
„Drogie dzieci!  Wzywam was, abyście z pełną ufnością i radością błogosławili Imię Pańskie i abyście dzień po dniu z serca dziękowali Mu za wielką miłość. Mój Syn poprzez tę miłość, którą pokazał przez krzyż umożliwił, by zostało wam przebaczone, abyście nie musieli się wstydzić, ukrywać i ze strachu nie otwierać drzwi swego serca mojemu Synowi. Dzieci moje, przeciwnie, pojednajcie się z Ojcem Niebieskim, abyście mogli pokochać samych siebie tak jak kocha was mój Syn. Kiedy pokochacie samych siebie, pokochacie również innych ludzi, zobaczycie w nich mego Syna i rozpoznacie wielkość Jego miłości. Żyjcie w wierze! Mój Syn przygotowuje was poprzez mnie do dzieł,  przez które chce zostać wychwalony, a które pragnie uczynić poprzez was. Dziękujcie Mu.  Dziękujcie Mu zwłaszcza za pasterzy, za waszych pośredników w pojednaniu z Ojcem Niebieskim. Dziękuję wam, swoim dzieciom. Dziękuję wam.

Objavljeno: 18.03.2013.

20. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE OSÓB PROWADZĄCYCH MEDZIUGORSKIE CENTRA POKOJU ORAZ GRUPY MODLITEWNE, PIELGRZYMKOWE I CHARYTATYWNE

20. Międzynarodowe Spotkanie Osób Prowadzących Medziugorskie Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe i Charytatywne związane z Medziugorjem odbędzie się w Medziugorju w dniach od 3 do 7 marca 2013 roku. Temat spotkania brzmi:

 
«Przymnóż nam wiary!» (Łk 17, 5)

PROGRAM

 

Objavljeno: 02.03.2013.

Statystyka za lutego 2013 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 45 500

Liczba koncelebransów: 1212 (43 dziennie)

Objavljeno: 01.03.2013.

Statystyka za stycznia 2013 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 47 500

Liczba koncelebransów: 995 (32 dziennie)

Objavljeno: 01.02.2013.

Statystyka za grudzień 2012 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 78 900

Liczba koncelebransów: 1292 (41 dziennie)

W minionym 2012 roku udzielono łącznie 1 814 900 komunii św., a Msze św. koncelebrowane były przez 42 009 księży.

Objavljeno: 01.01.2013.

Pocztówka bożonarodzeniowa - RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Doprawdy, z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali i jest to łaska, albowiem On jest naszym POKOJEM!
Z życzeniami, by Boży pokój zapanował w sercach, rodzinach, we wszystkich krajach i na całym świecie, zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi przyjaciółmi Medziugorja mieszkającymi na całym świecie:
RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2013 ROKU!
Niech Boże Narodzenie będzie dniem pełnym radości i pokoju. Niech Jezus nawiedzi wasze rodziny i narodzi się w skrytości waszego serca!


Kancelaria Parafialna Medziugorje
Centrum Informacyjne „Mir” Medziugorje

 (photos)

Objavljeno: 25.12.2012.

COROCZNE OBJAWIENIE JAKOVA 25 GRUDNIA 2012r.

W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Czolo, że odtąd będzie miał objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak się stało również w tym roku. Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 14:15 i trwało 10 min.  Jakov powiedział:
"Drogie dzieci, darujcie mi swoje życie i całkowicie mi się oddajcie, abym mogła wam pomóc zrozumieć moją matczyną miłość i miłość mojego Syna do was. Moje dzieci, niezmiernie was kocham i dziś w dniu narodzin mojego Syna w szczególny sposób pragnę każdego z was przyjąć do swego serca i wasze życie darować memu Synowi. Dzieci moje, Jezus was kocha i daje wam łaskę, abyście żyli w Jego miłosierdziu, ale wiele waszych serc opanował grzech i żyjecie w ciemności. Dlatego, dzieci moje, nie czekajcie, powiedzcie "nie" grzechowi, a wasze serca oddajcie memu Synowi, bowiem jedynie tak będziecie mogli żyć Bożym miłosierdziem i z Jezusem w sercach ruszyć drogą ku zbawieniu."

Objavljeno: 25.12.2012.

Statystyka za listopada 2012 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 72 000

Liczba koncelebransów: 1731 (57 dziennie)

Objavljeno: 01.12.2012.

Statystyka za października 2012 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 182 500

Liczba koncelebransów: 4186 (135 dziennie)

Objavljeno: 01.11.2012.

Statystyka za września 2012 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 226 500

Liczba koncelebransów: 5324 (177 dziennie)

Objavljeno: 01.10.2012.

13. MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH

 

13.  Międzynarodowe Rekolekcje dla Par Małżeńskich odbędą się w Medziugorju w dniach od 19. do 22. września 2012 roku.
   Temat rekolekcji brzmi:

„Współczesne wyzwania moralne w małżeństwie“

Objavljeno: 14.09.2012.

Statystyka za sierpnia 2012 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 366 000

Liczba koncelebransów: 8018 (258 dziennie)

Objavljeno: 01.09.2012.

Statystyka za lipca 2012 r.

Liczba udzielonych komunii św.: 176.500

Liczba koncelebransów:  6112  (197 dziennie)

Objavljeno: 01.08.2012.