Régebbi híreink archívuma

Fra Grgur Blažević: „Gyermekként szüleimmel gyakran mentem Međugorjéba”

Fra Grgur Blažević a Szent Cirill és Metód Horvát Ferences Rendtartomány tagja. 1978-ban született Zágrábban, ahol június 15-én pappá szentelték. Jelenleg a čakoveci Szent Miklós plébánia vikáriusa. Édesapja, Grgo rendszeresen elzarándokol a Béke Királynőjéhez, de már több évtizede zarándoklatszervező is. Fra Grgur hangsúlyozza, hogy családját Međugorje formálta, vagyis szüleit, akik Međugorje lelkületét vitték a családba: „Mivel szüleim Međugorjéhoz különös módon vonzódtak, elkezdtek a Szűzanya üzenetei szerint élni, amelyet nekünk is szerettek volna átadni. Őszintén szólva, mi ezt gyakran nem értettük ’világi gyermekek voltunk’, akik nem fogtuk fel szüleink jóakaratát és azt, hogy fontos a keresztény életmód, ahogyan ma is a Szűzanya azt kéri, hogy imádkozzunk a családban, szentségi életet éljünk és olvassuk a Bibliát. Az én drága szüleim minden este imára hívtak bennünket. Ez nekem akkor unalmas és fárasztó volt. Nem értettem. De, amit szüleim hosszú éveken át vetettek, a családi imát, később termést hozott” – mondta fra Grgur, aki gyermekként gyakran járt szüleivel Međugorjéba. Visszaemlékezik 1984-re, amikor először járt itt:

Objavljeno: 15.03.2014.

A Križevac-i kereszt felállításának 80. évfordulója

Ez év március 16-án, vasárnap volt 80 esztendeje annak, hogy befejezték a Križevácon lévő kereszt felállítását és e kereszt alatt bemutatták az első szentmisét. Az évfordulót úgy ünnepelték meg, hogy március 14-én, pénteken 14 órakor keresztutat imádkoztak a Križevácon, március 16-án, vasárnap pedig a 11 órai szentmisében emlékeztek meg a kereszt készítőiről. A vasárnapi esti szentmise után 19 órakor Ünnepi akadémiát tartanak (dokumentumfilm) a Križevácról. A međugorjei plébánia híveinek, családjainak sorsa összekapcsolódik Krisztussal és a kereszttel. A keresztre feszített Krisztus iránti szeretetük jeléül emelték a negyven méter magas beton keresztet a Šipovac hegyen, amely a plébánia déli oldalán emelkedik. Azzal a szándékkal emelték a keresztet, hogy minden ember, jó- és rosszakaratú egyaránt a plébániára belépve, felismerje az itt élő hívek fő jellemvonásait. Elhatározták, hogy Krisztus halálának 1900-adik évfordulójára látható jellel fejezik ki Krisztushoz és az egyházhoz való tartozásukat. Napokon át a gyermekektől az legidősebbekig hordták a szükséges anyagokat áttörve a Šipovac járhatatlan, meredek útjait. 1934. március 16-án szentmisét mutattak be és ünnepélyesen megáldották a keresztet, amelybe belehelyezték Krisztus keresztjének egy darabját, amelyet Rómából kaptak. Ekkor kapta Šipovac a Križevac nevet. 1934. január  21-én megváltásunk jubileumára emlékezve döntöttek a kereszt felállításáról, amelyet fra Bernardin Smoljan akkori plébános hirdetett ki. A döntéstől a kereszt elkészültéig mindössze 52 nap telt el. A fogadalmi kereszt tervrajzát a mostari Šimun Boras mérnök készítette, a kivitelezést pedig a međugorjei Ante Dugandžić irányította. Már a következő év április 12-én bűnbánati körmenetet szerveztek a Križevácra, majd azt követően szentmisét mutattak be. 1935. szeptemberében a Križevacon megünnepelték a Kereszt felmagasztalását a helyi püspök, fra Alojzija Mišić jóváhagyásával. Az elmúlt több mint három évtizedben a Križevac a zarándokok kikerülhetetlen helyévé vált. A zarándokok sokféle szándékkal jönnek Međugorjéba és minden pénteken délután a helyi hívekkel együtt rendszeresen elimádkozzák a keresztutat a Križevácon.

Objavljeno: 14.03.2014.

Vesna Podrug Kossjanenko koncertje Međugorjéban

A népszerű horvátországi zongoraművésznő prof. Vesna Podrug Kossjanenko március 12-én, szerdán az Anyafalu Szent József termében hangversenyt adott. A koncertet a ljubuški-i általános zeneiskola és az Anyafalu szervezte, amelynek kezdetén fra Dragan Ružić, az Anyafalu igazgatója köszöntötte a megjelenteket. L.V. Beethoven, F. Schubert, F. Liszt, F. Chopin művei csendültek fel. A hangverseny előtt, prof. Vesna Podrug Kossjanenko a Mir Međugorje Rádiónak elmondta, hogy váratlanul érte a međugorjei meghívás: „Pár évvel ezelőtt ismertem meg a mostari Ana Ćorić egyetemistát, akihez két héttel ezelőtt azzal a kéréssel fordultam, hogy azokat a zeneműveket, amelyekkel a spliti fellépésemre készültem, Mostarban adhassam elő. Sajnos a mostari fellépésem nem valósult meg. Egy kis idő elteltével Ana azt mondta, hogy felléphetnék Međugorjéban. És legnagyobb meglepetésemre, ma itt vagyok” – mondta a népszerű zongorista, aki Splitben született és ott is kezdte meg zenei tanulmányait, prof. Gordana Lentić osztályában. 1986-ban kezdte meg egyetemi tanulmányait Bécsben, a Hochschule für Musik und darstellende Kunstban, de már egyetemi évei alatt is számos koncertet adott. Elismert művészekkel együtt lépett fel, sok koncertet adott Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban, Francia-országban, Svájcban, Írországban, Angliában, Finnországban, Törökországban és Horvát-országban. 1998 és 2008 között a Bécsi Állami Operaházban dolgozott állandó korrepetitorként, 2002 és 2008 között pedig pedagógiai munkatársként tevékenykedett a Bécsi Egyetem Zenei és Színművészeti tanszékén. 2007-től a spliti Művészeti Akadémia docense.

Objavljeno: 14.03.2014.

A Ferences világi rend testvéreinek kánoni képzése Međugorjéban

2014. március 9-én, nagyböjt első vasárnapján a međugorjei plébániatemplomban a Ferences világi rendbe való befogadást és a testvérek fogadalomtételét ünnepelték. A 9.30 órakor kezdődő szentmisében kilenc testvér tette le örökfogadalmát, ketten ideiglenes fogadalmat tettek, tizennyolcan pedig befogadást nyertek a közösségbe. A tagok fogadalmát a hercegovinai Ferences világi rend helyi minisztere, Marija Brnadić fogadta, az egyház nevében pedig fra Ljubo Kurtović helyi lelki asszisztens erősítette meg, aki szentmisét mutatott be, amelyen fra Ivan Landeka, a testvériség lelki asszisztense koncelebrált. A jelölteket fra Ivan készítette fel, lelki asszisztenciát nyújtva számukra, de a képzésen részt vett Mila Čuljak is, aki a tagokat a fogadalomtételre készítette fel. A liturgikus ünnep fényét énekével még magasztosabbá tette a plébániai kis énekkara, Irena Azinović nővér vezetésével.
FSR Međugorje

Objavljeno: 14.03.2014.

Adriano Langa, mozambiki ferences püspök látogatást tett a Hercegovinai Ferences Rendtartományban

Mons. Adriano Langa OFM, a Ferences Rend volt általános definitora, jelenleg pedig a mozambiki Inhambane egyházmegye püspöke, ezekben a napokban meglátogatta a Ferences Rendtartományt. Fra Stojan Damjanović kíséretében Međugorjéba, Humacra és Mostarba látogatott. A testvérek mindenhol szeretettel fogadták és bemutatták neki a rendtartomány életét és munkáját, amelyet ő nagy érdeklődéssel fogadott. Ő is röviden bemutatta egyházmegyéjét, amely 68 000 km2, 700 km hosszú, 22 plébániából, 650 keresztény közösségből és 43 papból áll. Nagyon szegények, ezért hálás a legkisebb segítségért is, amelyet egyházmegyéje és az ottani hívek támogatására kap. Mons. Langa az elmúlt években már járt Međugorjéban. Először a 90-es évek közepén látogatott ide, csupán kíváncsiságból, mert a Kongóban szolgáló Hercegovinai Ferences Rendtartományról tagjaitól hallott Međugorjéról. 2012-ben tett látogatása alkalmával azt mondta, hogy Međugorjét az imádság helyeként ismerte meg: „Mindnyájatoknak mondom, hogy Međugorje olyan hely, amelyet meg kell ismerni, mert Međugorje imádságra hív bennünket, Međugorje az Istennel való találkozás helye” – mondta a mozambiki püspök.

Objavljeno: 14.03.2014.

Rudolph Karg: „Međugorjei látogatásom megváltoztatta az életemet”

Az 57 éves Rudolph Karg a jelenések kezdetétől fogva Németországból jár Međugorjéba. Elmondta, hogy 1984-ben a testvére részletesen beszélt neki Međugorjéról és az ő hatására látogatott el erre a helyre. Azt mondja, jövetele megváltoztatta életét: „Itt megértettem azt, hogy ide a Szűzanya jön. Ez számomra nagy ajándék volt” – mondta Rudolph, aki a háború alatt barátaival és szervezetével Bosznia-Hercegovina számos települését segítette: „Nagyon gyorsan megértettük a problémát és a bosznia-hercegovinai emberek nehézségeit. Alázattal el kell ismernem, hogy mindez Međugorje gyümölcse. Számomra különleges ajándék, hogy itt vagyok. Međugorje megrendítő és egyszerű dolog, de én megkaptam azt a kegyelmet, hogy Međugorjét a szívemben érthetem meg. Többé már nem akarok vitatkozni az emberekkel, hanem azt mondom nekik, hogy jöjjenek és éljék meg Međugorjét. Mindig törekszem fiatalokat hozni ide”. Rudolph részt vett a zarándoklatszervezők, a béke központok, és a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozóján, amelyet március 3. és 7. között tartottak meg.

Objavljeno: 10.03.2014.

Szentmisével fejeződött be a zarándoklatszervezők, a béke központok, és a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek találkozója

Március 7-én, pénteken Međugorjéban szentmisével fejeződött be a zarándoklatszervezők, a béke központok, és a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozója, amelyet fra Marinko Šakota međugorjei plébános mutatott be. Marinko atya, aki az idei szeminárium előadója is volt, szentbeszédében megosztotta, miről elmélkedtek az elmúlt napokban a lelkigyakorlat résztvevői: „Arról elmélkedtünk, hol követünk el hibákat. Ha csak önmagunkra támaszkodunk, megjelennek a problémák. Ezért példa számunkra Mária. És ezért volt a lelkigyakorlat témája is: „Íme a te Anyád”, hogy tőle tanuljunk, mit tesz és mit mond számunkra. Ő mindent Jézussal, Istennel tesz. A szeminárium által megláthattuk, milyen fontos Jézussal élni. Erről beszél számunkra itt a Béke Királynője.” A március 3-ától 7-éig tartó találkozón 17 országból kb. 250-en vettek részt. A program előadásból, az előadóval való beszélgetésből, a Križevacon és a Jelenések hegyén való imádságból, valamint a međugorjei Szent Jakab templom imaprogramján való részvételből állt. (képek)

Objavljeno: 07.03.2014.

Alfred Heck tanúságtétele: „Fontos számunkra, hogy azok, akik Međugorjéban voltak, éljék e hely lelkiségét”

A zarándoklatszervezők, a béke központok, az ima- és karitatív csoportok vezetőinek međugorjei találkozóján részt vett Alfred Heck Németországból. Alfred részt vett már az első találkozón is, amelyre örömmel emlékezett: „Ötvenen voltunk különböző országokból. Családi légkör uralkodott. Személyes tapasztalatom az, hogy évek során miközben cserélődnek a ferencesek, mindannyian szeretetteljes és szívélyes benyomást tettek ránk a lelkigyakorlat vezetése közben.” Alfred elmondta, hogy Kölnben aktívan működik egy kis međugorjei központ: „1987-ben autóbusszal jöttünk először Međugorjéba, amely olyan hatással volt ránk, hogy abban az évben még egyszer visszalátogattunk. Az a hölgy, aki alapította a központot, biztatott, inspirált és elhozott bennünket Međugorjéba. Halála után folytattuk művét és gyakran jövünk Međugorjéba. Mindig volt velünk pap, és közülünk három fiatalt pappá is szenteltek. Különösen is törekszünk arra, hogy a Međugorjéból való visszatérés után látható legyen rajtunk Međugorje. Keressük a plébániákkal való együttműködést. Havi egy alkalommal összegyűlünk, és gyalog a kereszttel és a međugorjei szoborral elzarándokolunk egy kolostorba. Ez a megerősödés egyik formája azon zarándokok számára, akik a plébániánkon nem hordozzák Međugorje lelkületét.” Évente egy-két alkalommal nagy találkozót szerveznek azok számára, akik már voltak Međugorjéban. Alfred elmondta, hogy ezek a találkozók egyszerűek, mert Međugorje is egyszerű: „Nem az a fontos számunkra, hogy hány embert vittünk el Međugorjéba. Az a fontos, hogy azok, akik voltak Međugorjéban éljék e hely lelkiségét. Ez az, amire a hangsúlyt fektetjük.”

Objavljeno: 06.03.2014.

A zarándoklatszervezők, a Béke központok, valamint az ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozója

Március 3-án, hétfőn a résztvevők regisztrációjával kezdődött meg Međugorjéban a zarándoklat-szervezők, a Béke központok valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozója, amelyen első nap 250-en vettek részt 17 országból: Olaszországból, az Egyesült Államokból, Angliából, Írországból, Oroszországból, Litvániából, Ukrajnából, Franciaországból, Spanyolországból, Koreából, Németországból, Ausztriából, Svájcból, Lengyelországból, Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából. A találkozó címe:„Íme a te Anyád”, előadója pedig ezúttal fra Marinko Šakota, a međugorjei plébánia plébánosa. A résztvevők az előadások és az előadóval való beszélgetéseken kívül bekapcsolódnak a međugorjei templom esti imaprogramjába, valamint felmennek a Jelenések hegyére és a Križevácra is. Fra Marinko az idei témával kapcsolatban azt mondta, hogy az Édesanya nekünk ajándékoztatott és Ő velünk van: „Ő vezet bennünket és ezt meg szeretnénk élni, mert gyakran elfelejtjük, hogy Ő itt van. Ő a mi Édesanyánk, aki vezet és szeret bennünket, ezért rá kell hallgatnunk és követnünk kell Őt. Ahogyan Jézus Jánosnak mondta „Íme a te Anyád”, úgy kell nekünk is újból meghallani szavát és üzenetét. Ez lesz az előadás témája.”
 

Objavljeno: 04.03.2014.

2014. február statisztikai adatai

 

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 28 800

A koncelebráló papok száma: 623 (naponta 22)

Objavljeno: 01.03.2014.

Zarándoklatszervezők, Béke központok, valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozója

A zarándoklatszervezők, a Béke központok valamint a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- és karitatív csoportok vezetőinek 21. nemzetközi találkozóját 2014. március 3-7. rendezik meg Međugorjéban. A találkozó témája:


„Íme, a te Anyád!” (Jn 19, 27)
 
PROGRAM

Objavljeno: 25.02.2014.

A szarajevói Antonius együttes tagjai Međugorjéban

A szarajevói Antonius együttes tagjai nemrég Međugorjéban jártak és látogatást tettek a Mir Međugorje rádiónál is. Az összetartó, vidám és beszédes fiatal csapat tanúságot tett munkájukról, a lelkiségi énekeken keresztüli tanúságtételükről, az áldásról, amelyben 5 éves szolgálatuk során részesültek, és mindezt összekötötték az énekekkel, ami szívükben született. Munkájuk gyümölcse a 11 éneket tartalmazó „Deus meus et omnia – Istenem és mindenem” című album, amelyet 2011-ben adtak ki.

Objavljeno: 22.02.2014.

Jelöltek találkozója

2014. február 15-én, szombaton a Bosna Srebrne Ferences Rendtartomány jelöltjei meglátogatták a Hercegovinai Ferences Rendtartomány jelöltjeit Mostarban. A Visoko-i jelölteket és jelöltmesterüket fra Danijel Rajićot a nyolc jelölt és jelöltmesterük, fra Stanko Mabić fogadta.

Objavljeno: 17.02.2014.

A spliti Danko Kustura: „Međugorjéban a szív megtelik szeretettel, örömmel és békével”

A spliti Danko Kustura először mindjárt a jelenések kezdetén zarándokolt el Međugorjéba, és azóta évente legalább kétszer ellátogat oda. Noha egész életét keresztényként élte, a međugorjei zarándoklatok megerősítették hitét. Rendszeresen olvassa katolikus sajtót és szerény nyugdíjából barátait és rokonait a Glasnik mira évi előfizetésével ajándékozza meg. Azt mondja, hogy a međugorjei jelenések híre szélvészként terjedt. 1983. április 10-én látogatott először Međugorjéba:

Objavljeno: 12.02.2014.

Szentmisét mutattak be a međugorjei plébánia elhunyt ferenceseiért és híveiért

Február 10-én, hétfőn a međugorjei Szent Jakab plébániatemplomban Stepinac bíboros emléknapján szentmisét mutattak be a II. Világháború végén és az azt követő időszakban ezen plébánián meggyilkolt ferencesekért, az I., és a II. Világháborúban valamint a polgárháborúban meghalt hívekért. Még sokan ma sem tudják hol nyugszanak szeretteik, de emlékük él a hívők imáiban. Az esti 18 órai szentmisét a međugorjei plébániatemplomban fra Ivan Dugandžić mutatta be 6 pappal együtt. Fra Ivan a megölt ferencesekről többek között ezt mondta:

Objavljeno: 11.02.2014.