Régebbi híreink archívuma

Fra Andrea Murabale ferences atya Kongóból érkezett Međugorjéba

Fra Andrea Murabale ferences atya, a Kongói Ferences Rendtartomány vikáriusa ezekben a napokban Međugorjéban tartózkodott. Elmondta, hogy Kongó egyik részén az első misszionáriusok Horvátországból érkeztek, és megemlítette elhunyt fra Jozo Vasiljt, aki mély nyomokat hagyott földjükön. Fra Andrea beszámolt a hazájában született jelentős számú lelki hivatásokról, Kongó életéről és međugorjei tapasztalatairól. „Jozo atya sok jót tett Kongóban. Különleges személynek tartottam. 1989-ben találkoztam vele először, amikor novícius voltam. Az első, amit felfedeztem benne, intelligenciája és szívélyessége volt. Este érkezett meg a novíciátusba és reggel már mind a húszunknak tudta a nevét. Hat éven át volt professzorom és nevelőm. Élő, elevenek voltak előadásai, így öröm volt hallgatni. Emellett megjegyezte minden novícius és egyetemista születésnapi dátumát és sohasem mulasztotta el a születésnapi köszöntést.” Jozo atya Međugorjéban született. Elmondta, hogy jól emlékszik testvériességére és szeretetére, amelyet minden embertestvére felé kifejezett: „A szeretet embere volt. Egy alkalommal együtt mentünk a börtönbe, és amikor Jozo atya látta, hogy a fogvatartottnak nincs ruhája, levetette az ingét és neki adta.” Fra Andreának ez volt a második zarándoklata Međugorjéba, amelyről a következőt mondta: „Ez valóban az imádság helye. A međugorjei ferencesek gyakran beszélnek nekem a horvát misszionáriusokról, amely kiváló lehetőség számomra, hogy visszaemlékezzek azokra az emberekre, akik annyi jót tettek saját népünknek. Valóban szép itt lenni.”
 

Objavljeno: 24.04.2013.

Zarándokok tapasztalataiból

A húsvéti időben, a szép napok beköszöntével egyre több zarándok érkezik Međugorjéba. A Mir Međugorje Rádió munkatársai találkoztak néhányukkal. „Mária Degola-nak hívnak és Veronából jöttem. Már harmadszor vagyok Međugorjéban, először 1990-ben voltam és akkor a jelenés alatt teljes csendet éltem meg, annak ellenére, hogy nagyon sok ember vett részt a jelenésen. Felvetődött bennem a kérdés, hogy miért is voltam akkor ott?! Második međugorjei látogatásom 2003-ban történt, miután meghalt a férjem és a lányom, aki 34 éves volt. Az egyik barátnőm azt mondta: »Mária menj el Međugorjéba, hogy Isten segítsen legyőzni neked mindent.« Így is történt… Ez alkalommal, fiammal, Francescoval jöttem, aki Down-kórban szenved. A múlt évben Fatimában voltunk, most pedig ide, Međugorjéba jöttünk.” Egy házaspár, Trisha és Ron Texasból érkezett. „Elsősorban a Szűzanya iránti szeretetem hozott ide, aki megmentette az életem és teljesen megváltoztatta, és visszavezetett Istenhez. Azért jöttem, hogy megköszönjem és imádkozzak és nagyon boldog vagyunk, hogy Međugorjéban lehetünk.” Ezután Ron hozzátette: „Ha nem jöttünk volna ide, Szűzanyánkhoz, sohasem szerettük volna meg Krisztust, a szentmisét, a hitet. Isten egyszerűen munkálkodik és meglágyítja az emberi szívet. Miután visszatértünk innen, szívünk megpuhult és itt vagyunk újra már sokadszorra.” Rossana harmadik éve jött Međugorjéba. „Fatimában és Lourdesban voltam, de Međugorjéban érzem legjobban a Szűzanya jelenlétét, míg Fatimában és Lourdesben inkább a Szűzanya jelenéseinek emléke van jelen. Itt a Szűzanya jelenléte érezhető, itt békességben vagyok. Mindig csodálatos dolog Međugorjéba jönni, lelkileg megerősödni és magammal vinni hazámba, Olaszországba, hatalmas feltöltődés. Teodolino Antinor San Maurizioból érkezett és 1997-ben járt először Međugorjéba. A következőket mondta: „A szemináriumban hallottam, hogy jelenésekről beszélnek, így lassan megismertem Međugorjét. Csoportokat hozok ide. Mindig megtiszteltetés számomra ide jönni és találkozni Isten Anyjával. Amikor itt vagyok, valóban érzem jelenlétét. Ő vezet téged és azt mondja: maradj itt. Nekem, papnak mindig különös és új, amit a szentgyónásokban tapasztalok. Most itt vagyok a csoportommal és a szentmisében mindig hálát adok Istennek, hogy Međugorjéban lehetek.

Objavljeno: 18.04.2013.

Új tartományfőnöke van a Hercegovinai Ferences Rendtartománynak

A Hercegovinai Ferences Rendtartomány tagjai új vezetőséget választottak. Az új tartományfőnök fra Miljenko Šteko, Információs Központunk igazgatója. Gratulálunk fra Miljenkonak! Munkájához sok sikert kívánunk, Isten áldását és a Béke Királynője közbenjárását kérjük felelősségteljes szolgálatához.

Objavljeno: 10.04.2013.

Sok-sok zarándok húsvét ünnepén Međugorjéban

Međugorjéban töltötte a húsvétot az indiai származású p. Manoj Pathiyila, aki pillanatnyilag Németországban él, ahol teológiát tanul. Ez az első međugorjei látogatása. Indiában hallott a jelenésekről. Miután Németországba költözött ismét szóba került Međugorje.  (képek)

Objavljeno: 02.04.2013.

2013. március statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 102 500

A koncelebráló papok száma: 1577 (naponta 50)

Objavljeno: 01.04.2013.

Valóban feltámadott az Úr! Alleluja!

"Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket!" (Jn 20,21)

Az egyházközség híveinek, minden zarándoknak, barátainknak, jótevőinknek és minden jóakaratú embernek
Boldog és áldott Húsvétot kívánunk!
Međugorje plébánosa és a ferences atyák
(
képek)

 Uskrsna cestitka 2013 - fra Marinko Sakota

Objavljeno: 30.03.2013.

A szent három nap Međugorjéban

Március  28. Nagycsütörtök – Ez az a nap, amelyen az egyház az Eukarisztia és a papság megalapítására emlékezik. Nagycsütörtökön csak az olajszentelési és az Utolsó vacsora emlékére engedélyezett a szentmise bemutatása. Az olajszentelési szentmisét a Katolikus Egyházban a püspök a papokkal mutatja be a székesegyházban. Međugorjéban ezen a délelőttön nincs sem gyóntatás, sem szentmise. A rózsafüzér a međugorjei templomban 17 órakor, az Utolsó vacsora emlékére az ünnepi szentmise pedig 18 órakor kezdődik. A szentmise után a híveknek lehetőségük van szentségimádásra és csendes imára az Oltáriszentség előtt egészen éjfélig. Szentgyónásra 16 órától a szentmise kezdetéig van lehetőség.

Objavljeno: 23.03.2013.

Virágvasárnap – az Úr szenvedésének vasárnapja Međugorjéban

Virágvasárnappal vagyis az Úr szenvedésének vasárnapjával kezdődik a nagyböjt utolsó időszaka, a legfontosabb, a Nagyhét, az Úr feltámadásának ünnepére való felkészülés ideje. Međugorjéban a Virágvasárnapi liturgia március 24-én 10:30-kor kezdődik a régi templom alapkövénél. Ezután a körmenettel vonulunk a Szent Jakab templomba, ahol megünnepeljük a szentmisében az Úr szenvedését. Szentmise ezen a napon még 7, 8 és 18 órakor lesz a plébániatemplomban. Minden szentmisében lesz barkaszentelés. 14 órától rózsafüzért imádkozunk a Podbrdon.

Objavljeno: 20.03.2013.

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 2013. március 18-án

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennap jelenései. Az utolsó mindennapos jelenésen a Gospa rábízta a tizedik titkot és azt mondta, hogy ezentúl csak évente egyszer, mégpedig minden év március 18-án fog megjelenni neki. Így történt ez eddig minden évben. Több ezer zarándok gyűlt össze a rózsafüzér imára. A jelenés 13:52-kor kezdődött és 13:58-ig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:
„Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy teljes bizalommal és örömmel áldjátok az Úr nevét és napról napra szívből adjatok hálát neki nagy szeretetéért. Fiam szeretete által, amelyet a kereszttel megmutatott, lehetővé tette, hogy minden meg legyen nektek bocsátva, hogy ne kelljen szégyenkeznetek, elrejtőznötök és, hogy félelemből ne nyissátok ki szívetek ajtaját Fiam előtt. Ellenkezőleg, gyermekeim, engesztelődjetek ki a Mennyei Atyával, hogy úgy szerethessétek meg önmagatokat, mint ahogy Fiam szeret benneteket. Ha majd megszeretitek önmagatokat, akkor szeretni fogjátok a többi embert is és meglátjátok bennük Fiamat, és megismeritek szeretetének nagyságát. Hitben éljetek! Fiam általam készít fel benneteket azokra a művekre, amelyeket általatok akar véghezvinni és amelyek által, meg akar dicsőülni. Adjatok hálát neki! Különösen mondjatok köszönetet a pásztorokért, közbenjáróitokért a Mennyei Atyával való kiengesztelődésben. Én köszönetet mondok nektek, gyermekeimnek. Köszönöm nektek.”

Objavljeno: 18.03.2013.

Megválasztották az új pápát

Az új 266. pápa Jorge Mario Bergoglio, argentin származású jezsuita szerzetes. Hetvenhat éves és eddig Buenos Aires érseke volt. Az új pápa a Ferenc nevet választotta. Az egyház történetében ez az első alkalom, hogy Róma püspöke ezt a nevet vette fel, ugyanúgy, mint az is, hogy Latin Amerika-i jezsuita szerzetest választottak pápának.
Jorge Mario Bergogolio 1936. december 17-én Buenos Airesben, ötgyermekes családban született, édesapja olasz származású bevándorló volt. Az új pápa argentin és olasz állampolgárságú. Vegyészipari középiskolát végzett, majd azután döntött a papi hivatás mellett. 1958. március 11-én kezdte meg a noviciátust a Jézus Társasága (jezsuiták) közösségében. Chilében végezte humán tanulmányait, majd 1963-ban visszatért Buenos Aires-be, ahol filozófiából szerzett diplomát a San José egyetemen San Miguelben. A következő két évben irodalmat és pszichológiát tanított Santa Fe-ben, az Immaculata intézetben, majd 1966-ban ugyanezeket a tantárgyakat oktatta Buenos Aires Salvatore nevű intézményében.

Objavljeno: 14.03.2013.

A találkozó résztvevőinek tanúságtételei

A Međugorjéhoz kötődő zarándoklatszervezők, a béke központok, ima és karitatív csoportok vezetőinek 20. nemzetközi találkozója március 3-tól 7-ig tartott. A résztvevők között találkoztunk Hubert Liepherrel, aki a világ számos országából érkezett háromszáz barátjával együtt indította el 1992-ben a Békemenetet. 1987 júniusában járt először Međugorjéban. „Međugorje által sok áldást kaptam az Égtől és minden nap megpróbálom ” – mondta Hubert, majd hozzátette, hogy kezdettől fogva részt vesz a szemináriumon, az első 1991-1992-ben volt Tučepiben.  (photos)

Objavljeno: 07.03.2013.

Elkezdődött a zarándoklatszervezők, a béke központok, az ima és karitatív csoportok vezetőinek huszadik nemzetközi találkozója

Március 3-án, vasárnap Međugorjéban elkezdődött a Međugorjéhoz kötődő zarándoklatszervezők, béke központok, ima és karitatív csoportok vezetőinek huszadik nemzetközi találkozója. Tizenhét országból érkeztek a szemináriumra: Olaszországból, Angliából, az Egyesült Államokból, Írországból, Kanadából, Libanonból, Lengyelországból, Franciaországból, Belgiumból, Németországból, Ausztriából, Svájcból, Litvániából, Oroszországból, Ukrajnából, Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából. A „Növeld a hitünket” című találkozó témája a Hit évéhez kapcsolódik. A szeminárium résztvevői jelen voltak az esti imaprogramon is a međugorjei templomban. Az idei szeminárium előadói: fra Ivan Dugandžić, fra Danimir Pezer és fra Mario Cifrak, koordinátora pedig fra Danko Perutina. (képek)

Objavljeno: 04.03.2013.

2013. február statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 45 500

A koncelebráló papok száma: 1212 (naponta 43)

Objavljeno: 01.03.2013.

„Az egység öröme” című program zarándokainak tanúságtételei

„Az egység öröme” című zarándoklatot február 22. és 25. között tartották meg Međugorjéban. A sok zarándok között találkoztunk Bernado asszonnyal, aki Csehországból érkezett és elmondta, hogy már másfél éve hívják különböző emberek Međugorjéba. „Most végleg elhatároztam, hogy eljövök. A lányom beteg és súlyos műtét előtt áll, leginkább miatta jöttem. Még nem sok mindent láttam Međugorjéból, de itt, ezen a helyen már most nagy szeretetet érzek.” Gabrijela Struharova elmondta, hogy Međugorje teljesen megváltoztatta az életét, így most egy csoport zarándokkal érkezett: „Korábban ateista voltam, de ugyanakkor kíváncsi is. Egyszer voltam Vicka látnoknál. Jelenés volt akkor, de én nem tudtam, mégis óriási kegyelmet kaptam. Akkor megértettem, hogy itt valóban van valami. Új év után véletlenül találkoztam egy prágai zarándokkal. Elmondta, hogy hajléktalanokkal és szegényekkel foglalkozik. Felhívtam a figyelmét arra, hogy Međugorje egyedi zarándoklat megszervezésére készül, ezért tennünk kell valamit. Ezután emberek jöttek hozzám, akikkel beszélgettem erről.” A horvát származású Maja megosztotta velünk mély belső megtérését, amely a múlt évben történt Međugorjéban, és a jelenlegi szegény sorsú zarándokcsoportja, akikkel most érkezett, élő hitének gyümölcse. Vágyott arra, hogy maga is tegyen valamit a Szűzanya szeretetéért, amelyet intenzív módon megtapasztalt. „A zarándokok többsége és a plébániai hívek, akik befogadtak bennünket, különleges ajándékot és szeretetet kaptak, amely kiáradt mindnyájunkra” – mondta Maja.

Objavljeno: 28.02.2013.

Hetedik nemzetközi lelkigyakorlat a Ferences Harmad Rend és a Frama lelki vezetői számára

A horvátországi és bosznia-hercegovinai Ferences Harmad Rendből (FSR) és a Ferences Fiatalok (Frama) közösségéből ötven lelki vezető részvételével immár hetedik alakalommal rendezik meg e nemzetközi lelkigyakorlatot „Bevezetés a Ferences forrásokba” és „Új dokumentumok a Ferences Világi Rend és a Ferences Fiatalok” címmel 2013. február 25. és 27. között Međugorjéban. A lelki vezetők, a plébánia hívei és a zarándokok együtt vesznek részt az imaprogramokon.  (képek)

Objavljeno: 26.02.2013.