Régebbi híreink archívuma

„Ukrajna békéjéért jöttünk imádkozni” – mondták az ukrajnai zarándokok

Az ukrajnai Hosana kórus tagjai Međugorjéban jártak. A kórust 17 évvel ezelőtt az akkori plébános kezdeményezésére alapították a szentmisén való éneklés céljából. Emellett különböző fesztiválokon is részt vesznek, mint például népzenei fesztivál. Az elmúlt időszakban Romániában is vendégszerepeltek. A kórus része az „Ave Maria” a vokális-hangszeres csoport is. A kórus tagjai elmondták, hogy Međugorjéban érezhető Isten szeretete:

Objavljeno: 27.07.2014.

Megünnepelték Međugorjéban Szent Jakab ünnepét

2014. július 25-én, pénteken megünnepelték Szent Jakab, a međugorjei plébánia védőszentjének ünnepét. Horvát nyelvű szentmise 7, 8 és 19 órakor volt plébániatemplomban, az ünnepi nagymisét pedig fra Mario Ostojić mutatta be 11 órakor a Gaja-ban, nem messze a međugorjei templomtól. A hagyományos körmenet Szent Jakab szobrával, – amelyet ebben az évben a međugorjei Frama tagjai vittek –  az ünnepi szentmise előtt a templomból indult, amelyet a litánia éneklése kísért. A szentmisét a „Kraljica Mira” vegyes kórus Irena Azenović nővér vezetésével és a Šurmanci-i tamburások együttesese prof. Davor Markota vezetésével tette még emelkedettebbé. A szentmise végén a megjelent híveket és zarándokokat fra Marinko Šakota, međugorjei plébános köszöntötte, majd ezt követően a međugorjei plébánia néptánc csoportjának előadása következett.

Objavljeno: 26.07.2014.

A Szűzanya Názáretjéből a Szűzanya Međugorjéjába

Július elején izraeli, názáreti zarándokokkal találkoztunk Međugorjéban. Ketten közülük a Mir Međugorje Rádió vendégei voltak, Theresa Daud és Souhail Khoury atya. Souhail atya elmondta, hogy tizenkét évvel ezelőtt volt először Međugorjéban és attól kezdve minden évben zarándokcsoportokkal érkezik. „28 éve vagyok pap, nős vagyok, mert a görög-katolikus egyházhoz tartozom. Galileában, de különösen Názáret területén folytatok lelkipásztori munkát. A rendszeres aktív lelkipásztori munkám mellett első međugorjei zarándoklatom után imaközösséget alapítottunk, amelynek a „Mária családja” nevet adtuk.

Objavljeno: 25.07.2014.

A međugorjei plébánia KraljicaMira vegyes kórusának koncertje

A međugorjei plébánia védőszentje, Szent Jakab ünnepére készül, amelyet július 25-én, pénteken tartanak meg. Július 19-től minden nap az esti imaprogramhoz különleges esemény társul. Július 21-én, hétfőn tartották meg a međugorjei plébánia Kraljica Mira kórusának önálló koncertjét a II. János Pál pápa teremben (a sárga épületben). A koncert elején fra Marinko Šakota, međugorjei plébános köszöntötte a megjelenteket, majd köszönetet mondott a kórus tagjainak, ahogyan a vendégeknek is, David Parkes-nek és Jakov Čolonak. A kísérő, az orgonaművész prof. Katja Krolo Šarac volt. A közönségnek alkalma nyílt különböző szerzemények meghallgatására, énekesek és énekesnők előadásában, akik odaadó munkával és énekművészetükkel épültek be a plébánia életébe, különösen is a liturgikus ünneplésbe az elmúlt 24 év során.

Objavljeno: 23.07.2014.

Fra Goran Azinović újmiséje

Fra Goran Azinović július 27-én, vasárnap 11 órakor a međugorjei Szent Jakab templomban mutatja be újmiséjét. Fra Goran Srećko és Mirel született Pehar fia, aki 1988. szeptember 28-án született Konjic-ban. A háború alatt az Azinović család Konjicból Međugorjéba költözött. Fra Goran Visokoba járt szemináriumba, majd befejezte a klasszikus ferences gimnáziumot. 2007-ben nyert felvételt a ferences rendbe Humacon. Zágrábban fejezte be a teológiai egyetemet és Čerinben szentelték diakónussá. Diakónusi évét Humacon töltötte. Szent Péter és Szent Pál ünnepén pappá szentelték a mostari székesegyházban.

Objavljeno: 22.07.2014.

Šarčević házaspár: „Međugorje a második otthonunk”

Šimo és Nada Šarčević a Belišić-i Szent József a munkás plébániáról érkezett a házaspárok 15. nemzetközi szemináriumára, amelyet július 13. és 16. között tartottak meg Međugorjéban. 35 éve házasok és másodszor vesznek részt a házaspárok lelkigyakorlatán, amelyről a következőket mondták: „A szemináriumokon nagyon sokat lehet tanulni arról, mit osszunk meg házastársunkkal, mit osszunk meg akkor, amikor nehéz. Gyönyörűséges itt lenni, sokat tanultunk a házasságról.” Nada elmondta, hogy a kezdetek óta jár Međugorjéba és már több mint harmincszor zarándokolt el ide:

Objavljeno: 21.07.2014.

Szent Jakab ünnepe

Július 25-én, pénteken lesz Szent Jakabnak, a međugorjei plébánia védőszentjének ünnepe. A plébániát 1892-ben alapították és kezdettől fogva Szent Jakabnak, a zarándokok védőszentjének tiszteletére szentelték fel. Szent Jakab ünnepén a plébániatemplomban 7,8 és 19 órakor lesz szentmise, az ünnepi szentmisét pedig 11 órakor tartják a Gajaban (a körforgalomban lévő kicsi park). A körmenet Szent Jakab szobrával, amelyet ezúttal a Frama képviselői visznek, 10:45 órakor indul a templomtól.

Objavljeno: 21.07.2014.

Hondurasból és Floridából is érkeztek résztvevők a házaspárok međugorjei lelkigyakorlatára

A házaspárok számára megrendezett lelkigyakorlat résztvevői között találkoztunk két párral, akik valóban messziről érkeztek. Edith Dantes – Castillo és Jose Dantes Castillo Floridából – Miamiból, valamint Elio David Alvarenga és Lourdes Alvarenga Hondurasból. Jose elmondta, hogy már másodszor vesz részt a szemináriumon, mert sok minden van, amit a családdal kapcsolatban meg kell tanulni. Sok sikert kívánt mindazoknak, akik majd ezután vesznek részt ilyen szemináriumon. Lourdes-nek és Elio-nak tíz gyermeke van. Kilencedik alkalommal jöttek Međugorjéba, de először vettek részt a házaspárok lelkigyakorlatán. „Amikor először hívtam férjemet, hogy jöjjön el velem Međugorjéba, azt mondta bolond vagyok. Azonban ennyi zarándoklat után, már ő is nagy Međugorje rajongóvá lett, ugyanúgy, mint José” – mondta Lourdes.

Objavljeno: 16.07.2014.

Megtartották Međugorjéban a házaspárok 15. nemzetközi lelkigyakorlatát

2014. július 13. és 16. között 13 országból 131-en vettek részt Međugorjéban a házaspárok 15. nemzetközi lelkigyakorlatán. A szeminárium mottója: „Bizalom a házasságban és a nevelésben”, előadója pedig dr. Jozefina Škarica volt. Az előadásokat hét nyelvre fordították. A délelőtti és a délutáni előadásokon kívül a házaspárok részt vettek az esti imaprogramon (rózsafüzér és szentmise) a međugorjei templomban, keresztutat imádkoztak a Križevácon és rózsafüzért a Podbrdon. A lelkigyakorlat július 16-án, szerdán szentmisével ért véget, amelyet fra Marinko Šakota Međugorje plébánosa, a szeminárium koordinátora mutatott be. (képek)

Objavljeno: 16.07.2014.

Befejeződött a 19. nemzetközi papi lelkigyakorlat Međugorjéban

A 19. nemzetközi papi lelkigyakorlaton 306 pap és papnövendék vett részt 25 országból, 11 nyelvcsoportból. A szeminárium július 12-én, szombaton hálaadó szentmisével ért véget, amelyet fra Ljubo Kurtović, Veljaci plébánosa, a lelkigyakorlat vezetője mutatott be. A szemináriumra a következő országból érkeztek a részt vevők: Ukrajna, Korea, Litvánia, Németország, Svájc, Ausztria, Brazília, Olaszország, Oroszország, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Szlovénia, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Franciaország, Belgium, Egyesült Államok, Írország, Peru, Ecuador, Argentína, Spanyolország és Lengyelország. A nemzetközi lelkigyakorlat mottója: „Íme, a te anyád!” „A Szűzanya iskolájában”.

Objavljeno: 12.07.2014.

„Međugorjéban fedeztem fel papi hivatásomat”

Mitja Bulić a Novo Mesto-i egyházmegye (Szlovénia) fiatal papja először vett részt Međugorjéban a papi szemináriumon. Elmondta, hogy egy évvel ezelőtt szentelték pappá, de harmincszor járt már Međugorjéban. „Mély tapasztalatokkal távozom a lelkigyakorlatról, tetszik a mottója „Íme, a te Anyád!”, mert egész életemet Máriával élem meg, és úgy gondolom, hogy Ő vezet engem Jézushoz. A Međugorjéban eltöltött napok nagy kegyelem számomra. Az ilyen lelkigyakorlatok sokat segítenek nekünk, ezért szükségesek és fontosak. Úgy gondolom itt kaptam a papi hivatásomat, itt éltem meg az imádságot, a Szentírásolvasást. Először hat éves koromban jártam itt és már akkor éreztem valami erőteljeset, amit nem tudok elfelejteni. Itt békét, az ima erejét lehet tapasztalni. Bárhol vagy Međugorjéban, békét érzel” – mondta a szlovéniai fiatal pap.

Objavljeno: 11.07.2014.

19. NEMZETKÖZI SZEMINÁRIUM A PAPOK RÉSZÉRE

A 19. nemzetközi papi lelkigyakorlatot

2014. július 7-e és július 12-e között tartják Međugorjéban.

A lelkigyakorlat témája:

„Íme, a te anyád!” (Jn 19,27)

A Szűzanya iskolájában

 

A LELKIGYAKORLAT PROGRAMJA

 

2014. július 7. hétfő

15:00-18:00 A résztvevők regisztrációja (a templom mögötti sárga épületben)

18:00 A LELKIGYAKORLAT KEZDETE

Rózsafüzér, szentmise, gyógyító ima és dicsőséges rózsafüzér

Objavljeno: 03.07.2014.

2014. június statisztikai adatai

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 211 000

A koncelebráló papok száma: 4139 (naponta 137)

Objavljeno: 01.07.2014.

Fra Branimir Musa prédikációja a Szűzanya jelenéseinek 33. évfordulóján

2014. június 25-én, a Szűzanya jelenéseinek 33. évfordulóján fra Branimir Musa, tihaljinai plébános mutatta be az ünnepi szentmisét a međugorjei Szent Jakab templom szabadtéri oltáránál 247 pappal együtt. Fra Branimir hangsúlyozta, hogy a világ, az egyének, a népek és nemzetek bizonyos történéseinek évfordulói az egyének és népek esetében ünnepnappá alakulnak. Elmondta, hogy azért ünnepeljük ezt a mai napot, mert 33 évvel ezelőtt, ebben a kicsi hercegovinai faluban hat látnok tanúsága szerint, – akik akkor még gyermekek voltak, ma pedig felnőttek – megjelent a Szűzanya karjában a kis Jézussal:

Objavljeno: 26.06.2014.

A Szűzanya jelenéseinek 33. évfordulójának ünnepe

2014. június 25-én, szerdán Međugorjéban megünnepelték a Szűzanya jelenéseinek 33. évfordulóját. A Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából érkezett sok zarándok mellett számos szervezett zarándokcsoport volt jelen az ünnepen Olaszországból, Magyarországról, Németországból, Franciaországból, Írországból, az Egyesült Államokból, Romániából, Kínából, Vietnámból, Portoricoból, Szlovéniából, Lengyelországból, Belgiumból, Szlovákiából, Koreából, Svájcból, Ausztriából, Ausztráliából, Spanyolországból, Albániából, Brazíliából, Hongkongból, Mexikóból, Ukrajnából, Libanonból, Kanadából, Kolumbiából, Lettországból, Litvániából, Portugáliából és Sri Lankából, Argentínából, Uruguayból és Ugandából. A ismert közlekedési eszközökön kívül sok zarándok, különösen fiatalok érkeztek gyalog Međugorjéba, így teljesítve a Béke Királynőjének tett fogadalmukat és köszönetet mondva a kegyelmekért, amelyekben részesültek. A nap folyamán a templomban, a szabadtéri oltárnál és a szentségimádás kápolnában 21 szentmisét mutattak be. Horvát nyelvű szentmise 5, 6, 7, 8, 9 és 11 órakor, az ünnepi esti imaprogram pedig 18 órakor a rózsafüzérrel kezdődött és 19 órakor a szentmisével folytatódott. Az esti szentmisét a međugorjei templom szabadtéri oltáránál fra Branimir Musa, tihaljinai plébános mutatta be 247 pappal együtt. Az előesti szentmisét, június 24-én fra Miro Šego mutatta be 188 pappal együtt. Ezen a napon tartották meg az immár hagyományossá vált, 23. békemenetet a humaci Szent Antal kolostortól a međugorjei plébániatemplomig. (képek)

Objavljeno: 26.06.2014.