Régebbi híreink archívuma

2014. április statisztikai adatai

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 160 700

A koncelebráló papok száma: 2418 (naponta 80)

Objavljeno: 01.05.2014.

Az imaprogram nyári rendje Međugorjéban

Ahogyan minden évben, most is május 1-től, csütörtöktől megváltozik a međugorjei imaprogramok kezdési időpontja. A rózsafüzér a templomban 18 órakor, a szentmise pedig 19 órakor kezdődik, amelyet a szokásos imádság követ a hét adott napjának megfelelően. Szentségimádás kedden és szombaton 22 órakor, csütörtökön pedig közvetlenül a szentmise után, 20 órakor kezdődik. A keresztút a Križevacon pénteken 16 órakor, a rózsafüzér a Jelenések hegyén vasárnap, szintén 16 órákor kezdődik.

Objavljeno: 29.04.2014.

Valóban feltámadott az Úr! Alleluja!

"Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket!" (Jn 20,21)

Az egyházközség híveinek, minden zarándoknak, barátainknak, jótevőinknek és minden jóakaratú embernek
Boldog és áldott Húsvétot kívánunk!
Međugorje plébánosa és a ferences atyák
(
képek)

 

 Uskrsna cestitka 2014 - fra Marinko Sakota

Objavljeno: 19.04.2014.

A szent három nap Međugorjéban

Április 17. Nagycsütörtök – Ez az a nap, amelyen az egyház az Eucharisztia és a papság megalapítására emlékezik. Nagycsütörtökön csak az olajszentelési és az Utolsó vacsora emlékére mutatnak be a szentmisét. Az olajszentelési szentmisét a Katolikus Egyházban a püspök a papokkal együtt mutatja be a székesegyházban. Međugorjéban ezen a délelőttön nincs sem gyóntatás, sem szentmise. A rózsafüzér a međugorjei templomban 17 órakor, az Utolsó vacsora emlékére az ünnepi szentmise pedig 18 órakor kezdődik. A szentmise után a híveknek lehetőségük van szentségimádásra, egészen éjfélig. Szentgyónásra 16 órától 17:30-ig van lehetőség.

Objavljeno: 14.04.2014.

Virágvasárnap Međugorjéban

Virágvasárnap, vagyis az Úr szenvedésének vasárnapja vezet be bennünket a Nagyhét titkába, a legnagyobb keresztény ünnepünkre, a húsvétra való felkészülésre. Međugorjéban, ahogyan az előző években is a Virágvasárnapi liturgia április 13-án a régi plébániatemplom romjainál 10:30 órakor kezdődött. A liturgiában az ágak megáldása és az evangéliumból az Úr Jeruzsálembe való bevonulásának felolvasása után, a ministránsok, a felolvasók, az énekesek, a papok és Isten népe – a hívek és a zarándokok – elindultak a plébániatemplom felé, ahol 11 órakor elkezdődött az Úr szenvedésének szentmiséje, amelynek főcelebránsa fra Karlo Lovrić volt. A 18 órai szentmisét fra Mladen Herceg mutatta be 7 pappal együtt. A plébániai hívekhez most is sok zarándok csatlakozott a környékbeli településekről, Bosznia-Hercegovinából, Horvátországból, valamint Angliából, Olaszországból, az Egyesült Államokból, Németországból, Ausztriából, Franciaországból, Belgiumból és Írországból. A nap folyamán a három horvát szentmisén kívül öt szentmisét mutattak be, a külföldi zarándokok nyelvén. Számos zarándok csatlakozott a Jelenések hegyén mondott 14 órai rózsafüzér imádsághoz is. (foto)

Objavljeno: 13.04.2014.

Virágvasárnap – az Úr szenvedésének vasárnapja Međugorjéban

Virágvasárnap vagyis az Úr szenvedésének vasárnapján kezdődik a Nagyhét, az Úr feltámadásának ünnepére való felkészülés legfontosabb szakasza. Međugorjéban a Virágvasárnapi liturgia április 13-án 10:30 órakor kezdődik a régi templom alapkövénél. Ezután a körmenet átvonul a Szent Jakab templomba, ahol a szentmisében megünnepeljük az Úr szenvedését. Ezenkívül még 7, 8 és 18 órakor lesz szentmise a plébániatemplomban. Minden szentmisében lesz barkaszentelés. 14 órától rózsafüzért imádkozunk a Podbrdon. A plébánia filiáiban a megszokott rendben lesznek a szentmisék.

Objavljeno: 07.04.2014.

2014. március statisztikai adatai

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 65 800

A koncelebráló papok száma: 1344 (naponta 43)

Objavljeno: 01.04.2014.

Isztriai zarándokok Međugorjéban

A múlt hétvégén kb. 150 isztriai zarándokok érkezett Međugorjéba, Rovinjból és a környékéről.  Évi zarándoklatukat mindig a nagyböjti időszakra szervezik. A rovinji Rebeka Sebastijan és Marija Pendić zarándoklatuk tapasztalatairól és a megtérésükről beszéltek a „Mir” Međugorje Rádió műsorában. Rebeka idei međugorjei zarándoklatukról és a rovinji hívek Ferences Világi Rendben végzett tevékenységükről szólt: „A több mint 300 éves rovinji Szent Ferenc kolostor keretein belül működünk. Az eddigi valamennyi házfőnök lelkesen támogatott bennünket, akiknek nagyon hálásak vagyunk. Már szokásunkká vált a nagyböjtben elzarándokolni Međugorjéba. Három autóbusszal jöttünk, amelyből egy a fiataloké. Fontos számunkra, hogy a szeretet és a közösség kezd kibontakozni. A békét jöttünk keresni, amelyet Međugorjéban mindig meglelünk” – mondta Rebeka, aki 1999-ben jött először csoporttal Međugorjéba: „Međugorjei megtérőnek számítok. Itt találkoztam először a hittel, Istennel, a Szűzanyával. Nagy tisztelője vagyok a Szűzanyának. Nem esik nehezemre zarándoklatot szervezni Međugorjéba.” Marija hangsúlyozta, hogy sohasem fogja elfelejteni első međugorjei útját: „Hitben nőttem fel és mindig hitben éltem. Már korábban szerettem volna eljönni Međugorjéba, de nem adatott meg számomra, eljöttem, minden várakozás nélkül. Mentünk az Anyafaluba és ott valami csodálatos dolgot éltem meg, amelyet nem tudok megmagyarázni. Azt mondták, hogy megtérést éltem meg.” Rebeka a végén beszámolt arról is, hogy részt vettek a plébániai imaprogramon és látogatást tettek a međugorjei imahegyeken is.

Objavljeno: 26.03.2014.

A spliti Szent Mihály kórus Međugorjéban

Számos zarándok látogat el szerte a világból Međugorjéba. Sokan közülük a „Mir” Međugorje Rádió műsorainak vendégei is. Március 19-én, szerdán ezúttal a spliti Szent Mihály kórus tagjai voltak a rádió vendégei. Énekkel és tanúságtétellel mutatkoztak be a zenés esti műsorban. A kórus 2006-ban alakult és a spliti Kamen plébánián tevékenykedik. Harminc tagja van, a plébánia védőszentjének, Szent Mihálynak a nevét viseli, és Mate Pocrnjić vezetésével működik. Az együttes számos lelkiségi énekfesztiválon vesz részt, mint például: a Húsvétfesztivál, a Hozsannafesztivál, a Mária-fesztivál, a Pápafesztivál és a Krapina-fesztivál. Munkájuk és szolgálatuk gyümölcse, a hiteles hangzású énekek tovább örökítése. „A szeretet ölelése” (2009) címmel hanghordozón jelent meg tizenkét énekük, amely elmélkedésük és imádságaik gyümölcse.

Objavljeno: 21.03.2014.

A međugorjei zarándokok tapasztalatai

Az elmúlt napokban Međugorjéba Lengyelországból, Szlovákiából, Spanyolországból, Mexikóból, Argentínából, Olaszországból, az Egyesült Államokból, Csehországból, Németországból, Ausztriából, Koreából, Magyarországról, Litvániából és Szlovéniából érkeztek zarándokok. Az olaszországi Massimo Nosscenttini elmondta nekünk, hogy már 1981-ben hallott Međugorjéról, és 1983-ban járt először itt. A foglalkozása: autóbuszvezető. Tanúságot tett arról, hogy a Szűzanya teljesen megváltoztatta az életét:

Objavljeno: 20.03.2014.

Giosepina Russo: „A međugorjei zarándoklat életem legnagyobb ajándéka”

A szicíliai Giosepina Russo számos máriás zarándokhelyre utazást szervező iroda munkatársa. Európában minden máriás kegyhelyet többször is meglátogatott, de korábban soha sem sikerült eljutnia Međugorjéba. Annak ellenére, hogy azt mondták neki, Međugorje nem elismert zarándokhely, és nem kell említeni a zarándokoknak, óriási vágyat érzett arra, hogy eljöjjön ide. Russo asszony elmondta, hogy azt sem tudta, hol van Međugorje. Tavaly jött el először Međugorjéba és tizenöt napig maradt. Elmondta, hogy a međugorjei zarándoklat élete legnagyobb ajándéka. Amikor a szabadtéri oltár előtt állt és meglátta a kitárt karral álló Szűzanya szobrot, a mennyországban érezte magát. A legnagyobb hatással nemzetünk hite volt rá, és az a keresztény mérték, amely nemzetünk mindennapi életének része. Elmesélte nekünk a templom és a hotel közötti úton történteket. Miközben az úton ment, hallotta a templomi harangszót, és a kőművesek, akik egy épületen dolgoztak, megálltak, keresztet vetettek, mert a Szűzanyát üdvözölni kell. „Ez mélyen megérintett... évek óta nem láttam ilyet sehol a világban… meg vagyok győződve arról, hogy itt, ezen a földön jelen van Isten szeretete” – mondta Russo asszony.

Objavljeno: 18.03.2014.

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 2014. március 18-án

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennap jelenései. Az utolsó mindennapos jelenésen a Gospa rábízta a tizedik titkot és azt mondta, hogy ezentúl csak évente egyszer, mégpedig minden év március 18-án fog megjelenni neki. Így történt ez eddig minden évben. Több ezer zarándok gyűlt össze a rózsafüzér imára. A jelenés 13:46-kor kezdődött és 13:51-ig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:
 Drága gyermekek! Édesanyaként szeretnék segítségetekre lenni. Anyai szeretetemmel szeretnék segíteni abban, hogy megnyissátok szíveteket és Fiamat tegyétek első helyre a szívetekben. Azt szeretném, hogy Fiam iránti szeretetetek és imátok által rátok ragyogjon Isten fénye és beteljetek Isten irgalmával. Azt szeretném, hogy ily módon eltávozzon a sötétség és a halál árnyéka, amely körül akar venni és el akar csábítani benneteket. Azt szeretném, hogy érezzétek az Isteni ígéret áldásának örömét. Ti, az emberek gyermekei, Isten gyermekei vagytok, az én gyermekeim. Ezért gyermekeim induljatok el azokon az utakon, amelyekre szeretetem vezet, alázatra, bölcsességre tanít és utat talál a Mennyei Atyához. Imádkozzatok velem azokért, akik nem fogadnak el és nem követnek engem, akik szívük keménysége miatt nem tudják megérezni az alázat, a vallás, a béke és szeretet örömét – Fiam örömét. Imádkozzatok, hogy pásztoraitok áldott keze mindig Isten áldásának örömét adja számotokra. Köszönöm nektek.

Objavljeno: 18.03.2014.

A križevaci kereszt felállításának 80. évfordulóját ünnepelték Međugorjéban

Március 16-án, vasárnap ünnepelték a križevaci kereszt felállításának és e kereszt alatt bemutatott első szentmisének a 80. évfordulóját. A 11 órai nagymisén, amelyet fra Marinko Šakota plébános mutatott be, azokra a ferencesekre és plébániai hívekre emlékeztek, akik a keresztet állították, este pedig ünnepi akadémiát tartottak, amelyen bemutatták a križevaci kereszt készítéséről szóló dokumentumfilmet. A film rövid összefoglalót adott az elmúlt 80 évről, amelynek forgatókönyv írója dr. Ivica Šarac, rendezője pedig Mario Vasilj Totin. Egy kicsi hegy a színeváltozás hegyévé vált – mondta Marinko atya a szentmisében:

Objavljeno: 17.03.2014.

Fra Grgur Blažević: „Gyermekként szüleimmel gyakran mentem Međugorjéba”

Fra Grgur Blažević a Szent Cirill és Metód Horvát Ferences Rendtartomány tagja. 1978-ban született Zágrábban, ahol június 15-én pappá szentelték. Jelenleg a čakoveci Szent Miklós plébánia vikáriusa. Édesapja, Grgo rendszeresen elzarándokol a Béke Királynőjéhez, de már több évtizede zarándoklatszervező is. Fra Grgur hangsúlyozza, hogy családját Međugorje formálta, vagyis szüleit, akik Međugorje lelkületét vitték a családba: „Mivel szüleim Međugorjéhoz különös módon vonzódtak, elkezdtek a Szűzanya üzenetei szerint élni, amelyet nekünk is szerettek volna átadni. Őszintén szólva, mi ezt gyakran nem értettük ’világi gyermekek voltunk’, akik nem fogtuk fel szüleink jóakaratát és azt, hogy fontos a keresztény életmód, ahogyan ma is a Szűzanya azt kéri, hogy imádkozzunk a családban, szentségi életet éljünk és olvassuk a Bibliát. Az én drága szüleim minden este imára hívtak bennünket. Ez nekem akkor unalmas és fárasztó volt. Nem értettem. De, amit szüleim hosszú éveken át vetettek, a családi imát, később termést hozott” – mondta fra Grgur, aki gyermekként gyakran járt szüleivel Međugorjéba. Visszaemlékezik 1984-re, amikor először járt itt:

Objavljeno: 15.03.2014.

A Križevac-i kereszt felállításának 80. évfordulója

Ez év március 16-án, vasárnap volt 80 esztendeje annak, hogy befejezték a Križevácon lévő kereszt felállítását és e kereszt alatt bemutatták az első szentmisét. Az évfordulót úgy ünnepelték meg, hogy március 14-én, pénteken 14 órakor keresztutat imádkoztak a Križevácon, március 16-án, vasárnap pedig a 11 órai szentmisében emlékeztek meg a kereszt készítőiről. A vasárnapi esti szentmise után 19 órakor Ünnepi akadémiát tartanak (dokumentumfilm) a Križevácról. A međugorjei plébánia híveinek, családjainak sorsa összekapcsolódik Krisztussal és a kereszttel. A keresztre feszített Krisztus iránti szeretetük jeléül emelték a negyven méter magas beton keresztet a Šipovac hegyen, amely a plébánia déli oldalán emelkedik. Azzal a szándékkal emelték a keresztet, hogy minden ember, jó- és rosszakaratú egyaránt a plébániára belépve, felismerje az itt élő hívek fő jellemvonásait. Elhatározták, hogy Krisztus halálának 1900-adik évfordulójára látható jellel fejezik ki Krisztushoz és az egyházhoz való tartozásukat. Napokon át a gyermekektől az legidősebbekig hordták a szükséges anyagokat áttörve a Šipovac járhatatlan, meredek útjait. 1934. március 16-án szentmisét mutattak be és ünnepélyesen megáldották a keresztet, amelybe belehelyezték Krisztus keresztjének egy darabját, amelyet Rómából kaptak. Ekkor kapta Šipovac a Križevac nevet. 1934. január  21-én megváltásunk jubileumára emlékezve döntöttek a kereszt felállításáról, amelyet fra Bernardin Smoljan akkori plébános hirdetett ki. A döntéstől a kereszt elkészültéig mindössze 52 nap telt el. A fogadalmi kereszt tervrajzát a mostari Šimun Boras mérnök készítette, a kivitelezést pedig a međugorjei Ante Dugandžić irányította. Már a következő év április 12-én bűnbánati körmenetet szerveztek a Križevácra, majd azt követően szentmisét mutattak be. 1935. szeptemberében a Križevacon megünnepelték a Kereszt felmagasztalását a helyi püspök, fra Alojzija Mišić jóváhagyásával. Az elmúlt több mint három évtizedben a Križevac a zarándokok kikerülhetetlen helyévé vált. A zarándokok sokféle szándékkal jönnek Međugorjéba és minden pénteken délután a helyi hívekkel együtt rendszeresen elimádkozzák a keresztutat a Križevácon.

Objavljeno: 14.03.2014.