Régebbi híreink archívuma

Advent Međugorjéban

Međugorjéban az advent, a várakozás ideje a plébániához tartozó hívek, de a zarándokok számára is tele van az aktív felkészülés lehetőségeivel az Üdvözítő születésének ünnepére. Az adventi időben minden reggel – kivéve vasárnap – hajnali, roráte szentmisét mutattak be reggel 6 órakor a međugorjei Szent Jakab plébániatemplomban. A felkészülés keretében kilencedet is imádkoznak. Minden nap december 23-ig 14 órától rózsafüzért imádkoznak a Podbrdon. A međugorjei templom előtt már elkezdődtek az előkészületek. A Cenacolo közösség tagjai Betlehemet építenek, ahol karácsony napjaiban karácsonyi misztériumjátékot adnak elő. Advent napjaiban, a Béke házában böjt, ima és csend szeminárium vett részt egy 30 fős csoport. A résztvevők között volt Vlatka Vukoja Svájcból és Ruža Andrić Tomislavgradból, akik a „Mir” Međugorje Rádió meghívására az egyik műsor vendégei voltak. Vlatka először vett részt szemináriumon, Ruža pedig már negyedszer. „A Križevacon való ima, majd utána az Oltáriszentség előtti imádság óriási élmény volt. Megértettük, hogy az ember a lemondás által egy új dologra nyílik meg. Itt megtanultuk, fontos, hogy amikor haza érkezünk észrevegyék rajtunk mások is, hogy lelkigyakorlaton vettünk részt” – hangsúlyozta Vlatka és Ruža.

Objavljeno: 17.12.2013.

Mateo Mario atya: „Međugorjéban Isten irgalmas szeretetét tapasztaljuk”

Mateo Mario atya Szűzanyánk, a Béke Királynője közösség tagja, amely Međugorje gyümölcse és a brazíliai Sao Paoloban működik. Mielőtt pappá szentelték elvégezte a vegyészeti egyetemet és néhány évig egy vegyi gyárban dolgozott, jól keresett és jól élt e világ törvényei szerint. Bár keresztény családban nevelkedett, ebben az időben ritkán járt templomba. A Szentírással való találkozásakor azonban egyszerre minden megváltozott. 2002-ben, noviciátusa idején járt először Međugorjéban: „Szerzetesi hívatásom útkeresése idején számos közösséget látogattam meg. Részt vettem a karizmatikus közösségek imatalálkozóján is a San Paoloi Rinovamentoban és később tőlük hallottam a jelenésekről is. Korábban nem volt tudomásom sem a Béke Királynője jelenéseiről, sem Međugorjéról, de az a tudat, hogy a Szűzanya minden nap megjelenik, betöltötte a szívemet és ezért abba a közösségbe léptem be, amely éli és terjeszti a Szűzanya üzeneteit. Međugorjéval való találkozásom Isten legnagyobb ajándéka az életemben. Ezek voltak, azok a napok, amikor megismertem az Édesanya szívét, aki befogadott és aki szeret. Első jövetelem óta a Szűzanya erőteljesen jelen van az életemben. Érzem, hogy arra vagyok hívatott, hogy papként mások életében a béke, az irgalom és az imádság hangszere legyek. Međugorjéban kezdtem el szívvel imádkozni, a rózsafüzér pedig életem alapeszközévé lett. Jézus a testvéremmé és barátommá vált. Međugorjéban tanultam meg mennyire fontos számunkra a Szentségimádás. Međugorjéban nem Mária, hanem az ő Fia, Jézus van a középpontban.” Mateo atya úgy véli, hogy Međugorjéban a zarándokok Isten nagy szeretetét tapasztalják meg: „Tudatába kerülnek bűneiknek, megnyílnak Istenre. Ma csoportommal felmentünk a Križevacra. Míg a keresztút állomásait imádkoztuk azt éltem át, hogy erőteljesen érint meg Isten szeretete, és ez az érzés miatt egyszerűen nem tudtam beszélni és végigsírtam az egész keresztutat.”

Objavljeno: 12.12.2013.

Međugorje karácsonyra készül

December 2-tól, hétfőtől Međugorjéban hajnali misét, rorátét mutatnak be reggel 6 órakor, amellyel a plébániai hívek karácsonyra, Jézus születésének ünnepére készülnek. A kilenced december 15-én, vasárnap kezdődik, amelynek keretében minden nap, egészen december 23-ig a Podbrdon 14 órától a rózsafüzért imádkozzák. Az esti imaprogram a templomban a szokásos időben 17 órakor a rózsafüzérrel kezdődik, 18 órakor szentmise, majd a szokásos imaprogram következik. Advent vasárnapjain szentségimádást tartanak a nagymise után. A Cenacolo közösség tagjai a međugorjei Szent Jakab plébániatemplom előtt a karácsonyi misztériumjátékra készülnek, amelyet karácsony időszakban fognak bemutatni.
 

Objavljeno: 10.12.2013.

Advent kezdete Međugorjéban

December 1-én, vasárnap elkezdődött az adventi időszak – a karácsonyra való felkészülés ideje. December 2-tól, hétfőtől a međugorjei plébánián elkezdődtek a roráte szentmisék. Minden nap,  kivéve a vasárnapot, a plébániatemplomban reggel 6 órakor roráte szentmisét tartanak, amelyet a Mir Međugorje Rádió élőben közvetít. Az imaprogram rendje nem változik sem a horvát, sem a külföldi zarándokok számára. A plébánia hivatal intenzívebb családi imára, valamint a templomi imaprogramra és a hegyeken való imádságra hív. A négy adventi vasárnapon a nagymisét követően szentségimádást tartanak. Ebben a csendes időszakban zarándokok tartózkodnak Međugorjéban: Olaszországból, az Egyesült Államokból, Németországból, Ausztriából és Koreából.

Objavljeno: 03.12.2013.

Fra Stanko Čosić: Adventi elmélkedés

Újra az év kedves időszakában, adventben vagyunk, Karácsonyra készülünk. Ez az, az idő, amikor egyesülünk a múlttal, a jelennel és a jövővel. A múlttal, mert Krisztus első eljövetelére emlékezünk, amikor megnyitotta számunkra az üdvösség ajtaját, az ajtót, amelyet a bűn zárta bezárt. A jövővel, mert Krisztus második eljövetelére tekintünk, amely annak az ajándéknak beteljesülése lesz, amelyre most éberen várakozunk. És a jelennel, mert örömmel kiálthatjuk: „Eljön az Úr!”, abban feszültségben élve meg a jelent, hogy megszerezte számunkra az üdvösséget és biztosan eljön. Ezért ez az idő a keresztények odafordulása a Krisztusban megígért örök felé, amely értelmet ad a jelen időszaknak és az örökkévalóság tapasztalatává alakítja. Azért olyan értékes ez az idő, mert az örökkévalóság lehetőségének megéléseként adatott számunkra. Ezért nem az, az elvesztegetett idő, amelyben elmulasztottunk megtenni valamit, hanem az, amikor nem voltunk tudatában az idők teljességének. Ezért adventben újra lehetőségünk van a felébredésre, a szem megnyílására, a mindennapok örömére. A keresztény a remény embere, aki a remény, a hit és a szeretet útját járja.
 

Objavljeno: 02.12.2013.

A Terzić házaspár Međugorjéba látogatott

Davor Terzić rovinji dalszerző feleségével, Vesnával Međugorjéba látogatott. Davor már hosszú évek óta jelen van a horvát zene színpadán és szinte minden egyházi zenei fesztiválon részt vett. A Terzić házaspár beszélt zenei élményeiről, Međugorjéról, valamint részt vett a „Mir” Međugorje Rádió esti zenei műsorában is. Elmondták, hogy Međugorjéban otthon érzik magukat. Davor így emlékezik vissza első međugorjei látogatására: „Különös érzés volt, egy olasz csoporthoz csatlakoztunk, akik a Jelenések hegyére mentek. A könnyedség érzése, amely egész úton jelen volt, mindörökre emlékezetembe vésődött. Ez olyan valami, amit szavakkal nehéz kifejezni. Még nekünk is, akik dalszövegeket írunk, nehéz olyan szavakat találni, amelyek kifejezhetnék a békének azt az érzését, amely egyszer csak megjelenik.” Vesna elmondta, hogy sokat utaznak, gyakran fellépnek, és máriás zeneműveket is írnak.

Objavljeno: 25.11.2013.

A Brestovsko-i plébánia fiataljainak zarándoklata Međugorjéba

A brestovskoi plébánia a brestovskoi Frama-val közösen 2013. november 16-án, szombaton zarándoklatot szervezett Međugorjéba, amelyen 53 fiatal vett részt. Megérkezésük után felmentek a Podbrdora, a Szűzanya jelenéseinek helyére. Néhány Frama-s fiatal fra Damir Pavić, lelki asszisztenssel a „Mir” Međugorje Rádió vendégei voltak, ahol bemutatkozott a brestovskoi Frama és tanúságot tettek međugorjei tapasztalataikról. Fra Damir elmondta, mennyire hálás Istennek azért, hogy létrejött a fiatalok zarándoklata: „Mindig nagy boldogság és óriási kegyelem Međugorjéba jönni. Ez valójában nemcsak Frama-s fiatalok, hanem a brestovskoi plébánia fiataljainak zarándoklata. A Frama-s fiatalok számára a jövő vasárnap lesz az ünnepélyes befogadás és az ígérettétel. A zarándoklat szándéka a lelki megújulás, valamint a Szűzanya közbenjárásának kérése a felkészülésben. Nagyon boldogok vagyunk, hogy a plébánia többi fiatalja is csatlakozott hozzánk. Az én célom az, hogy eljöjjenek a fiatalok és Međugorjéban megtapasztalják a kegyelmet, amely itt kézzelfoghatóan jelen van.” A fiatalok részt vettek a međugorjei Szent Jakab plébániatemplom esti imaprogramján is. Marija Trogrlić, a brestovskoi Frama elnöknője elmondta, hogy ez a brestovskoi Frama első látogatása Međugorjéban. Arra vágyik, hogy minél több fiatal csatlakozzon a Framához, a fiatalok ferences közösségéhez. Vlado Cvjetković elmondta, hogy a keresztút ima érintette meg a legjobban, valamint a közös, amely betölti az embert. A brestovskoi Frama 5 éve működik. „A ferences fiatalok közössége a plébánia nagy kincse. Hálás vagyok Istennek ezekért a fiatalokért” – mondta fra Damir Pavić.

Objavljeno: 19.11.2013.

Slavko Barbarić atya halálának tizenharmadik évfordulója

November 24-én, vasárnap lesz fra Slavko Barbarić halálának tizenharmadik évfordulója. 2000-ben ezen a napon halt meg, miután bejfejezte a keresztutat a Križevacon. Földi maradványai a međugorjei Kovačica temetőben nyugszanak. Slavko atya halálának tizenharmadik évfordulóján 14 órától keresztutat imádkoznak a Križevacon, az érte mondott szentmise pedig 18 órakor kezdődik. A szentmise után, 19:30-kor a plébánia hívei részére elmélkedés lesz a II. János Pál pápa teremben (a sárga házban).

Objavljeno: 18.11.2013.

A međugorjei ferences fiatalok Svájcba látogattak

A međugorjei ferences fiatalok lelki asszisztensükkel, fra Stanko Ćosić-tyal együtt, valamint az egyházmegye lelki asszisztensével, fra Slaven Brekaloval november 7-e és 11-e között meglátogatták Zürichben a Horvát katolikus missziót és a svájci horvátokat. Visszaérkezésük után a „MIR” Međugorje Rádió vendégül látta őket, ők pedig beszámoltak élményeikről. Svájcban bemutatták a „Quo vadis fili” című előadást, amelyet – ahogyan a fiatalok mondják – a közönség jól fogadott: „Ez az előadás mindenhol, ahol előadták, nagy lelkesedést váltott ki. Az emberek elégedettek voltak a megjelenítéssel. Az út hosszú volt, de fra Stanko és fra Slaven atya segítségével, akik velünk jöttek minden sikerült, probléma nélkül. Élve, egészségesen és örömmel jöttünk haza” – hangsúlyozták međugorjei Frama tagjai, majd hozzátették: „Köszönjük a családoknak, akik vendégül láttak bennünket, és mindazoknak, akik részt vettek az út megszervezésében. Sok helyet meglátogattunk”. A međugorjei Frama ma kb. száz tagot számlál. A fiatalok imacsoportjából nőtt ki, amelyet fra Slavko Barbarić vezetett. Az első találkozót 1995. október 27-re szervezték meg. Az első találkozókat péntekenként az esti szentmise után tartották, és ez így van mindmáig. A Framában a zenei csoport mellett van dráma, média, olvasó, ima, alkotó, karitatív, sport és öko szekció is.

Objavljeno: 15.11.2013.

Međjugorjei zarándokok tapasztalatai

Don Romano Nardin és don Mario Dall'Arche az olaszországi Vittorio Veneto-i püspökség papjai, valamint Bruna Calesso zarándoklatszervező, aki már 140. alkalommal zarándokolt Međugorjéba, most együtt érkezett. Don Romano ez alkalommal zarándok csoportok lelki kísérőjeként érkezett, és a következőket mondta e csodálatos küldetésről: „A pap számára nagy kegyelem eljönni erre a helyre, mert tanúságot tehet a sok lelki gyümölcsről, amelyet hívei megélnek. Međugorjéról 1982/83-ban hallottam és 1986-ban jöttem el először. Akkor a csoport lelki kísérőjeként jöttem, és ha nem tévedek, akkor ez a tizenharmadik jövetelem a Béke Királynőjéhez.” Valóban láthatóak a plébániáján a međugorjei jelenések gyümölcsei és erről tesznek tanúságot más plébánosok is saját híveik körében: „Az emberek Međugorjéban a hit erős tapasztalatát élik meg és ez megnyilvánul abban is, hogy sokan, akik ritkán jártak szentmisére, a međugorjei zarándoklat után rendszeresen résztvesznek a szentmiséken. Erőteljes változás látható a hívők életében” – hangsúlyozza don Romano.

Objavljeno: 14.11.2013.

Az OFS – a ferences világi rend fogadalmas tagjainak lelkigyakorlata Međugorjéban

„Evangélium és élet” jelmondattal rendezték meg 2013. november 8-a és 10-e között Međugorjéban, a Béke házában a ferences harmadrend nemzeti lelkigyakorlatát a hercegovinai testvérek szervezésében. A szemináriumon kb. 50 harmadrendi ferences vett részt Bosznia-Hercegovina területéről. A lelkigyakorlatot fra Ante Vučković, a spliti Katolikus Papi Egyetem professzora vezette. A szeminárium kezdetén köszöntötték Nives Kanevčev nemzeti miniszter, Mario Brekalot, a hercegovinai testvériség területi vezetőjét, valamint Željko Majdandžićet, a „Katalin királynő” nevet viselő boszniai terület vezetőjét. Jelen volt fra Ljubo Kurtović, a ferences harmadrend nemzeti lelki asszisztense, és fra Danijel Rajić, aki a Frama nemzeti lelki asszisztense, valamint a Bosna Srebrnai ferences világi rend területi lelki asszisztense is.

Objavljeno: 12.11.2013.

Biljana Pešorda: „Mindig új erővel térek haza Međugorjéból”

Az utóbbi napokban Olaszországból, Franciaországból, Portugáliából, Németországból, az Egyesült Államokból, Singapurból, Kanadából, Brazíliából és Horvátországból érkeztek zarándokok Međugorjéba. Találkoztunk a Slavonski Brod-i Biljana Pešorda énekesnővel, aki lelkiségi dalokat ír és énekel. Biljana nyolc gyermek édesanyja. Elmondta milyen csodálatos dolog ilyen nagy családban élni, ez álmai beteljesedése. „Isten irgalmas volt és ilyen nagy családot adott nekem, csodálatos, egészséges és okos gyermekekkel” – hangsúlyozza Biljana, majd hozzáteszi, hogy a család mellett a lelkiségi dalok  szerzése adja a legtöbb örömet a számára. Megjelent első albuma, amelynek címe: „Jó Jahvét dicsérni”. Tizenkét dalból áll. Nyolc, kilenc évvel ezelőtt kezdett el dalokat írni: „Úgy érezzük, hogy Isten ránk bízta, hogy dicsérjük Őt. Ez az, ami mélyen betölti szívemet és életemet. A családom mellett, ez egy nagyon fontos dolog a számomra, nem tudok dalok, Isten dicsérete nélkül élni.” Először 1990 nyarán látogatott el egy imaközösséggel Međugorjéba. Međugorjei tapasztalatáról mondja: „Ez a béke helye, mindig jó visszatérni és megújítani erőnket. A kilencvenes években voltam először és mostanában több is alkalommal visszatértem. Mindig örömmel tölte el, ha ide jöhetek, a béke és az imádság helyére. Itt mindig vannak fontos pillanatok, mindig új erővel térek haza.”

Objavljeno: 11.11.2013.

Međugorje a béke helye

Fra Jamail Samal Lotrivera a Karib szigetekről és fra Perkas Danilo Hali az indiai tartományból részt vett Trogirban a domonkos rend nyári általános ülésén. Ez alkalommal ellátogattak Međugorjéba is és a „Mir” Međugorje rádióban megosztották tapasztalataikat. Fra Perkas Danilo Hali néhány év óta Rómában, a római kúrián dolgozik. Elmondta, hogy Međugorjéról domonkos testvéreitől hallott, akik két évvel ezelőtt jártak itt: „Azt mondták, hogy horvátországi látogatásomkor el kell jönnöm Međugorjéba, mert nagyon közel van. Szerettem volna látni, mi az, ami az embereket ide vonzza, hogyan élik meg hitüket, és mi prédikátorok mit tanulhatunk mindebből?!” Fra Jamail elmondta, hogy volt a Jelenések hegyén és annak ellenére, hogy az embereknek nem volt vezetőjük, egyedül mentek és imádkoztak: „Isten Anyja, a Béke Királynője szobra előtt békét éreztem, ugyanúgy, mint a templomban vagy a szabadtéri oltárnál. Itt különleges béke honol és megtanultam, hogy ez a béke helye.” Fra Jamail még hozzátette, hogy húsz évesen hallott először Međugorjéról:„Olvastam könyveket Međugorjéról, ezért mindig a gondolataimban volt, végül pedig az emberek azt mondták el kell jönnöm ide. Eljöttem, mert el kellett jönnöm és megígértem nekik, hogy imádkozni fogok értük. A legnagyobb hatású számomra az, az üzenet, hogy a Szűzanya szeret bennünket és úgy kell szeretnünk másokat, ahogyan Ő szeret bennünket, mert ez az Evangélium fő üzenete” – mondta fra Jamail.

Objavljeno: 10.11.2013.

Zarándoklat Zágrábból Međugorjéba

A „Hallok, hiszek, látok” zágrábi közösség Mirko Hrkać igazgató vezetésével zarándoklatot és edukációs utazást szervezett a mozgáskorlátozott fiatalok és egyetemisták részére Međugorjéba, a Krka Nemzeti Parkba, Sinjbe és Makarskába 2013. október 18-a és 20-a között. Az elhelyezkedés és vacsora után a Szent Jakab templom mögött elimádkozták a keresztutat Dragutin Goričanec atya vezetésével. Október 19-én, szombaton különös megelégedettséget nyújtott a mozgáskorlátozott fiatalok számára a Podbrdo, a Szűzanya első jelenése helyének meglátogatása. Ugyanezen a napon részt vettek a Szent Jakab templom szabadtéri oltáránál az esti imaprogramon és a szentségimádáson. „A templom körül minden hely foglalt volt, rengeteg volt a zarándok. A csendben az ima és a zene gyengéd hangja hallatszott, amely valódi táplálék és megnyugvás a léleknek. Az imaprogram végén, a templom melletti Szűzanya szobornál találkoztunk és megköszöntük égi Édesanyánknak mindazt a kegyelmet és ajándékot, amelyet kaptunk” –mondták a zarándokok.
 

Objavljeno: 07.11.2013.

Kerékpárral érkezett Szlovákiából Međugorjéba

Jól ismert tény, hogy a zarándokok különböző közlekedési eszközökkel érkezik Međugorjéba. Érdekes találkozásunk volt október végén. Egy német zarándok, a 49 éves Gerald Dany kerékpárral jött Međugorjéba Szlovákiából, ahol jelenleg él. 1989-ben hallott először Međugorjéról Belgiumban, amikor megismerkedett egy katolikus családdal. 1990-ben jött először Međugorjéba. 12 nappal ezelőtt indult el a zarándokútra Szlovákián, Magyarországon, Horvátországon és Bosznia-Hercegovinán keresztül, és néhány napot Međugorjéban fog tölteni. A kerékpáros zarándok hangsúlyozta, hogy erős kötődése van Međugorjéhoz, majd hozzátette: „Most tovább utazom, szeretnék kerékpárral eljutni Rómába is. Valószínűleg utána Spanyolországba megyek, hogy meglátogassam a zarándokhelyeket.”

Objavljeno: 06.11.2013.