Régebbi híreink archívuma

2014. február statisztikai adatai

 

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 28 800

A koncelebráló papok száma: 623 (naponta 22)

Objavljeno: 01.03.2014.

Zarándoklatszervezők, Béke központok, valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozója

A zarándoklatszervezők, a Béke központok valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozóját 2014. március 3-7. rendezik meg Međugorjéban. A találkozó témája:


„Íme, a te Anyád!” (Jn 19, 27)
 
PROGRAM

Objavljeno: 25.02.2014.

A szarajevói Antonius együttes tagjai Međugorjéban

A szarajevói Antonius együttes tagjai nemrég Međugorjéban jártak és látogatást tettek a Mir Međugorje rádiónál is. Az összetartó, vidám és beszédes fiatal csapat tanúságot tett munkájukról, a lelkiségi énekeken keresztüli tanúságtételükről, az áldásról, amelyben 5 éves szolgálatuk során részesültek, és mindezt összekötötték az énekekkel, ami szívükben született. Munkájuk gyümölcse a 11 éneket tartalmazó „Deus meus et omnia – Istenem és mindenem” című album, amelyet 2011-ben adtak ki.

Objavljeno: 22.02.2014.

Jelöltek találkozója

2014. február 15-én, szombaton a Bosna Srebrne Ferences Rendtartomány jelöltjei meglátogatták a Hercegovinai Ferences Rendtartomány jelöltjeit Mostarban. A Visoko-i jelölteket és jelöltmesterüket fra Danijel Rajićot a nyolc jelölt és jelöltmesterük, fra Stanko Mabić fogadta.

Objavljeno: 17.02.2014.

A spliti Danko Kustura: „Međugorjéban a szív megtelik szeretettel, örömmel és békével”

A spliti Danko Kustura először mindjárt a jelenések kezdetén zarándokolt el Međugorjéba, és azóta évente legalább kétszer ellátogat oda. Noha egész életét keresztényként élte, a međugorjei zarándoklatok megerősítették hitét. Rendszeresen olvassa katolikus sajtót és szerény nyugdíjából barátait és rokonait a Glasnik mira évi előfizetésével ajándékozza meg. Azt mondja, hogy a međugorjei jelenések híre szélvészként terjedt. 1983. április 10-én látogatott először Međugorjéba:

Objavljeno: 12.02.2014.

Szentmisét mutattak be a međugorjei plébánia elhunyt ferenceseiért és híveiért

Február 10-én, hétfőn a međugorjei Szent Jakab plébániatemplomban Stepinac bíboros emléknapján szentmisét mutattak be a II. Világháború végén és az azt követő időszakban ezen plébánián meggyilkolt ferencesekért, az I., és a II. Világháborúban valamint a polgárháborúban meghalt hívekért. Még sokan ma sem tudják hol nyugszanak szeretteik, de emlékük él a hívők imáiban. Az esti 18 órai szentmisét a međugorjei plébániatemplomban fra Ivan Dugandžić mutatta be 6 pappal együtt. Fra Ivan a megölt ferencesekről többek között ezt mondta:

Objavljeno: 11.02.2014.

A Béke Apostolai Međugorjéban

A zágrábi/mađarevó Béke Apostolai együttes tagjai nemrég Međugorjéban jártak. Látogatást tettek a „Mir” Međugorje Rádióban is és elmondták hogyan kezdődött közös útjuk, milyen érzés énekkel dicsőíteni az Urat, de beszámoltak személyes međugorjei tapasztalataikról is. Hangsúlyozzák, hogy Međugorjéban minden alkalommal leírhatatlan békét élnek meg: „Mindig jó Međugorjéba jönni, feltölteni az elemeket és Mária áldásával, amely minden lépésünknél jelen van, újra visszatérni a hétköznapokba, a kötelezettségeinkhez. Különleges öröm, különleges szeretet érezhető Međugorjéban” – mondják a fiatalok, a Béke Apostolai együttes tagjai. A Béke Apostolai lelkiségi együttes a jubileumi évben, 2000-ben alakult. Számos imatalálkozón vettek részt.

Objavljeno: 11.02.2014.

Elhunyt fra Ante Perković

Február 9-én, vasárnap életének 77., szerzetesi életének 58., papságának pedig 50. évében, a Tomislavgrad-i plébániához tartozó Stipanićiben közvetlenül a szentmise bemutatása előtt, szívinfarktusban hunyt el fra Ante Perković a Hercegovinai Ferences Rendtartomány tagja. Szentségekkel ellátva távozott az égi hazába. Fra Ante 1937. április 30-án született a Tomislavgradhoz tartozó Kovačiban. Donje Brišnikben végzi el az általános iskolát, majd 1953-ban felvételt nyer a Makarska-i szemináriumba, és 1958-ban Visoko-ban érettségizik. Visokoban kezdi meg kispapi tanulmányait, amelyet Sarajevo-ban folytat és a KBF-en fejez be Zágrábban, ahol 1966-ban diplomát szerez. 1956. július 14-én Kraljevoj Sutjesci-ban ölti magára a ferences habitust, majd 1962. július 12-én Humacon teszi le örökfogadalmát. 1964. augusztus 2-án Široki Brijegben pappá szentelik. Papi szolgálatot Posušjen, Tomislavgradban, Frohleitenben (Ausztria), Čerinben, Šuiciben, Singenben (Németország), Vitinan, Gradnićiban, Frauenfeldben (Svájc), Međugorjéban teljesített, majd Tomislavgradi-i plébánosi vikáriusként hunyt el. 1978-tól 1985-ig házfőnöki szolgálatot látott el Tomislavgradban, amikor is teljesen felújította a Tomislavgradi bazilikát. Fra Ante lelki üdvéért 2014. február 11-én 13 órakor mutatnak be szentmisét a Tomislavgrad-i templomban, majd a Karalula-i temetőben helyezik örök nyugodalomra.

Objavljeno: 10.02.2014.

A meggyilkolt ferencesekre emlékeztek

Február 4-től 7-ig Široki Brijeg-ben a meggyilkolt hercegovinai ferencesek halálának 69. évfordulója alkalmából immár negyedik alkalommal rendeztek megemlékezést. Február 7-e ugyanis „A megölt ferencesek és a meggyilkolt nép emléknapja”. Ezen a napon temették el a két hercegovinai ferencest, fra Martin Soptat és fra Slobodan Lončart, akiket a múlt évben azonosítottak a Ljubuški-i tömegsír feltárásakor. Február 10-én, hétfőn Boldog Alozije Stepinac emléknapján a međugorjei plébánia meggyilkolt ferenceseire emlékezünk. A szentmise 18 órakor kezdődik, amelyet a megölt ferencesek, az I. és a II. Világháború, valamint a polgárháború međugorjei áldozataiért mutatnak be.

Objavljeno: 09.02.2014.

25. jubileumi Ifjúsági Találkozó Međugorjéban

Tájékoztatjuk a zarándokcsoportokat, hogy a 25. jubileumi Ifjúsági Találkozó Međugorjéban 2014. július 31. és augusztus 6-a között kerül megrendezésre, ami azt jelenti, hogy egy nappal korábban kezdődik, mint tavaly. Reméljük, hogy sikerül lefoglalnotok a repülőgépeket és az autóbuszokat. Az ifjúsági imatalálkozót megboldogult Slavko Barbarić atya indította el 1990-ben, amikor kb. száz fiatalt sikerült összegyűjtenie, két gitárossal és néhány énekessel. A találkozót a zöld sátorban tartották. Évről évre növekedett a résztvevők száma, és Međugorje legnépesebb rendezvényévé lett. Örvendezünk idei jöveteleteknek is!

Objavljeno: 01.02.2014.

2014. január statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 50 000

A koncelebráló papok száma: 870 (naponta 28)

Objavljeno: 01.02.2014.

A međugorjei Frama tagjainak ünnepélyes ígérettétele

Február 2-án, vasárnap a međugorjei Szent Jakab templomban a međugorjei ferences közösség fiataljai a 18 órai szentmisében ünnepélyes ígéretet tesznek. A Frama Međugorjéban 1995 óta működik. A fiatalok imacsoportjából nőtt ki, amelyet Slavko atya vezetett. Az első találkozókat péntekenként az esti szentmise után tartották és így van ez mai is.

Objavljeno: 27.01.2014.

Előadták Međugorjéban „Az éhezés éveiben” című színdarabot

Fra Ante Marić „Az éhezés éveiben” című művét Tina Laco rendezésében nagyszámú közönség előtt mutatták be január 19-én, vasárnap Međugorjéban, a II. János Pál teremben. „Az éhezés éveiben” című dráma a 20. század elejei éhezés nehéz időszakát mutatta be, amelyben fra Didaknak számos probléma és nehézség ellenére is több ezer szegény és éhező hercegovinai gyermeket sikerült kimenekítenie és időlegesen Szlavóniában elhelyeznie, így mentve meg őket a biztos haláltól. Az előadásban a gradnići HKDU drámai tagozatának 15 tagja szerepelt, fra Didak Buntić szerepében pedig fra Marinko Šakotát, Međugorje plébánosát láthatta a közönség. Az előadás végén elmondta, hogy fra Didakot nehéz megjeleníteni, de még nehezebb megélni:

Objavljeno: 21.01.2014.

A zenicai „Új Ég” nevű együttes tagjai Međugorjéban

A zenicai Szent Illés plébániához tartozó „Új Ég” együttes tagjai Međugorjéba zarándokoltak. Az együttes zenei vezetői Danijela és Zoran Čurić házaspár. Danijela elmondta, hogy 15 évesen, 1995-ben járt először Međugorjéban: „Akkor még nem voltam tudatában annak, hogy mit jelent ez a hely. De most amikor ide jövök békességet, derűt érzek és ez olyan valami, amit nem lehet kétségbe vonni. Mindaz, aki eljön ide felfoghatatlan dolgot él meg.” Zoran is elmondta, hogy Međugorje nagyon sokat jelent számára, különleges légköre van:

Objavljeno: 20.01.2014.

A zágrábi Kanižaj házaspár tanúságtétele

Međugorjét évente sok zarándok látogatja. Tanúságtételeik kicsi kockákként csodálatos mozaikképet alkotnak, Međugorje képét. A házaspár, Neli és Igor Kanižaj hangsúlyozta, hogy minden međugorjei látogatásuk óriási öröm és új, mély tapasztalat. Igor a ferences ifjúsági közösség tagjaként ismerte meg Međugorjét és minden zarándoklat újat hozott életébe, elsősorban a békét: „Ez a béke oázisa, menedékhely. Szeretek egy rövid időt eltölteni Međugorjéban, és miután visszatérek Zágrábba, ahol élek és dolgozom, ez a zarándoklat képes megváltozni az életem. Nagyon sok gyümölcse van, minden új látogatás újat hoz.” Neli abban különbözik tőle, hogy ő ellenezte a zarándoklatot, de az anyaság utáni be nem teljesült vágya elhozta Međugorjéba. Minden bizalmatlanság és képmutatás ellenére, amellyel a Podbrdora a Szűzanya elé ment, Isten Anyja meghallgatta imáját: „Szégyenkeztem amiatt, hogy akkora bizalmatlanság volt bennem. Békét, melegséget, szívélyességet éreztem. Egy hónappal azután, hogy visszatértünk Zágrábba, megtudtam, hogy gyermeket várok.” Ma Igor és Neli a hétéves Noe szülei.
 

Objavljeno: 20.01.2014.