Régebbi híreink archívuma

A hit és a béke tanúságtétele Međugorjéban

Diana Rosandić írónő a Mir Međugorje Rádióban tanúságot tett arról, hogy a hitet és a békét Međugorjéban találta meg. Diana asszony olyan családban született, amelyben nem volt jelen az Úr. Egy különleges gyermekkori esemény következtében részesült a szentségekben, megismerte az Urat, de az igaz hitet és a békét Međugorjéban élte meg.

Objavljeno: 16.01.2014.

„Sokaknak nincs nyitva szemük és szívük, hogy észrevegyék a szükséget szenvedőket”

A zágrábi egyházmegye papja ft. Dragutin Goričanec alapítója és egyben elnöke is a „Jób” nevű jótékonysági szervezetnek. Már korábban is foglalkozott a társadalom peremén élő emberekkel. A Glasnik Mira nevű lap új száma interjút közöl ft. Dragutinnal, amelyben szolgálatáról és međugorjei látogatásairól vall. Huszonöt éve tartó papi szolgálata alatt több plébánián működött, főként a szegényeket, a függőségben szenvedőket és a hajléktalanokat karolta fel…

Objavljeno: 13.01.2014.

Međugorje nagy kórusa Rómába látogatott

Međugorje nagy kórusa Irena Azinović nővér vezetésével 2014. január 3-tól 9-ig római zarándoklaton vett részt. A hagyományos zarándoklat alkalmával először Páduába és Leopold B. Mandić kegyhelyére látogattak, ahol szentmisén vettek részt, amelyet don Donald Marković mutatott be. Rómában meglátogatták a Szent Péter és Szent Pál, valamint a Lateráni Szent János és a Maria Maggiore bazilikát. A Szent Jeromos templomban mons. Jure Bogdan, a helyi horvát iroda rektora által bemutatott szentmisén vettek részt. Ezután meglátogatták a Szent Calixti katakombát, ahol megtekintették Szent Cecília, az énekkarok védőszentjének sírját. Monte Casinoban Szent Benedeknél és Szent Skolasztikánál, valamint az Assisiben bemutatott szentmisét énekükkel még ünnepélyesebbé tették. Ferenc pápa továbbra is lelkesíti a hívőket, így megörvendeztette a međugorjei nagy kórus tagjait is. Január 8-án, az audencia alatt, míg a pápa a Szent Péter téren a pápamobillal körbejárt, a sok zarándok között ott voltak a međugorjei Béke Királynője kórus tagjai is.  A Szentatya vasárnapi Úrangyala imádságán is jelen voltak. Az utazás során meglátogattak néhány olaszországi várost, hogy megismerjék azon ország szépségeit, ahonnan oly sok zarándok jár Međugorjéba. Az ehhez hasonló találkozók lehetővé teszik számukra azon emberek kultúrájának és mentalitásának megismerését, akik mindennap jelen vannak a međugorjei kegyhelyen. A plébániai kórus tagjai a horvát Dr. Ivan Merz római zarándokházban voltak elhelyezve. A zágrábi Slavo Mandurić volt a međugorjei zarándokok vezetője. Az utazás szervezője a međugorjei plébánia volt, fra Marinko Šakota plébános vezetésével.
 

Objavljeno: 11.01.2014.

A házaspár, Giuseppe Magnoni  és Maria Luigia Giochin: „Međugorje a második otthonunk”

Az olaszországi házaspár Giuseppe Magnoni  és Maria Luigia Giochin zarándokokat vezet Međjugorjéba. Három gyermekük van: egy nős fiuk, egy pap fiuk és egy apáca lányuk. Elmondták, hogy a két Istennek szentelt gyermekük Međugorjénak köszönhető, fiuk és menyük pedig egy međugorjei zarándoklaton ismerkedtek meg. Huszonöt évvel ezelőtt imacsoportot alakítottak. Giuseppe a háború idején járt először Međugorjéban, felesége pedig 2000-ben. Giuseppe első Međugorjéval való találkozása egyben menekültekkel és katonákkal való találkozás is volt: „Nagy hatással voltak rám a katonák, akik békét keresni jöttek ide. Itt a háború ellenére is béke oázisra találtunk. Miután hazatértem, keserűség volt bennem a háború és az ott történtek miatt, de ugyanakkor öröm és béke is eltöltötte a lelkem a Međugorjéval és a Szűzanyával való találkozás hatására” – mondta Giuseppe, felesége Maria Luigia pedig kiemelte, hogy örömet és békét látott a férjén, amikor először tért haza Međugorjéból: „Én nem jöttem el Međugorjéba, de Međugorje szerint éltem. Féltem zarándokokat vezetni Međugorjéba, jó lelkivezetőre volt szükségem. 2000-ben szerveztünk egy zarándoklatot. Amikor először jártam itt, úgy tűnt számomra, hogy már sokszor voltam itt. Először is hálát adtam a lányom hivatásáért. Az első években évente csak egyszer jöttünk, most már szinte minden hónapban. Međugorje a második otthonunk, ajándékai óriásiak”. Az olaszországi házaspár elmondta, hogy minden alkalommal, amikor eljönnek, annyira megváltoznak, hogy Međugorje szükséglete megszületett bennük. Minden év novemberében a fiatalok számára is szerveznek zarándoklatot Međugorjéba.
 

Objavljeno: 10.01.2014.

Fra Leonard Oreč halálának tizenkettedik évfordulója

Az idén január 21-én, kedden lesz Međugorje volt plébánosának és a „Međugorje-Mir” jótékonysági szervezet alapítójának, fra Leonard Oreč halálának tizenkettedik évfordulója (1928. Posuški Gradac – 2002. Zágráb). Fra Leonard Oreč 1988-tól 1991-ig szolgált Međugorjéban és ebből több mint egy éven át volt plébános. A három év során tapasztalt és bölcs papként kitörölhetetlen nyomot hagyott maga után, mint a Szűzanya üzenetének, a békének és a kiengesztelődésnek lelkes terjesztője. Splitben 1992-ben megalapította a „Međugorje-Mir” jótékonysági szervezetet. Ez az Egyesület Međugorje barátainak közvetítésével tízezer tonna humanitárius segélyt nyújtott nemzetünknek a polgárháború idején. Fra Leonard Oreč 1997-től a ferences rend általános római kúriájában szolgált. Ezt a szolgálatot 2001. júliusáig, súlyos betegségének kezdetéig látta el. Ezekben a napokban ünnepelte 50. papi évfordulóját, arany miséjét. 2002. január 21-én hunyt el Zágrábban és január 23-án temették el Posušjen.

Objavljeno: 10.01.2014.

Kerékpárral Spanyolországból

Sok zarándok különböző közlekedési eszközzel érkezik Međugorjéba. December közepén egy különleges látogatás történt. A 24 éves spanyolországi Bosco Gorbena kerékpárral érkezett Međugorjéba. Három és fél hónapon át utazott, zarándoklata önmaga és a jó Isten keresésére irányult. „Augusztus 28-án indultam el, miután befejeztem az állatorvosi egyetemet. Törökországba akartam menni Međugorjét érintve, mert már korábban hallottam erről a helyről, a családom már járt itt. A nagybátyám és a nagynéném itt tértek meg, és sokat meséltek nekem Međugorjéról. Törökországba nem sikerült eljutnom, de Međugorjéba eljöttem és csodálatos utazásban volt részem. Az emberek meglepődtek, amikor számtalan dologgal felszerelve megláttak az úton. Afelől érdeklődtek, hogy hová megyek és honnan jöttem” – mondta a spanyolországi fiatal zarándok, Bosco, miközben kiemelte, hogy Međugorjéban a hit érintette meg leginkább, amellyel lépten-nyomon találkozni lehet.

Objavljeno: 08.01.2014.

Először Međugorjéban

A međugorjei Információs Iroda adatai szerint 2014. január elején zarándokok érkeztek Lengyelországból, Szlovákiából, Csehországból, az Egyesült Államokból, Olaszországból, Koreából, Kínából, Németországból, Ausztriából, Franciaországból és Argentínából. Találkoztunk a csehországi Blankával is, aki először jött Međugorjéba és nagyon hálás, hogy teljesült a kívánsága. Erről a helyről és a Szűzanya jelenéseiről a 90-es években hallott, de akkor még nem akart eljönni. Arról tett tanúságot, hogy most érkezett el az idő, hogy eljöjjön, a Béke Királynője hívta meg, ahogyan a többi zarándokot is.
 

Objavljeno: 07.01.2014.

Megszentelték a Međugorjei Plébánia helységeit

2014. január 6-án, hétfőn Međugorjéban Vízkereszt ünnepét ülték. A plébániai híveken kívül jelen voltak zarándokok Franciaországból, az Egyesült Államokból, Olaszországból és Argentínából. A nap folyamán horvát nyelven három szentmisét mutattak be, egyet-egyet pedig olaszul, franciául és angolul. A házak megáldását Međugorjéban rendszeresen a karácsonyi időben végzik, Vízkereszt ünnepén pedig megáldják a plébánia helységeit is. Imádság és karácsonyi énekek mellett volt jelen fra Marinko Šakota, fra Karlo Lovrić, fra Ivan Landeka ml., fra Hrvoje Miletić, valamint a plébánián szolgáló ferences nővérek. Megáldották a Mir Međugorje Rádió helységeit is, ahol fra Karlo Lovrić az éter hullámain keresztül áldotta meg az egész plébániát, a dolgozókat és a rádióhallgatókat.

Objavljeno: 07.01.2014.

A Međugorjei Plébánia 2013-as évi statisztikai adatai

Fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa a Mir Međugorje Rádió műsorában beszámolt a međugorjei újévvárásról, majd visszatekintett a 2013-as esztendőre. Elmondta, hogy az elmúlt év a zarándokok tekintetve nem különbözik az előző évektől. 2013-ban Međugorjéban 1 876 800 szentostyát szolgáltattak ki, a szentmiséken pedig 38 655 pap koncelebrált. A Međugorjei Plébánián 2013-ban 63 gyermeket kereszteltek meg (28 kislányt és 35 fiút). 49-en hunytak el (29 nő és 20 férfi). 33 esküvő volt templomunkban. Május 5-én 30 gyermek járult először szentáldozáshoz, május 4-én pedig 90 fiatal részesült a bérmálás szentségében.
 

Objavljeno: 06.01.2014.

Fra Stanko Ćosić atya prédikációja újév éjszakáján

Fra Stanko Ćosić atya mutatta be a szentmisét újév éjszakáján a zsúfolásig megtelt međugorjei Szent Jakab templomban. Prédikációjában arról beszélt, hogy az előttünk lévő új esztendőben a kereszténynek előre kell tekintenie, harcolnia kell a bűn és a gyengeség ellen. Szentbeszédét teljes egészében közöljük:

Objavljeno: 03.01.2014.

2013. december statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 73 000

A koncelebráló papok száma: 1134 (naponta 36)

2013-ben összesen 1 876 800 szent ostyát szolgáltattak ki, a szentmiséken pedig 38 655 pap koncelebrált.

Objavljeno: 01.01.2014.

Imádsággal és énekkel várták a 2014-es esztendőt

Međugorjéban imádsággal és énekszóval várták az új 2014-es esztendőt, de nem csak a plébániai hívek, hanem a világ minden részéről érkezett több ezer zarándok is. Jöttek csoportok Ausztriából, Németországból, Csehországból, Szlovákiából, Olaszországból, Romániából, az Egyesült Államokból, Angliából, Franciaországból, Lengyelországból, Spanyolországból, Litvániából, Ukrajnából, Kínából és Libanonból. Imádságukhoz csatlakozott a horvátországi és bosznia-hercegovinai fiatalok sokasága is. A 2013-as év hálaadó szentmiséjét kedden, december 31-én 18 órakor fra Svetozar Kraljević atya mutatta be 49 pappal együtt.

Objavljeno: 01.01.2014.

A Međugorjei plébánia karácsonyi koncertje

December 29-én, vasárnap Međugorjéban, a Boldog II. János Pál teremben karácsonyi koncertet tartottak, amelyen a Međugorjei plébánia előadói mellett fellépett számos vendég is, akik közül mindenképp meg kell említeni Doris Dragovićot, Zorica Kondžut és Ivan Mikulićot. A koncertet a Međugorjei plébánia szervezte, társrendező volt a Međugorje-i és a Bijakovići-i helyi közösség. a Fra Marinko Šakota atyának, Međugorje plébánosának jutott az a megtisztelő feladat, hogy hivatalosan megnyissa a koncertet és köszöntse a jelenlévőket, boldog karácsonyt kívánva mindnyájuknak. A koncerten fellépett a Međugorjei plébánia nagy kórusa, a „Smilje” női kórus, a Frama Međugorje, a „Subrenum” együttes, a „Golubići mira” gyermekkórus, a Šurmanci-i népdalkör, a Šurmanci-i tamburazenekar, fra Karlo Lovrić atya, Ivana Buntić fiatal költőnő, a Szent Márk HKUD Vionicáról, valamint Stjepan Yessetta. A pločei „Luka” együttes is énekkel fejezte ki karácsonyi élményét. A koncert házigazdája Sanja Pehar és Robert Pehar volt. A baráti beszélgetések a koncert utáni fogadáson folytatódtak. (képek)

Objavljeno: 30.12.2013.

A Szűzanya üzenete Jakov Čolonak

Az utolsó mindennapos jelenésen, 1998. szeptember 12-én a Gospa azt mondta Jakov Čolonak, hogy ezentúl évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig december 25-én, karácsonykor. Így történt ez ebben az évben is.  A jelenés 15:07-kor kezdődött és 8 percig tartott. Jakov ezután a következő üzenetet adta át:

"Gyermekeim, Jézus ma is különös módon szeretne beköltözni szívetekbe, hogy osztozzon veletek minden örömötökben és fájdalmatokban. Ezért gyermekeim, ma méginkább tekintsetek szívetekbe és tegyétek fel a kérdést, Jézus születésével valóban beköltözött-e szívetekbe a béke és az öröm? Gyermekeim, ne éljetek sötétségben, vágyakozzatok a fény és az Isteni üdvösség felé. Gyermekek, döntsetek Jézus mellett és ajándékozzátok neki életeteket és szíveteket, mert a Magasságbeli csak így tud munkálkodni bennetek és általatok."

Objavljeno: 25.12.2013.

KARÁCSONYI ÜNNEPNAPOK MEĐUGORJÉBAN

December 24-én, kedden Szenteste napja, böjt és önmegtartóztatás. Az idei utolsó hajnali mise reggel 6 órakor kezdődik. Délután nem lesz közös rózsafüzér a Podbrdon. Az esti imaprogram 17 órakor rózsafüzérrel kezdődik a plébániatemplomban, majd ezt követi 18 órakor az ünnepi szentmise. Ezen a szentmisén minden pap részt vesz, ezért ezen a napon a gyóntatás 16:00-17:30 lesz. Az esti szentmise után a Cenacolo közösség tagjai karácsonyi misztériumjátékot adnak elő. Az éjszakai virrasztás 22 órától éjfélig tart, amelyet majd az éjféli szentmise követ.
December 25-én, szerdán Karácsony, Jézus születésének ünnepe. A szentmisék a plébániatemplomban 7, 8, 9:30, 11 és 18 órakor, a környékbeli templomokban Miletinán, Vionicán és Šurmanciban pedig 10 órától kezdődnek. A nagymise után a plébániai hívek számára a szokott módon karácsonyi köszöntés lesz a plébánián.
December 26-án, csütörtökön Szent István, első vértanú ünnepe. Szentmise a 8, 11 és 18 órakor lesz a plébániatemplomban. Ezen a napon Čerinben Ratko Perić püspök a 18 órakor kezdődő szentmise keretében diakónussá szenteli a međugorjei plébániához tartozó fra Goran Azinovićot.
December 27-én, pénteken Szent János apostol ünnepe. Szentmise 7:30 és 18 órakor lesz a plébániatemplomban. A međugorjei plébánián ezen a napon kezdődik a családok, otthonok megáldása.
December 28-án, szombaton Aprószentek ünnepe. Ezen a napon a hagyományokhoz híven, a szokásos imaprogramon kívül 15 órakor a gyermekekért és szüleikért lesz szentmise, majd ezt követően karácsonyi misztériumjátékon vehetnek részt.
December 29-én, vasárnap a II. János Pál teremben a međugorjei plébánia karácsonyi koncertje lesz.
 

Objavljeno: 23.12.2013.