Régebbi híreink archívuma

2011. június statisztikai adatai

Kiszolgáltatott szentostyák száma: 225.000

Koncelebráló papok száma: 5136 (naponta 171)

Objavljeno: 01.07.2011.

A Szűzanya jelenéseinek 30. évfordulója

 

Június 25-én, szombaton ünnepelték Medjugorjéban a Szűzanya jelenéseinek 30. évfordulóját. Ez volt a zarándokok által leglátogatottabb esemény. Az Információs Iroda adatai szerint minden kontinensről érkeztek zarándokok az ünnepre. Nagyszámú zarándok érkezett Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából, de érkeztek csoportok Ausztriából, Németországból, az Egyesült Államokból, Írországból, Mexikóból, Szlovéniából, Litvániából, Lettországból, Olaszországból, Magyarországról, Szlovákiából, Franciaországból, Svájcból, Romániából, Lengyelországból, Csehországból, Belgiumból, Spanyolországból, Portugáliából, Koreából, Ukrajnából, Kanadából, az Elefántcsontpartról és Libanonból. A Medjugorjéba gyakran érkező koreai zarándokok mellett az idén jöttek szervezett csoportok Kínából és Új-Zélandról is. Az ünnepnapon a templomban és a szentségimádási kápolnában 22 szentmisét mutattak be. Sok zarándok, főként fiatalok a reggeli órákban gyalog érkezett Medjugorjéba. Horvát nyelvű szentmisét 5, 6, 7, 8, 9, 11 és 16 órakor mutattak be. Az esti ünnepi imaprogram 18 órakor kezdődött a rózsafüzérrel, melyet 19 órakor szentmise követett. A szentmisén 282 pap koncelebrált és Fra Zvjezdan Linić prédikált, aki Samoborból érkezett. A medjugorjei Béke Királynője énekkar énekelt s. Irene Azinović vezetésével a Bosznia-Hercgovinai Hadsereg első számú zenekara kíséretében. A szentmise végén fra Miljenko Šteko üdvöző és köszönő szavai hangzottak el. Az imaprogramot élőben közvetítette a medjugorjei Mir rádió, de számos rádióállomás és internetes portál is bekapcsolódott az ünneplésbe. Az egész éjszakán át tartó szentségimádás 22 órakor kezdődött. Az imaprogramot szinkron tolmácsok fordították valamennyi fontos világnyelvre, míg a német, angol, spanyol és olasz nyelvű fordítást hálózatilag adták át. (képek)

Objavljeno: 26.06.2011.

A Szűzanya éves jelenése Ivanka látnoknak

 

Ivanka Ivanković Elez látnoknak 2011. június 25-én volt az éves jelenése. Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával, 1985. május 7-én, a Szűzanya miután átadta neki a tizedik titkot, azt mondta, hogy ezentúl élete végéig minden évben egyszer meg fog jelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján. Így történt ez ebben az évben is. A jelenés 8 percig tartott. Ivanka a családi házukban tartózkodott a jelenés alatt, és csak a családja volt vele. A jelenés után Ivanka a következőket mondta: A Szűzanya az első titokról beszélt  és a végén azt mondta: „Drága gyermekek, fogadjátok anyai áldásomat.”

Objavljeno: 25.06.2011.

A Szűzanya jelenéseinek 30. évfordulója Medjugorjéban

 

Június 25-én, szombaton ünnepelik a Szűzanya jelenéseinek 30. évfordulóját Medjugorjéban. Az ünnep előestéjén június 24-én, pénteken, reggel 6 órakor indul a hagyományos Békemenet a humaci Szent Antal kolostortól a medjugorjei Szent Jakab templomig. A szentgyónás elvégzésére 17 órától lesz lehetőség. Az esti imaprogram 18 órakor a rózsafüzérrel kezdődik, majd 19 órakor szentmise lesz, melyet a Hercegovinai ferences rendtartomány tartományfőnöke dr. fra Ivan Sesar mutat be.  22 órától egész éjszakán át tartó Szentségimádás lesz. Az évforduló ünnepén, június 25-én horvát nyelven 5, 6, 7, 8, 9, 11 és 16 órakor lesz szentmise. Egész nap lesz lehetőség a szentgyónás elvégzésére. A központi, esti imaprogram 18 órakor a rózsfüzérrel kezdődik és 19 órakor a szentmisével folytatódik, melyet fra Zvjezdan Linić ferences mutat be. Kérünk minden sofőrt, akik Hercegovinai útjain közlekednek, hogy fokozottabban ügyeljenek a gyalogos zarándokokra és mindazokra, akik Medjugorjéba jönnek, hogy imádságos légkör vegye őket körül.

Objavljeno: 22.06.2011.

Kilenced a Béke Királynőjéhez

 

2011. június 15-én, szerdán kezdődik a Kilenced a Béke Királynőjéhez. Minden nap, pénteken is 16 órakor Rózsafüzér ima lesz a Jelenések hegyén. Az esti imaprogram 18 órakor kezdődik a Rózsafüzérrel, melyet 19 órakor a Szentmise követ. Szentségimádás lesz a Kilenced minden napján, csütörtökön és pénteken a szentmise után, a többi napon pedig 22 órától 23 óráig.
A Kilenced lehetőség arra, hogy kifejezzük személyes hálánkat Istennek minden kegyelméért, melyet Égi Édesanyánk közben járására árasztott ránk az elmúlt 30 esztendőben.

Objavljeno: 13.06.2011.

2011. május statisztikai adatai

 

Kiszolgáltatott szentostyák száma: 195.500

Koncelebráló papok száma: 4010 (naponta 129)
 

Objavljeno: 01.06.2011.

Gyalog jöttek Belgiumból Medjugorjéba

 

2011. május 16-án, hétfőn nyolcfős csoport érkezett gyalog Belgiumból Medjugorjéba. Az utat a horvát származású Marko Pinčić vezette, aki a medjugorjei Mir rádiónak feleségével Yvonne Lespagnard együtt beszélt erről a szokatlan vállalkozásról. Marko Zadarban született, belga hölgyet vett feleségül és már régóta családjával együtt Belgiumban él. Feleségével és még néhány ismerőssel való beszélgetés után a zarándoklat mellett döntöttek. A nyolc zarándok között volt egy 84 éves úr, valamint egy ápolónő, aki gondoskodott társairól az úton. Marko többek között ezt mondta: „Teszteltük, hogyan fog menni, elindultunk, és elhatároztunk, hogy 500km-t gyalogolunk évente. Utunk már három éve tart. Minden alkalommal, amikor megszakítottunk utunkat, a következő alkalommal visszatértünk arra a helyre, ahol előzőleg abbahagytuk. Ebben az évben megtettük a maradék utat, és úgy számoljuk, hogy kb. kétezer kilométert gyalogoltunk.” Yvonne hangsúlyozta, hogy ez a zarándoklat számára a barátkozás útja volt: „Mi nyolcan ezen az úton egy kis családdá váltunk és nem volt köztünk semmi probléma. Igyekeztünk együtt maradni. Ennek a tapasztalatnak a birtokában szeretnék bátorítani másokat is és segítségükre lenni. Már tudjuk az utat.” Marko és Yvonna azt mondták, hogy az emberek meglepődtek, amikor látták, hogy az idősebb korosztályhoz tartozunk. Mindenütt szívesen fogadták őket, Ausztriában, Szlovéniában, Olaszországban, Németországban és Horvátországban is. Sohasem fogják elfelejteni vendégszeretetüket. Megemlítették azt is, hogy egyszer eltévedtek a szlovéniai erdőben, de a Szűzanya segítségével újra megtalálták az utat. Medjugorjéban családtagjaik várták, a ferencesek nevében pedig fra Miljenko Šteko az Információs Központ igazgatója fogadta őket. Néhány napot imádságban fognak tölteni, majd repülőgéppel térnek vissza Belgiumba.
 

Objavljeno: 17.05.2011.

Beszélgetés Christoph Schönborn bíborossal

Különös hálával gondolok a Podbrdora és a Križevacra vezető utamra.

2009 utolsó és 2010 első napjaiban Christoph Schönborn bécsi bíboros először tett magánlátogatást Medjugorjéba és a Cenacolo közösségbe, mely ebben a kicsi faluban évek óta tevékenykedik. A bíboros szerette volna látni azt a helyet, ahol, annyi sok „jó gyümölcs” termett. Medjugorje vallomása szerinte „a keresztény élet iskolája, ahol a Krisztusba vetett hitet tanuljuk, tanulunk imádkozni, az Eukarisztiából élni és gyakorlattá váltani a felebarát iránti szeretetet, és ezáltal megerősödünk abban, ami a mindennapi keresztény élet alapja” hangsúlyozta a bíboros egy beszélgetésben közvetlenül Bécsbe való visszatérése után.

Objavljeno: 06.05.2011.

2011. április statisztikai adatai

 

Kiszolgáltatott szentostyák száma: 131.600

Koncelebráló papok száma: 2539 (naponta 84)

Objavljeno: 01.05.2011.

Az imaprogram nyári rendje

 

Május 1-vel kezdődik meg Medjugorjéban az imaprogram nyári rendje. A rózsafüzér a templomban 18 órakor, a szentmise pedig 19 órakor kezdődik, melyet a szokásos imáság követ az adott napnak megfelelően. Szentségimádás szerdán és pénteken 22 órakor lesz. A keresztút a Križevacon pénteken 16 órakor, a rózsafüzérima a Jelenések hegyén vasárnap szintén 16 órákor kezdődik.

Objavljeno: 30.04.2011.

Valóban feltámadt az Úr! Alleluja!

 

"Békesség nektek!  Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket."

(János evangéliuma 20,21)

A plébániaközösség minden tagjának, a zarándokoknak, barátainknak, jótevőinknek és minden jóakaratú embernek

Boldog és áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk:

A medjugorjei plébános és a ferences atyák (photo)
 

Objavljeno: 23.04.2011.

Az Úr szenvedésének vasárnapja

 

A mosztári egyházmegye régi szokása szerint fekete vasárnap, vagyis nagyböjt 5. vasárnapja és a Virágvasárnap közötti időszakban a nemzet Isten káromlásáért való engesztelésnek, imának szentelik. Medjugorjéban a plébánia hívei és a zarándokok is meghívást kapnak arra, hogy egész héten minden imaszándékukat, különösen a pénteki keresztutat felajánlják  Istennek engesztelésül a káromkodásokért. Virágvasárnappal vagyis az Úr szenvedésének vasárnapjával kezdődik meg a Nagyhét, az előkészületek csúcspontjaként Urunk Feltámadásának ünnepére. Medjugorjéban április 17-én, Virágvasárnap 10:30-kor kezdődik a liturgia a régi plébániatemplom romjainál. Ezután a körmenet bevonul a templomba, ahol szentmise keretében történik az Úr szenvedésének megünneplése. A szentmise a templomban 8 órakor és 18 órakor kezdődik. Minden szentmisén megáldják az ágakat.14 órától rózsafüzért imádkoznak a Podrdon.

Objavljeno: 13.04.2011.

2011. március statisztikai adatai

 

Kiszolgáltatott szentostyák száma: 85.600

Koncelebráló papok száma: 1838 (naponta 59)

Objavljeno: 01.04.2011.

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe

A medjugorjei plébánia március 25-én, pénteken ünnepelte Urunk születésének hírüladása ünnepét, mely ebben az évben is nagy számú zarándokot vonzott a világ minden részéről. Medjugorjéban a horvát zarándokok mellett, ezen a napon Németországból, az Egyesült Államokból, Olaszországból, Koreából, Romániából, Csehországból, Lengyelországból, Szlovéniából, Mexikóból, Portorikóból és Argentínából érkeztek hívek. A szentségimádás kápolnában és a plébániatemplomban 11 szentmisét mutattak be, ebből 3-at horvát nyelven 8, 11 és 18 órakor. A templomban, ahogyan minden hónap 25-én, most is egész éjjel Szentségimádás volt. A nagyböjti idő sajátossága Krisztus szenvedéséről való elmélkedés, legfőképp a keresztút imádkozása. Medjugorjéban pénteken 14 órakor a Križevacon, a templomban pedig az esti szentmise imádkozzák a keresztúti ájtatosságot. Vasárnap 10:30-kor kezdődő nagymise előtt és az esti 18 órai szentmise után van a keresztúti ájtatosság.

Objavljeno: 26.03.2011.

Mirjana Dragićević-Soldo éves jelenése 2011. március 18-án

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennapos jelenései. Az utolsó ilyen jelenésen a Gospa átadta neki
a tizedik titkot, és azt mondta, hogy ezentúl minden évben, március 18-án fog megjelenni neki. Így is történt minden évben. Ma több mint tízezer
zarándok gyűlt össze a rózsafüzér imára a Kék Keresztnél. A jelenés 13:46-kor kezdődött és 13:50-ig tartott. A Gospa a következő üzenetet adta:

"Drága gyermekek! A legnagyobb Szeretet nevében vagyok veletek, a szerető Isten nevében, aki Fiam által közel jött hozzátok és megmutatta nektek az
igaz szeretetet. Isten útján szeretnélek vezetni benneteket. Szeretném megtanítani nektek az igaz szeretetet, hogy mások ezt lássák bennetek, és ti
ezt lássátok másokban, hogy testvér legyetek számukra és mások az irgalmas testvért lássák bennetek. Gyermekeim, ne féljetek megnyitni nekem a
szíveteket. Anyai szeretetemmel meg fogom mutatni nektek, hogy mit várok mindnyájatoktól, mit várok apostolaimtól. Gyertek velem. Köszönöm nektek"

Objavljeno: 18.03.2011.