Régebbi híreink archívuma

A szent három nap Međugorjéban

Március  28. Nagycsütörtök – Ez az a nap, amelyen az egyház az Eukarisztia és a papság megalapítására emlékezik. Nagycsütörtökön csak az olajszentelési és az Utolsó vacsora emlékére engedélyezett a szentmise bemutatása. Az olajszentelési szentmisét a Katolikus Egyházban a püspök a papokkal mutatja be a székesegyházban. Međugorjéban ezen a délelőttön nincs sem gyóntatás, sem szentmise. A rózsafüzér a međugorjei templomban 17 órakor, az Utolsó vacsora emlékére az ünnepi szentmise pedig 18 órakor kezdődik. A szentmise után a híveknek lehetőségük van szentségimádásra és csendes imára az Oltáriszentség előtt egészen éjfélig. Szentgyónásra 16 órától a szentmise kezdetéig van lehetőség.

Objavljeno: 23.03.2013.

Virágvasárnap – az Úr szenvedésének vasárnapja Međugorjéban

Virágvasárnappal vagyis az Úr szenvedésének vasárnapjával kezdődik a nagyböjt utolsó időszaka, a legfontosabb, a Nagyhét, az Úr feltámadásának ünnepére való felkészülés ideje. Međugorjéban a Virágvasárnapi liturgia március 24-én 10:30-kor kezdődik a régi templom alapkövénél. Ezután a körmenettel vonulunk a Szent Jakab templomba, ahol megünnepeljük a szentmisében az Úr szenvedését. Szentmise ezen a napon még 7, 8 és 18 órakor lesz a plébániatemplomban. Minden szentmisében lesz barkaszentelés. 14 órától rózsafüzért imádkozunk a Podbrdon.

Objavljeno: 20.03.2013.

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 2013. március 18-án

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennap jelenései. Az utolsó mindennapos jelenésen a Gospa rábízta a tizedik titkot és azt mondta, hogy ezentúl csak évente egyszer, mégpedig minden év március 18-án fog megjelenni neki. Így történt ez eddig minden évben. Több ezer zarándok gyűlt össze a rózsafüzér imára. A jelenés 13:52-kor kezdődött és 13:58-ig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy teljes bizalommal és örömmel áldjátok az Úr nevét és napról napra szívből adjatok hálát neki nagy szeretetéért. Fiam szeretete által, amelyet a kereszttel megmutatott, lehetővé tette, hogy minden meg legyen nektek bocsátva, hogy ne kelljen szégyenkeznetek, elrejtőznötök és, hogy félelemből ne nyissátok ki szívetek ajtaját Fiam előtt. Ellenkezőleg, gyermekeim, engesztelődjetek ki a Mennyei Atyával, hogy úgy szerethessétek meg önmagatokat, mint ahogy Fiam szeret benneteket. Ha majd megszeretitek önmagatokat, akkor szeretni fogjátok a többi embert is és meglátjátok bennük Fiamat, és megismeritek szeretetének nagyságát. Hitben éljetek! Fiam általam készít fel benneteket azokra a művekre, amelyeket általatok akar véghezvinni és amelyek által, meg akar dicsőülni. Adjatok hálát neki! Különösen mondjatok köszönetet a pásztorokért, közbenjáróitokért a Mennyei Atyával való kiengesztelődésben. Én köszönetet mondok nektek, gyermekeimnek. Köszönöm nektek.”

Objavljeno: 18.03.2013.

Megválasztották az új pápát

Az új 266. pápa Jorge Mario Bergoglio, argentin származású jezsuita szerzetes. Hetvenhat éves és eddig Buenos Aires érseke volt. Az új pápa a Ferenc nevet választotta. Az egyház történetében ez az első alkalom, hogy Róma püspöke ezt a nevet vette fel, ugyanúgy, mint az is, hogy Latin Amerika-i jezsuita szerzetest választottak pápának.
Jorge Mario Bergogolio 1936. december 17-én Buenos Airesben, ötgyermekes családban született, édesapja olasz származású bevándorló volt. Az új pápa argentin és olasz állampolgárságú. Vegyészipari középiskolát végzett, majd azután döntött a papi hivatás mellett. 1958. március 11-én kezdte meg a noviciátust a Jézus Társasága (jezsuiták) közösségében. Chilében végezte humán tanulmányait, majd 1963-ban visszatért Buenos Aires-be, ahol filozófiából szerzett diplomát a San José egyetemen San Miguelben. A következő két évben irodalmat és pszichológiát tanított Santa Fe-ben, az Immaculata intézetben, majd 1966-ban ugyanezeket a tantárgyakat oktatta Buenos Aires Salvatore nevű intézményében.

Objavljeno: 14.03.2013.

A találkozó résztvevőinek tanúságtételei

A Međugorjéhoz kötődő zarándoklatszervezők, a béke központok, ima és karitatív csoportok vezetőinek 20. nemzetközi találkozója március 3-tól 7-ig tartott. A résztvevők között találkoztunk Hubert Liepherrel, aki a világ számos országából érkezett háromszáz barátjával együtt indította el 1992-ben a Békemenetet. 1987 júniusában járt először Međugorjéban. „Međugorje által sok áldást kaptam az Égtől és minden nap megpróbálom ” – mondta Hubert, majd hozzátette, hogy kezdettől fogva részt vesz a szemináriumon, az első 1991-1992-ben volt Tučepiben.  (photos)

Objavljeno: 07.03.2013.

Elkezdődött a zarándoklatszervezők, a béke központok, az ima és karitatív csoportok vezetőinek huszadik nemzetközi találkozója

Március 3-án, vasárnap Međugorjéban elkezdődött a Međugorjéhoz kötődő zarándoklatszervezők, béke központok, ima és karitatív csoportok vezetőinek huszadik nemzetközi találkozója. Tizenhét országból érkeztek a szemináriumra: Olaszországból, Angliából, az Egyesült Államokból, Írországból, Kanadából, Libanonból, Lengyelországból, Franciaországból, Belgiumból, Németországból, Ausztriából, Svájcból, Litvániából, Oroszországból, Ukrajnából, Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából. A „Növeld a hitünket” című találkozó témája a Hit évéhez kapcsolódik. A szeminárium résztvevői jelen voltak az esti imaprogramon is a međugorjei templomban. Az idei szeminárium előadói: fra Ivan Dugandžić, fra Danimir Pezer és fra Mario Cifrak, koordinátora pedig fra Danko Perutina. (képek)

Objavljeno: 04.03.2013.

2013. február statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 45 500

A koncelebráló papok száma: 1212 (naponta 43)

Objavljeno: 01.03.2013.

„Az egység öröme” című program zarándokainak tanúságtételei

„Az egység öröme” című zarándoklatot február 22. és 25. között tartották meg Međugorjéban. A sok zarándok között találkoztunk Bernado asszonnyal, aki Csehországból érkezett és elmondta, hogy már másfél éve hívják különböző emberek Međugorjéba. „Most végleg elhatároztam, hogy eljövök. A lányom beteg és súlyos műtét előtt áll, leginkább miatta jöttem. Még nem sok mindent láttam Međugorjéból, de itt, ezen a helyen már most nagy szeretetet érzek.” Gabrijela Struharova elmondta, hogy Međugorje teljesen megváltoztatta az életét, így most egy csoport zarándokkal érkezett: „Korábban ateista voltam, de ugyanakkor kíváncsi is. Egyszer voltam Vicka látnoknál. Jelenés volt akkor, de én nem tudtam, mégis óriási kegyelmet kaptam. Akkor megértettem, hogy itt valóban van valami. Új év után véletlenül találkoztam egy prágai zarándokkal. Elmondta, hogy hajléktalanokkal és szegényekkel foglalkozik. Felhívtam a figyelmét arra, hogy Međugorje egyedi zarándoklat megszervezésére készül, ezért tennünk kell valamit. Ezután emberek jöttek hozzám, akikkel beszélgettem erről.” A horvát származású Maja megosztotta velünk mély belső megtérését, amely a múlt évben történt Međugorjéban, és a jelenlegi szegény sorsú zarándokcsoportja, akikkel most érkezett, élő hitének gyümölcse. Vágyott arra, hogy maga is tegyen valamit a Szűzanya szeretetéért, amelyet intenzív módon megtapasztalt. „A zarándokok többsége és a plébániai hívek, akik befogadtak bennünket, különleges ajándékot és szeretetet kaptak, amely kiáradt mindnyájunkra” – mondta Maja.

Objavljeno: 28.02.2013.

Hetedik nemzetközi lelkigyakorlat a Ferences Harmad Rend és a Frama lelki vezetői számára

A horvátországi és bosznia-hercegovinai Ferences Harmad Rendből (FSR) és a Ferences Fiatalok (Frama) közösségéből ötven lelki vezető részvételével immár hetedik alakalommal rendezik meg e nemzetközi lelkigyakorlatot „Bevezetés a Ferences forrásokba” és „Új dokumentumok a Ferences Világi Rend és a Ferences Fiatalok” címmel 2013. február 25. és 27. között Međugorjéban. A lelki vezetők, a plébánia hívei és a zarándokok együtt vesznek részt az imaprogramokon.  (képek)

Objavljeno: 26.02.2013.

Az egység öröme

Február 22-től 25-ig kb. 4.000 (négyezer) zarándokot várnak Međugorjéba, akiket a Međugorjei Plébánia hívei ingyen látnak vendégül, teljes panziós ellátással. Ez csak egy a számos vállalkozás közül, amellyel a Međugorjei Plébánia hívei a Međugorjei Plébániával együtt, konkrét módon kívánnak részt venni az új evangelizációban, válaszolva ezzel a Szentatya felhívására, lehetőséget adva ezzel a keleti országok azon híveinek, akiknek eddig nem volt lehetőségük elzarándokolni Međugorjéba (rossz anyagi helyzetük, nagy családjuk stb. miatt). A következő országból érkeznek majd zarándokok: Magyarország, Románia, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, Litvánia, Lettország, Albánia, Szerbia, Crna Gora, Horvátország és Bosznia-Hercegovina. A Međugorjei Plébánia hívei ezúttal is, ahogyan már oly sokszor, megmutatták nagylelkűségüket és tanúságot tettek arról, miért választotta ki a Szűzanya különös módon ezt a plébániát.

Objavljeno: 21.02.2013.

Emlékezés a megölt ferencesekre

Široki Brijeg-ben február 4. és 7. között, három napon át emlékeztek a 68 éve tragikusan elhunyt hercegovinai ferencesekre.  Az idén február 7-én először jegyezték ezt a napot, úgy mint „Az emlékezés a megölt ferencesekre és a meggyilkolt népre” címmel. Február 10-én, vasárnap lesz boldog Stepinac bíboros emléknapja és az a nap, amikor a međugorjei plébánia megölt ferenceseire emlékezünk. A 18 órai szentmisét a megölt ferencesekért, az első és a második világháború, valamint a međugorjei plébánia polgárháborúban elesett áldozataiért mutatják be. A szentmise után a II. János Pál pápa teremben (a sárga épületben) előadást tart dr. fra Robert Jolić és mr. fra Miljenko Stojić. Az előadás témája a međugorjei plébánia áldozatainak története és a vértanúság eljárásának elíndítása.

Objavljeno: 08.02.2013.

A befogadás és az ígéret szertartása a međugorjei Frama közösségben

Február 3-án, vasárnap a međugorjei Szent Jakab templomban a međugorjei ferences közösség 100 fiatalja, az esti 18 órai szentmise keretében vett részt a befogadás és az ígérettétel szertartásán. A szentmisét fra Josip Vlašić, regionális lelki asszisztens mutatta be 11 pappal együtt. A szertartást fra Slaven Brekalo a međugorjei Frama közösség lelki asszisztense vezette, énekükkel pedig a humaci ferences közösség fiataljai tették emelkedettebbé az ünnepet. Az ünnepi szentmise befejezéseként Međugorje plébániai kormányzója, fra Marinko Šakota gratulált a Frama közösség tagjainak. Međugorjéban a ferences fiatalok 1995 óta szolgálnak énekkel, imádsággal és számos más tevékenységgel, ezzel járulnak hozzá a plébánia gyümölcsöző légköréhez.

Objavljeno: 05.02.2013.

2013. január statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 47 500

A koncelebráló papok száma: 995 (naponta 32)
 

Objavljeno: 01.02.2013.

A Szűzanya tudja mi a szenvedés és a fájdalom és erőt ad az élethez

„Nagyon vágytam arra, hogy olyan időben jöjjek el Međugorjéba, amikor nincs sok zarándok és békesség tölt be mindent. Hosszú ideig vártam erre. Az elmúlt öt évben ez az első szabadságom, amit magamra fordítok, és teszem ezt azért, hogy megköszönjem a Szűzanyának, hogy minden kérésemet teljesítette” mondta a Mir Međugorje Rádió műsorában Mirko Hrkać a zágrábi székhelyű „Hallok, hiszek, látok” Alapítvány igazgatója, aki januárban zarándokolt el Međugorjéba. 

Objavljeno: 22.01.2013.

A béke zarándoka Jeruzsálem felé tart

A nem mindennapi németországi zarándok Eliah Maria Thomas Joachim Uhlig, „A berlini faltól Szentföld és Jeruzsálem faláig” címet adta zarándoklatának. Međugorjéban töltött néhány napot, ahol imádságban várta az Új Évet. Eliah Uhlig 2009-ben indult el a németországi Potsdamból Jeruzsálem felé, ahová tervei szerint, az idei Húsvétra fog megérkezni. Az nagyszámú auschwitzi
emberáldozat ténye érintette meg és azért indult el, hogy bocsánatért és kiengesztelődésért imádkozzon. A Berlini fal mögött élt és 14 éves gyermekként érte 1989-1990-ben a békés forradalom, a Berlini fal ledöntése és kitörölhetetlen pecsétként őrzi lelkében a gyertyákkal tiltakozó embereket. Az égő gyertyák képe – ahogyan mondja – felébresztette szívében a világbékére és az igazságosságra való mély vágyat, valamint mindarra a jóságra, ami az emberi szívben lakozik.
A több éve tartó zarándokútjára magával vitt szentelt gyertyát, betért azokra a helyekre, ahol a legtöbb ember veszítette el életét, 24 haláltábort látogatott meg Európában, bekapcsolva azokat a városokat és helységeket is, ahol nagy pusztításokat végeztek a volt Jugoszlávia területén. Útközben meglátogatott számos európai kegyhelyet is, ahol az emberek Istenhez imádkoznak. Az zarándoklat második évének elején megkeresztelkedett a kapucinusoknál Németországban, majd folytatta útját Jeruzsálem felé, a saját és a világ békéjéért imádkozva. Leginkább gyalog megy, és azoknál a jó embereknél tölti az éjszakát, akikkel útközben találkozik és szállással és étellel kínálják. Útközben számtalan tapasztalatra tesz szert az emberekről és vidékekről, és mindvégig Istenre, mint zarándoklatának a „legjobb szervezőre” támaszkodik.

Objavljeno: 16.01.2013.