Régebbi híreink archívuma

A međugorjei zarándokok tapasztalatai

Az elmúlt napokban Međugorjéba Lengyelországból, Szlovákiából, Spanyolországból, Mexikóból, Argentínából, Olaszországból, az Egyesült Államokból, Csehországból, Németországból, Ausztriából, Koreából, Magyarországról, Litvániából és Szlovéniából érkeztek zarándokok. Az olaszországi Massimo Nosscenttini elmondta nekünk, hogy már 1981-ben hallott Međugorjéról, és 1983-ban járt először itt. A foglalkozása: autóbuszvezető. Tanúságot tett arról, hogy a Szűzanya teljesen megváltoztatta az életét:

Objavljeno: 20.03.2014.

Giosepina Russo: „A međugorjei zarándoklat életem legnagyobb ajándéka”

A szicíliai Giosepina Russo számos máriás zarándokhelyre utazást szervező iroda munkatársa. Európában minden máriás kegyhelyet többször is meglátogatott, de korábban soha sem sikerült eljutnia Međugorjéba. Annak ellenére, hogy azt mondták neki, Međugorje nem elismert zarándokhely, és nem kell említeni a zarándokoknak, óriási vágyat érzett arra, hogy eljöjjön ide. Russo asszony elmondta, hogy azt sem tudta, hol van Međugorje. Tavaly jött el először Međugorjéba és tizenöt napig maradt. Elmondta, hogy a međugorjei zarándoklat élete legnagyobb ajándéka. Amikor a szabadtéri oltár előtt állt és meglátta a kitárt karral álló Szűzanya szobrot, a mennyországban érezte magát. A legnagyobb hatással nemzetünk hite volt rá, és az a keresztény mérték, amely nemzetünk mindennapi életének része. Elmesélte nekünk a templom és a hotel közötti úton történteket. Miközben az úton ment, hallotta a templomi harangszót, és a kőművesek, akik egy épületen dolgoztak, megálltak, keresztet vetettek, mert a Szűzanyát üdvözölni kell. „Ez mélyen megérintett... évek óta nem láttam ilyet sehol a világban… meg vagyok győződve arról, hogy itt, ezen a földön jelen van Isten szeretete” – mondta Russo asszony.

Objavljeno: 18.03.2014.

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 2014. március 18-án

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennap jelenései. Az utolsó mindennapos jelenésen a Gospa rábízta a tizedik titkot és azt mondta, hogy ezentúl csak évente egyszer, mégpedig minden év március 18-án fog megjelenni neki. Így történt ez eddig minden évben. Több ezer zarándok gyűlt össze a rózsafüzér imára. A jelenés 13:46-kor kezdődött és 13:51-ig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:
 Drága gyermekek! Édesanyaként szeretnék segítségetekre lenni. Anyai szeretetemmel szeretnék segíteni abban, hogy megnyissátok szíveteket és Fiamat tegyétek első helyre a szívetekben. Azt szeretném, hogy Fiam iránti szeretetetek és imátok által rátok ragyogjon Isten fénye és beteljetek Isten irgalmával. Azt szeretném, hogy ily módon eltávozzon a sötétség és a halál árnyéka, amely körül akar venni és el akar csábítani benneteket. Azt szeretném, hogy érezzétek az Isteni ígéret áldásának örömét. Ti, az emberek gyermekei, Isten gyermekei vagytok, az én gyermekeim. Ezért gyermekeim induljatok el azokon az utakon, amelyekre szeretetem vezet, alázatra, bölcsességre tanít és utat talál a Mennyei Atyához. Imádkozzatok velem azokért, akik nem fogadnak el és nem követnek engem, akik szívük keménysége miatt nem tudják megérezni az alázat, a vallás, a béke és szeretet örömét – Fiam örömét. Imádkozzatok, hogy pásztoraitok áldott keze mindig Isten áldásának örömét adja számotokra. Köszönöm nektek.

Objavljeno: 18.03.2014.

A križevaci kereszt felállításának 80. évfordulóját ünnepelték Međugorjéban

Március 16-án, vasárnap ünnepelték a križevaci kereszt felállításának és e kereszt alatt bemutatott első szentmisének a 80. évfordulóját. A 11 órai nagymisén, amelyet fra Marinko Šakota plébános mutatott be, azokra a ferencesekre és plébániai hívekre emlékeztek, akik a keresztet állították, este pedig ünnepi akadémiát tartottak, amelyen bemutatták a križevaci kereszt készítéséről szóló dokumentumfilmet. A film rövid összefoglalót adott az elmúlt 80 évről, amelynek forgatókönyv írója dr. Ivica Šarac, rendezője pedig Mario Vasilj Totin. Egy kicsi hegy a színeváltozás hegyévé vált – mondta Marinko atya a szentmisében:

Objavljeno: 17.03.2014.

Fra Grgur Blažević: „Gyermekként szüleimmel gyakran mentem Međugorjéba”

Fra Grgur Blažević a Szent Cirill és Metód Horvát Ferences Rendtartomány tagja. 1978-ban született Zágrábban, ahol június 15-én pappá szentelték. Jelenleg a čakoveci Szent Miklós plébánia vikáriusa. Édesapja, Grgo rendszeresen elzarándokol a Béke Királynőjéhez, de már több évtizede zarándoklatszervező is. Fra Grgur hangsúlyozza, hogy családját Međugorje formálta, vagyis szüleit, akik Međugorje lelkületét vitték a családba: „Mivel szüleim Međugorjéhoz különös módon vonzódtak, elkezdtek a Szűzanya üzenetei szerint élni, amelyet nekünk is szerettek volna átadni. Őszintén szólva, mi ezt gyakran nem értettük ’világi gyermekek voltunk’, akik nem fogtuk fel szüleink jóakaratát és azt, hogy fontos a keresztény életmód, ahogyan ma is a Szűzanya azt kéri, hogy imádkozzunk a családban, szentségi életet éljünk és olvassuk a Bibliát. Az én drága szüleim minden este imára hívtak bennünket. Ez nekem akkor unalmas és fárasztó volt. Nem értettem. De, amit szüleim hosszú éveken át vetettek, a családi imát, később termést hozott” – mondta fra Grgur, aki gyermekként gyakran járt szüleivel Međugorjéba. Visszaemlékezik 1984-re, amikor először járt itt:

Objavljeno: 15.03.2014.

A Križevac-i kereszt felállításának 80. évfordulója

Ez év március 16-án, vasárnap volt 80 esztendeje annak, hogy befejezték a Križevácon lévő kereszt felállítását és e kereszt alatt bemutatták az első szentmisét. Az évfordulót úgy ünnepelték meg, hogy március 14-én, pénteken 14 órakor keresztutat imádkoztak a Križevácon, március 16-án, vasárnap pedig a 11 órai szentmisében emlékeztek meg a kereszt készítőiről. A vasárnapi esti szentmise után 19 órakor Ünnepi akadémiát tartanak (dokumentumfilm) a Križevácról. A međugorjei plébánia híveinek, családjainak sorsa összekapcsolódik Krisztussal és a kereszttel. A keresztre feszített Krisztus iránti szeretetük jeléül emelték a negyven méter magas beton keresztet a Šipovac hegyen, amely a plébánia déli oldalán emelkedik. Azzal a szándékkal emelték a keresztet, hogy minden ember, jó- és rosszakaratú egyaránt a plébániára belépve, felismerje az itt élő hívek fő jellemvonásait. Elhatározták, hogy Krisztus halálának 1900-adik évfordulójára látható jellel fejezik ki Krisztushoz és az egyházhoz való tartozásukat. Napokon át a gyermekektől az legidősebbekig hordták a szükséges anyagokat áttörve a Šipovac járhatatlan, meredek útjait. 1934. március 16-án szentmisét mutattak be és ünnepélyesen megáldották a keresztet, amelybe belehelyezték Krisztus keresztjének egy darabját, amelyet Rómából kaptak. Ekkor kapta Šipovac a Križevac nevet. 1934. január  21-én megváltásunk jubileumára emlékezve döntöttek a kereszt felállításáról, amelyet fra Bernardin Smoljan akkori plébános hirdetett ki. A döntéstől a kereszt elkészültéig mindössze 52 nap telt el. A fogadalmi kereszt tervrajzát a mostari Šimun Boras mérnök készítette, a kivitelezést pedig a međugorjei Ante Dugandžić irányította. Már a következő év április 12-én bűnbánati körmenetet szerveztek a Križevácra, majd azt követően szentmisét mutattak be. 1935. szeptemberében a Križevacon megünnepelték a Kereszt felmagasztalását a helyi püspök, fra Alojzija Mišić jóváhagyásával. Az elmúlt több mint három évtizedben a Križevac a zarándokok kikerülhetetlen helyévé vált. A zarándokok sokféle szándékkal jönnek Međugorjéba és minden pénteken délután a helyi hívekkel együtt rendszeresen elimádkozzák a keresztutat a Križevácon.

Objavljeno: 14.03.2014.

Vesna Podrug Kossjanenko koncertje Međugorjéban

A népszerű horvátországi zongoraművésznő prof. Vesna Podrug Kossjanenko március 12-én, szerdán az Anyafalu Szent József termében hangversenyt adott. A koncertet a ljubuški-i általános zeneiskola és az Anyafalu szervezte, amelynek kezdetén fra Dragan Ružić, az Anyafalu igazgatója köszöntötte a megjelenteket. L.V. Beethoven, F. Schubert, F. Liszt, F. Chopin művei csendültek fel. A hangverseny előtt, prof. Vesna Podrug Kossjanenko a Mir Međugorje Rádiónak elmondta, hogy váratlanul érte a međugorjei meghívás: „Pár évvel ezelőtt ismertem meg a mostari Ana Ćorić egyetemistát, akihez két héttel ezelőtt azzal a kéréssel fordultam, hogy azokat a zeneműveket, amelyekkel a spliti fellépésemre készültem, Mostarban adhassam elő. Sajnos a mostari fellépésem nem valósult meg. Egy kis idő elteltével Ana azt mondta, hogy felléphetnék Međugorjéban. És legnagyobb meglepetésemre, ma itt vagyok” – mondta a népszerű zongorista, aki Splitben született és ott is kezdte meg zenei tanulmányait, prof. Gordana Lentić osztályában. 1986-ban kezdte meg egyetemi tanulmányait Bécsben, a Hochschule für Musik und darstellende Kunstban, de már egyetemi évei alatt is számos koncertet adott. Elismert művészekkel együtt lépett fel, sok koncertet adott Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, Francia-országban, Svájcban, Írországban, Angliában, Finnországban, Törökországban és Horvát-országban. 1998 és 2008 között a Bécsi Állami Operaházban dolgozott állandó korrepetitorként, 2002 és 2008 között pedig pedagógiai munkatársként tevékenykedett a Bécsi Egyetem Zenei és Színművészeti tanszékén. 2007-től a spliti Művészeti Akadémia docense.

Objavljeno: 14.03.2014.

A Ferences világi rend testvéreinek kánoni képzése Međugorjéban

2014. március 9-én, nagyböjt első vasárnapján a međugorjei plébániatemplomban a Ferences világi rendbe való befogadást és a testvérek fogadalomtételét ünnepelték. A 9.30 órakor kezdődő szentmisében kilenc testvér tette le örökfogadalmát, ketten ideiglenes fogadalmat tettek, tizennyolcan pedig befogadást nyertek a közösségbe. A tagok fogadalmát a hercegovinai Ferences világi rend helyi minisztere, Marija Brnadić fogadta, az egyház nevében pedig fra Ljubo Kurtović helyi lelki asszisztens erősítette meg, aki szentmisét mutatott be, amelyen fra Ivan Landeka, a testvériség lelki asszisztense koncelebrált. A jelölteket fra Ivan készítette fel, lelki asszisztenciát nyújtva számukra, de a képzésen részt vett Mila Čuljak is, aki a tagokat a fogadalomtételre készítette fel. A liturgikus ünnep fényét énekével még magasztosabbá tette a plébániai kis énekkara, Irena Azinović nővér vezetésével.
FSR Međugorje

Objavljeno: 14.03.2014.

Adriano Langa, mozambiki ferences püspök látogatást tett a Hercegovinai Ferences Rendtartományban

Mons. Adriano Langa OFM, a Ferences Rend volt általános definitora, jelenleg pedig a mozambiki Inhambane egyházmegye püspöke, ezekben a napokban meglátogatta a Ferences Rendtartományt. Fra Stojan Damjanović kíséretében Međugorjéba, Humacra és Mostarba látogatott. A testvérek mindenhol szeretettel fogadták és bemutatták neki a rendtartomány életét és munkáját, amelyet ő nagy érdeklődéssel fogadott. Ő is röviden bemutatta egyházmegyéjét, amely 68 000 km2, 700 km hosszú, 22 plébániából, 650 keresztény közösségből és 43 papból áll. Nagyon szegények, ezért hálás a legkisebb segítségért is, amelyet egyházmegyéje és az ottani hívek támogatására kap. Mons. Langa az elmúlt években már járt Međugorjéban. Először a 90-es évek közepén látogatott ide, csupán kíváncsiságból, mert a Kongóban szolgáló Hercegovinai Ferences Rendtartományról tagjaitól hallott Međugorjéról. 2012-ben tett látogatása alkalmával azt mondta, hogy Međugorjét az imádság helyeként ismerte meg: „Mindnyájatoknak mondom, hogy Međugorje olyan hely, amelyet meg kell ismerni, mert Međugorje imádságra hív bennünket, Međugorje az Istennel való találkozás helye” – mondta a mozambiki püspök.

Objavljeno: 14.03.2014.

Rudolph Karg: „Međugorjei látogatásom megváltoztatta az életemet”

Az 57 éves Rudolph Karg a jelenések kezdetétől fogva Németországból jár Međugorjéba. Elmondta, hogy 1984-ben a testvére részletesen beszélt neki Međugorjéról és az ő hatására látogatott el erre a helyre. Azt mondja, jövetele megváltoztatta életét: „Itt megértettem azt, hogy ide a Szűzanya jön. Ez számomra nagy ajándék volt” – mondta Rudolph, aki a háború alatt barátaival és szervezetével Bosznia-Hercegovina számos települését segítette: „Nagyon gyorsan megértettük a problémát és a bosznia-hercegovinai emberek nehézségeit. Alázattal el kell ismernem, hogy mindez Međugorje gyümölcse. Számomra különleges ajándék, hogy itt vagyok. Međugorje megrendítő és egyszerű dolog, de én megkaptam azt a kegyelmet, hogy Međugorjét a szívemben érthetem meg. Többé már nem akarok vitatkozni az emberekkel, hanem azt mondom nekik, hogy jöjjenek és éljék meg Međugorjét. Mindig törekszem fiatalokat hozni ide”. Rudolph részt vett a zarándoklatszervezők, a béke központok, és a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozóján, amelyet március 3. és 7. között tartottak meg.

Objavljeno: 10.03.2014.

Szentmisével fejeződött be a zarándoklatszervezők, a béke központok, és a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek találkozója

Március 7-én, pénteken Međugorjéban szentmisével fejeződött be a zarándoklatszervezők, a béke központok, és a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozója, amelyet fra Marinko Šakota međugorjei plébános mutatott be. Marinko atya, aki az idei szeminárium előadója is volt, szentbeszédében megosztotta, miről elmélkedtek az elmúlt napokban a lelkigyakorlat résztvevői: „Arról elmélkedtünk, hol követünk el hibákat. Ha csak önmagunkra támaszkodunk, megjelennek a problémák. Ezért példa számunkra Mária. És ezért volt a lelkigyakorlat témája is: „Íme a te Anyád”, hogy tőle tanuljunk, mit tesz és mit mond számunkra. Ő mindent Jézussal, Istennel tesz. A szeminárium által megláthattuk, milyen fontos Jézussal élni. Erről beszél számunkra itt a Béke Királynője.” A március 3-ától 7-éig tartó találkozón 17 országból kb. 250-en vettek részt. A program előadásból, az előadóval való beszélgetésből, a Križevacon és a Jelenések hegyén való imádságból, valamint a međugorjei Szent Jakab templom imaprogramján való részvételből állt. (képek)

Objavljeno: 07.03.2014.

Alfred Heck tanúságtétele: „Fontos számunkra, hogy azok, akik Međugorjéban voltak, éljék e hely lelkiségét”

A zarándoklatszervezők, a béke központok, az ima- és karitatív csoportok vezetőinek međugorjei találkozóján részt vett Alfred Heck Németországból. Alfred részt vett már az első találkozón is, amelyre örömmel emlékezett: „Ötvenen voltunk különböző országokból. Családi légkör uralkodott. Személyes tapasztalatom az, hogy évek során miközben cserélődnek a ferencesek, mindannyian szeretetteljes és szívélyes benyomást tettek ránk a lelkigyakorlat vezetése közben.” Alfred elmondta, hogy Kölnben aktívan működik egy kis međugorjei központ: „1987-ben autóbusszal jöttünk először Međugorjéba, amely olyan hatással volt ránk, hogy abban az évben még egyszer visszalátogattunk. Az a hölgy, aki alapította a központot, biztatott, inspirált és elhozott bennünket Međugorjéba. Halála után folytattuk művét és gyakran jövünk Međugorjéba. Mindig volt velünk pap, és közülünk három fiatalt pappá is szenteltek. Különösen is törekszünk arra, hogy a Međugorjéból való visszatérés után látható legyen rajtunk Međugorje. Keressük a plébániákkal való együttműködést. Havi egy alkalommal összegyűlünk, és gyalog a kereszttel és a međugorjei szoborral elzarándokolunk egy kolostorba. Ez a megerősödés egyik formája azon zarándokok számára, akik a plébániánkon nem hordozzák Međugorje lelkületét.” Évente egy-két alkalommal nagy találkozót szerveznek azok számára, akik már voltak Međugorjéban. Alfred elmondta, hogy ezek a találkozók egyszerűek, mert Međugorje is egyszerű: „Nem az a fontos számunkra, hogy hány embert vittünk el Međugorjéba. Az a fontos, hogy azok, akik voltak Međugorjéban éljék e hely lelkiségét. Ez az, amire a hangsúlyt fektetjük.”

Objavljeno: 06.03.2014.

A zarándoklatszervezők, a Béke központok, valamint az ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozója

Március 3-án, hétfőn a résztvevők regisztrációjával kezdődött meg Međugorjéban a zarándoklat-szervezők, a Béke központok valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozója, amelyen első nap 250-en vettek részt 17 országból: Olaszországból, az Egyesült Államokból, Angliából, Írországból, Oroszországból, Litvániából, Ukrajnából, Franciaországból, Spanyolországból, Koreából, Németországból, Ausztriából, Svájcból, Lengyelországból, Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából. A találkozó címe:„Íme a te Anyád”, előadója pedig ezúttal fra Marinko Šakota, a međugorjei plébánia plébánosa. A résztvevők az előadások és az előadóval való beszélgetéseken kívül bekapcsolódnak a međugorjei templom esti imaprogramjába, valamint felmennek a Jelenések hegyére és a Križevácra is. Fra Marinko az idei témával kapcsolatban azt mondta, hogy az Édesanya nekünk ajándékoztatott és Ő velünk van: „Ő vezet bennünket és ezt meg szeretnénk élni, mert gyakran elfelejtjük, hogy Ő itt van. Ő a mi Édesanyánk, aki vezet és szeret bennünket, ezért rá kell hallgatnunk és követnünk kell Őt. Ahogyan Jézus Jánosnak mondta „Íme a te Anyád”, úgy kell nekünk is újból meghallani szavát és üzenetét. Ez lesz az előadás témája.”
 

Objavljeno: 04.03.2014.

2014. február statisztikai adatai

 

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 28 800

A koncelebráló papok száma: 623 (naponta 22)

Objavljeno: 01.03.2014.

Zarándoklatszervezők, Béke központok, valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozója

A zarándoklatszervezők, a Béke központok valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozóját 2014. március 3-7. rendezik meg Međugorjéban. A találkozó témája:


„Íme, a te Anyád!” (Jn 19, 27)
 
PROGRAM

Objavljeno: 25.02.2014.