Régebbi híreink archívuma

Több ezer fiatal előtt mutatkozott be az Irgalmas Atya nevét viselő közösség

A 24. međugorjei Ifjúsági Találkozón augusztus 5-én, hétfőn bemutatkozott az Irgalmas Atya közösség, amely Bijakovićiban, a međugorjei plébánia területén működik. Több ezer fiatal előtt a közösség vezetője, Svetozar Kraljević atya többek között a következőket mondta: „Ma valóban gratulálok a fiúknak, vannak, akik már több mint három éve velünk vannak. Tudjátok, amikor egy ember az utcáról jön az imádságba, a komoly munkába, a szeretetbe, a gondoskodásba, a figyelmességbe, ahol tanítják kimondani: Bocsáss meg, köszönöm, segíthetek-e?... Itt a rózsafüzér a lélek, a szív, az értelem és a test mindennapi ékszerévé válik. A közösségben az emberek felfedezik azokat az ajándékokat, amelyeket Istentől kaptak életük első napjától kezdve, felfedezik a jóságot, a szép szavakat, az irgalmat, a nemességet, olyan valamit, amiről eddig nem is tudták, hogy létezik. Ezért még egyszer gratulálok és örülök e fiatalokból álló család kimondhatatlan örömének.”

Objavljeno: 05.08.2013.

„A szentségimádás érintett meg a legmélyebben bennünket”

A međugorjei Ifjúsági Találkozón jelenlévő fiatalok az esti szentmisét követő szentségimádáson is részt vettek. Sokan közülük arról számoltak be, hogy a szentségimádás volt a legszebb a számukra. A petrinjei Suzana hetedik alkalommal érkezett az Ifjúsági találkozóra, de most 90 zarándokkal együtt. A következőket mondta: „Évről évre egyre több ember vesz részt a találkozón. Szívesen hallgatom a tanúságtételeket, mert nagyon megrendítőek, de a legnagyobb hatással a szentségimádás volt rám.” A szlovéniai Tatjana elmondta, hogy Međugorjéba a prédikációk, a szentségimádások, a tanúságtételek és a szentmisék miatt jön.

Objavljeno: 05.08.2013.

2013. július statisztikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 143 400

A koncelebráló papok száma: 5003 (naponta 166)

Objavljeno: 01.08.2013.

24. Nemzetközi Ifjúsági Imatalálkozó

Međugorje, 2013. 8.1. - 6.

"A hit a szeretetben teljesedik ki"

(Gal 5,6)

 

 

Szerda, 2013. 7. 31.

18.00    - rózsafüzér

19.00    - Szentmise (az ének és zenekar főpróbája)

20.30   - imádság a test és a lélek gyógyulásáért

21.00    - Szentségimádás (az ének és zenekar főpróbája)

Objavljeno: 31.07.2013.

Befejeződött a házaspárok tizennegyedik nemzetközi szemináriuma

A házaspárok tizennegyedik nemzetközi lelkigyakorlatán 150-en vettek részt, amelyet 2013. július 3. és 6. között tartottak meg Međugorjéban. A szeminárium témája: „A házasság, mint a férfi és a nő lelki növekedésének helye és eszköze”. A lelkigyakorlat előadói: dr. fra Mirko Mataušić és Vesna Gračer pszichológus volt. A szeminárium részvevői rendszeresen jelen voltak a međugorjei templom imaprogramján, és imádságos látogatást tettek a Križevacon és a Podbrdon. A lelkigyakorlat július 6-án, szombaton a 11 órakor kezdődő szentmisével ért véget. Emlékezzünk arra, hogy ezt a házaspárok részére fontos találkozót megboldogult fra Slavko Barbarić indította el. A szeminárium koordinátora fra Danko Perutina volt.
 

Objavljeno: 06.07.2013.

Bemutatta újmiséjét don Filip Pavlović

2013. július 3-án a međugorjei hívek részt vettek a Bijakovići-ból származó don Filip Pavlović újmiséjén. A szentmise a Szent Jakab plébániatemplomban 11 órakor kezdődött, amelyen részt vett családja, barátai és számos zarándok, aki részese kívánt lenni a plébánia csodálatos eseményének. A szentmise elején fra Marinko Šakota a međugorjei plébnia kormányzója gratulált don Filipnek, majd Anđelko Katanec atya prédikált, aki elmondta, hogy don Filip megérkezett céljához, amely mindannyiunk számára egyedülálló, értékes és szent. Filip Pavlović atya 1983. december 26-án született Mostarban. 2012. szeptember 29-én Zágrábban diakónussá szentelték, diakónusi szolgálatát a Zágrábhoz közeli Boldog Alojzije Stepinac Bestovje plébánián–Novaki–Rakitje-ban töltötte. A zágrábi bíboros-érsek Josip Bozanić július 15-én ünnepélyesen pappá szentelte a Mária mennybevételéről nevezett zágrábi székesegyházban. (foto)
 

Objavljeno: 04.07.2013.

2013. június statisztikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 211 900

A koncelebráló papok száma: 3920 (naponta 130)

Objavljeno: 01.07.2013.

A Szűzanya napja a Hit évében

Az új evangelizáció előmozdításának Pápai Tanácsa a Hit évének programjai körében jelentős eseményként hirdette meg a Szűzanya napját – „Boldog vagy, mert hittél” címmel, – amelyet 2013. október 12. és 13. között tartanak meg a Vatikánban. Ezen esemény előkészítő csoportja részletes útmutatót dolgozott ki. A Szűzanya napjára jelentkezni az új evangelizáció Pápai Tanácsa titkárságán lehet. A jelentkezési adatlap a Tanács hivatalos honlapján található: http://www.annusfidei.va/, amelyet kitöltve 2013. augusztus 31-ig e-mailben a giornatamariana@annusfidei.va címre vagy a 0039 06 69869521 faxszámra kell elküldeni. A Tanács három különböző típusú adatlapot dolgozott ki, amelyek ingyenesek: A – Máriás imacsoportok, B – egyénileg jelentkező hívek, és C – püspökök. A Szűzanya napja a fatimai Boldogságos Szűz Mária utolsó jelenésének évfordulóján lesz, és ez alkalomra a Vatikánban helyezik el a fatimai Szűzanya eredeti kegyszobrát. A szentmisét Ferenc pápa mutatja be október 13-án, vasárnap 10:30 órakor. A Szűzanya napjára szeretettel várnak valamennyi máriás lelkületű csoportot, a családokat és azokat a híveket, akik különös módon tisztelik a Boldogságos Szűz Máriát.
 

Objavljeno: 28.06.2013.

Ramaból gyalog Međugorjéba

A Szűzanya jelenéseinek 32. évfordulójára sok zarándok gyalog érkezett Međugorjéba. Köztük volt egy 29 főből álló zarándokcsoport is, akik Ramaból érkeztek, útjuk három napig tartott. A csoportból némelyek rendszeresen jönnek, fogadalmukat teljesítve, amelyet a Szűzanyának tettek és azt mondták, hogy ez a huszonvalahányadik zarándoklatuk. Mindnyájan személyes problémáikkal, fogadalmaikkal és kívánságaikkal érkeztek, hogy alázatos és kitartó imájukkal hálát adjanak a Szűzanyának ajándékaiért és részesei legyenek az évforduló megünneplésének. „Minél közelebb értünk Međugorjéhoz, annál nagyobb erőt és békét éreztünk” – mondták a ramai zarándokok.
 

Objavljeno: 27.06.2013.

Gyalog jöttek Zágrábból Međugorjéba

Marinko Šušak Široki Brijegből származik, de jelenleg Zágrábban él és barátjával a Krapina-i Dragutin Bosakkal, június 9-én, vasárnap a zágrábi katedrálisban bemutatott szentmise után, Boldog Alojzije Stepinac sírjánál kapott áldással indultak el fogadalmi zarándoklatukra, Isten Anyjához Međugorjéba. „A keresztben van az üdvösség!” – ez volt zarándoklatuk jelmondata. Nagy keresztet és horvát zászlót hordozva június 24-én, a Szűzanya jelenése évfordulójának előestéjén érkeztek meg Međugorjéba. A két barát, Hercegovinából és Zagorjéból beteljesítette fogadalmi zarándoklatát, rózsafüzért imádkozva az úton a hágai horvát foglyokért, az elfeledett és jogaiktól megfosztott HV és HVO tagjaiért és saját családjaikért. A zarándok keresztet egy hónappal ezelőtt áldották meg abban a barlangban, ahol felgyújtották és megölték a hercegovinai ferenceseket Široki Brijeg-ben. A zarándoklat után a keresztet átadják a vértanúk viceposztulátorának állandó őrzésre és e keresztút emlékeként a Hazáért és a horvát népért.
 

Objavljeno: 27.06.2013.

Megünnepelték a Szűzanya jelenéseinek 32. évfordulóját Međugorjéban

2013. június 25-én, kedden Međugorjéban megünnepelték a Szűzanya jelenéseinek évfordulóját. A Horvátország-i és Bosznia-Hercegovina-i zarándokok mellett többségben szervezett zarándokcsoport érkeztek: Angliából, az Egyesült Államokból, Írországból, Kanadából, Magyarországról, Svájcból, Ausztriából, Németországból, Koreából, Franciaországból, Lengyelországból, Olaszországból, Ukrajnából, Japánból, Szlovákiából, Csehországból, Belgiumból, Portugáliából, Brazíliából, Szlovéniából és Romániából. A zarándokok a közlekedési eszközök használata mellett nagy számban érkeztek gyalogosan is Međugorjéba, így teljesítve a Béke Királynőjének tett fogadalmukat, hálát adva a kapott kegyelmekért. A nap folyamán a templomban, a szabadtéri oltárnál és a szentségimádási kápolnában 22 szentmisét mutattak be. Horvát nyelvű szentmisét 5, 6, 7, 8, 9 és 11 órakor mutattak be, a központi esti imaprogram pedig 18 órakor a rózsafüzérrel kezdődött, amelyet 19 órakor a szentmise követett. A szabadtéri oltáron az esti szentmisét fra Miljenko Šteko, a Hercegovinai Ferences Rendtartomány tartományfőnöke mutatta be 220 pappal együtt. Az előesti szentmisét, június 24-én 19 órakor fra Ivan Landeka mutatta be, valamint 153 pap koncelebrált. Ezen a napon tartották meg az immár hagyományossá vált 22. békemenetet a humaci Szent Antal kolostortól a međugorjei templomig, amelyen kb. ezer zarándok vett részt.(képek)

Objavljeno: 26.06.2013.

A Szűzanya éves jelenése Ivanka látnoknak

2013. június 25-én volt Ivanka Ivanković Elez látnok éves jelenése. Ivanka utolsó mindennapos jelenésén, 1985. május 7-én, a Szűzanya, miután átadta neki a 10. titkot, azt mondta, hogy ezentúl élete végéig évente egyszer fog megjelenni neki, a jelenések évfordulóján. Ebben az évben is így történt.
A jelenésen csak Ivanka családja volt jelen. A jelenés után a következőket mondta:
A Szűzanya nem adott üzenetet.
Megáldott bennünket anyai áldásával.

Objavljeno: 25.06.2013.

Huszonkettedik Béke menet

2013. június 24-én, hétfőn kb. ezer zarándok vett részt a 22. Béke meneten Humac és Međugorje között. Az üdvözlő szavak után fra Velimir Mandić humaci házfőnök a Szent Antal templom szabadtéri oltáránál kereszttel áldotta meg a zarándokokat. A résztvevők a Béke Királynője tiszteletére imádsággal és énekkel járták végig az utat és 10 óra körül érkeztek meg a međugorjei Szent Jakab templom elé, ahol fra Danko Perutina várta őket. A Béke menet zarándokai a jelenlévő hívekkel együtt szentségimádáson vettek részt, majd szentségi áldásban részesültek. A Béke menetet 1992-ben Hubert Liebherr németországi zarándoklat szervező indította el. A környéken dúló háborútól elborzadva  néhány külföldi barátjával együtt Humacról zarándokoltak el Međugorjéba, mert hittek a Szűzanya azon szavaiban, hogy rózsafüzérrel a háborúk is megállíthatóak.
 

Objavljeno: 24.06.2013.

Međugorje a Szűzanya jelenéseinek 32. évfordulójára készül

A međugorjei hívek és szerte a világból érkezett zarándokok a Szűzanya jelenéseinek 32. évfordulójára készül. 2013. június 15-én, szombaton kezdték el a kilencedet, amelynek keretében minden nap 16 órakor imádkozzák a rózsafüzért a Jelenések hegyén. Az esti imaprogram 18 órakor rózsafüzérrel kezdődik, amelyet 19 órakor a szentmise követ. Az ünnepet megelőző héten az Információs iroda adatai szerint zarándokcsoportok érkeztek Németországból, Ausztriából, Olaszországból, az Egyesült Államokból, Írországból, Kanadából, Libanonból, Spanyolországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Kínából, Magyarországról és Hong Kongból. Minden zarándoknak Međugorjéhoz kapcsolódó története van. Például Judy Paterson Dél-Afrikából már tizedik alkalommal zarándokolt el a Béke Királynőjéhez. Többek között a következőket mondta: „Hálát adni jöttem. Sok élményem volt. Három évvel ezelőtt itt gyógyultam meg. Nagyon beteg voltam, az orvosok azt mondták, hogy még három hét van hátra az életemből. Összeggyűjtöttem minden erőmet, eljöttem és imádkoztam és miután hazaértem, meggyógyultam. Időre volt szükségem, de meggyógyultam. Eljöttem, hogy hálát adjak a Szűzanyának, mert gyógyulásomat az Úrnak és Neki köszönhetem. Tudom, hogy ők adták vissza az egészségemet.”

Objavljeno: 19.06.2013.

Kilenced a Béke Királynőjéhez

Međugorjéban a Szűzanya jelenésének 32. évfordulójára a međugorjei hívek és a zarándokok kilenceddel készülnek, amely 2013. június 15-én, szombaton kezdődik. Minden nap a Jelenések hegyén – a Podbrdon 16 órakor rózsafüzért imádkoznak. Az esti imaprogram 18 órakor kezdődik, amelyet 19 órakor a szentmise követ. A kilenced különleges lehetőség arra, hogy hálát adjunk Istennek mindazokért a kegyelmekért, amelyeket az elmúlt 32 évben égi Édesanyánk által ajándékozott nekünk.

Objavljeno: 12.06.2013.