Régebbi híreink archívuma

A međugorjei ferences fiatalok Svájcba látogattak

A međugorjei ferences fiatalok lelki asszisztensükkel, fra Stanko Ćosić-tyal együtt, valamint az egyházmegye lelki asszisztensével, fra Slaven Brekaloval november 7-e és 11-e között meglátogatták Zürichben a Horvát katolikus missziót és a svájci horvátokat. Visszaérkezésük után a „MIR” Međugorje Rádió vendégül látta őket, ők pedig beszámoltak élményeikről. Svájcban bemutatták a „Quo vadis fili” című előadást, amelyet – ahogyan a fiatalok mondják – a közönség jól fogadott: „Ez az előadás mindenhol, ahol előadták, nagy lelkesedést váltott ki. Az emberek elégedettek voltak a megjelenítéssel. Az út hosszú volt, de fra Stanko és fra Slaven atya segítségével, akik velünk jöttek minden sikerült, probléma nélkül. Élve, egészségesen és örömmel jöttünk haza” – hangsúlyozták međugorjei Frama tagjai, majd hozzátették: „Köszönjük a családoknak, akik vendégül láttak bennünket, és mindazoknak, akik részt vettek az út megszervezésében. Sok helyet meglátogattunk”. A međugorjei Frama ma kb. száz tagot számlál. A fiatalok imacsoportjából nőtt ki, amelyet fra Slavko Barbarić vezetett. Az első találkozót 1995. október 27-re szervezték meg. Az első találkozókat péntekenként az esti szentmise után tartották, és ez így van mindmáig. A Framában a zenei csoport mellett van dráma, média, olvasó, ima, alkotó, karitatív, sport és öko szekció is.

Objavljeno: 15.11.2013.

Međjugorjei zarándokok tapasztalatai

Don Romano Nardin és don Mario Dall'Arche az olaszországi Vittorio Veneto-i püspökség papjai, valamint Bruna Calesso zarándoklatszervező, aki már 140. alkalommal zarándokolt Međugorjéba, most együtt érkezett. Don Romano ez alkalommal zarándok csoportok lelki kísérőjeként érkezett, és a következőket mondta e csodálatos küldetésről: „A pap számára nagy kegyelem eljönni erre a helyre, mert tanúságot tehet a sok lelki gyümölcsről, amelyet hívei megélnek. Međugorjéról 1982/83-ban hallottam és 1986-ban jöttem el először. Akkor a csoport lelki kísérőjeként jöttem, és ha nem tévedek, akkor ez a tizenharmadik jövetelem a Béke Királynőjéhez.” Valóban láthatóak a plébániáján a međugorjei jelenések gyümölcsei és erről tesznek tanúságot más plébánosok is saját híveik körében: „Az emberek Međugorjéban a hit erős tapasztalatát élik meg és ez megnyilvánul abban is, hogy sokan, akik ritkán jártak szentmisére, a međugorjei zarándoklat után rendszeresen résztvesznek a szentmiséken. Erőteljes változás látható a hívők életében” – hangsúlyozza don Romano.

Objavljeno: 14.11.2013.

Az OFS – a ferences világi rend fogadalmas tagjainak lelkigyakorlata Međugorjéban

„Evangélium és élet” jelmondattal rendezték meg 2013. november 8-a és 10-e között Međugorjéban, a Béke házában a ferences harmadrend nemzeti lelkigyakorlatát a hercegovinai testvérek szervezésében. A szemináriumon kb. 50 harmadrendi ferences vett részt Bosznia-Hercegovina területéről. A lelkigyakorlatot fra Ante Vučković, a spliti Katolikus Papi Egyetem professzora vezette. A szeminárium kezdetén köszöntötték Nives Kanevčev nemzeti miniszter, Mario Brekalot, a hercegovinai testvériség területi vezetőjét, valamint Željko Majdandžićet, a „Katalin királynő” nevet viselő boszniai terület vezetőjét. Jelen volt fra Ljubo Kurtović, a ferences harmadrend nemzeti lelki asszisztense, és fra Danijel Rajić, aki a Frama nemzeti lelki asszisztense, valamint a Bosna Srebrnai ferences világi rend területi lelki asszisztense is.

Objavljeno: 12.11.2013.

Biljana Pešorda: „Mindig új erővel térek haza Međugorjéból”

Az utóbbi napokban Olaszországból, Franciaországból, Portugáliából, Németországból, az Egyesült Államokból, Singapurból, Kanadából, Brazíliából és Horvátországból érkeztek zarándokok Međugorjéba. Találkoztunk a Slavonski Brod-i Biljana Pešorda énekesnővel, aki lelkiségi dalokat ír és énekel. Biljana nyolc gyermek édesanyja. Elmondta milyen csodálatos dolog ilyen nagy családban élni, ez álmai beteljesedése. „Isten irgalmas volt és ilyen nagy családot adott nekem, csodálatos, egészséges és okos gyermekekkel” – hangsúlyozza Biljana, majd hozzáteszi, hogy a család mellett a lelkiségi dalok  szerzése adja a legtöbb örömet a számára. Megjelent első albuma, amelynek címe: „Jó Jahvét dicsérni”. Tizenkét dalból áll. Nyolc, kilenc évvel ezelőtt kezdett el dalokat írni: „Úgy érezzük, hogy Isten ránk bízta, hogy dicsérjük Őt. Ez az, ami mélyen betölti szívemet és életemet. A családom mellett, ez egy nagyon fontos dolog a számomra, nem tudok dalok, Isten dicsérete nélkül élni.” Először 1990 nyarán látogatott el egy imaközösséggel Međugorjéba. Međugorjei tapasztalatáról mondja: „Ez a béke helye, mindig jó visszatérni és megújítani erőnket. A kilencvenes években voltam először és mostanában több is alkalommal visszatértem. Mindig örömmel tölte el, ha ide jöhetek, a béke és az imádság helyére. Itt mindig vannak fontos pillanatok, mindig új erővel térek haza.”

Objavljeno: 11.11.2013.

Međugorje a béke helye

Fra Jamail Samal Lotrivera a Karib szigetekről és fra Perkas Danilo Hali az indiai tartományból részt vett Trogirban a domonkos rend nyári általános ülésén. Ez alkalommal ellátogattak Međugorjéba is és a „Mir” Međugorje rádióban megosztották tapasztalataikat. Fra Perkas Danilo Hali néhány év óta Rómában, a római kúrián dolgozik. Elmondta, hogy Međugorjéról domonkos testvéreitől hallott, akik két évvel ezelőtt jártak itt: „Azt mondták, hogy horvátországi látogatásomkor el kell jönnöm Međugorjéba, mert nagyon közel van. Szerettem volna látni, mi az, ami az embereket ide vonzza, hogyan élik meg hitüket, és mi prédikátorok mit tanulhatunk mindebből?!” Fra Jamail elmondta, hogy volt a Jelenések hegyén és annak ellenére, hogy az embereknek nem volt vezetőjük, egyedül mentek és imádkoztak: „Isten Anyja, a Béke Királynője szobra előtt békét éreztem, ugyanúgy, mint a templomban vagy a szabadtéri oltárnál. Itt különleges béke honol és megtanultam, hogy ez a béke helye.” Fra Jamail még hozzátette, hogy húsz évesen hallott először Međugorjéról:„Olvastam könyveket Međugorjéról, ezért mindig a gondolataimban volt, végül pedig az emberek azt mondták el kell jönnöm ide. Eljöttem, mert el kellett jönnöm és megígértem nekik, hogy imádkozni fogok értük. A legnagyobb hatású számomra az, az üzenet, hogy a Szűzanya szeret bennünket és úgy kell szeretnünk másokat, ahogyan Ő szeret bennünket, mert ez az Evangélium fő üzenete” – mondta fra Jamail.

Objavljeno: 10.11.2013.

Zarándoklat Zágrábból Međugorjéba

A „Hallok, hiszek, látok” zágrábi közösség Mirko Hrkać igazgató vezetésével zarándoklatot és edukációs utazást szervezett a mozgáskorlátozott fiatalok és egyetemisták részére Međugorjéba, a Krka Nemzeti Parkba, Sinjbe és Makarskába 2013. október 18-a és 20-a között. Az elhelyezkedés és vacsora után a Szent Jakab templom mögött elimádkozták a keresztutat Dragutin Goričanec atya vezetésével. Október 19-én, szombaton különös megelégedettséget nyújtott a mozgáskorlátozott fiatalok számára a Podbrdo, a Szűzanya első jelenése helyének meglátogatása. Ugyanezen a napon részt vettek a Szent Jakab templom szabadtéri oltáránál az esti imaprogramon és a szentségimádáson. „A templom körül minden hely foglalt volt, rengeteg volt a zarándok. A csendben az ima és a zene gyengéd hangja hallatszott, amely valódi táplálék és megnyugvás a léleknek. Az imaprogram végén, a templom melletti Szűzanya szobornál találkoztunk és megköszöntük égi Édesanyánknak mindazt a kegyelmet és ajándékot, amelyet kaptunk” –mondták a zarándokok.
 

Objavljeno: 07.11.2013.

Kerékpárral érkezett Szlovákiából Međugorjéba

Jól ismert tény, hogy a zarándokok különböző közlekedési eszközökkel érkezik Međugorjéba. Érdekes találkozásunk volt október végén. Egy német zarándok, a 49 éves Gerald Dany kerékpárral jött Međugorjéba Szlovákiából, ahol jelenleg él. 1989-ben hallott először Međugorjéról Belgiumban, amikor megismerkedett egy katolikus családdal. 1990-ben jött először Međugorjéba. 12 nappal ezelőtt indult el a zarándokútra Szlovákián, Magyarországon, Horvátországon és Bosznia-Hercegovinán keresztül, és néhány napot Međugorjéban fog tölteni. A kerékpáros zarándok hangsúlyozta, hogy erős kötődése van Međugorjéhoz, majd hozzátette: „Most tovább utazom, szeretnék kerékpárral eljutni Rómába is. Valószínűleg utána Spanyolországba megyek, hogy meglátogassam a zarándokhelyeket.”

Objavljeno: 06.11.2013.

Fra Tomo Remigije Mlinarić: A béke és a csend miatt jöttem Međugorjéba


Fra Tomo Remigije Mlinarić a Szent Cirillről és Metódról nevezett horvát ferences rendtartomány tagja. Ludbregben született, de 38 éve missziós szerzetesként Peruban él. Meglátogatta Međugorjét. Missziós életéről és Međugorjéról beszélgettünk vele. Missziós hivatása már korán, akkor jelentkezett, amikor édesanyja a missziós folyóiratokat olvasta. Később ferences szerzetes lett, de gyenge egészségi állapota miatt úgy tűnt nem mehet misszióba. „De jelen volt az Isteni Gondviselés. Ezekben az években a helyi püspök, aki misszionárius volt San Ramonban Assisiben találkozott tartományfőnökünkkel és másokkal is. Látva, hogy sok pap van közöttünk, megkért bennünket, hogy jelentkezzen az, aki hívást érez a missziós szolgálatra. Később, 8 év papság után megkaptam az engedély arra, hogy misszióba menjek” – mondta Fra Tomo Remigije és hozzátette: „Mindig tiszteltem a Szűzanyát, szeretek gyóntatni, a béke és a csend miatt jöttem Međugorjéba.”A végén megkért mindenkit, hogy imádkozzon a misszionáriusokért, mert gyakran olyan helyekre kerülnek, ahol teljesen egyedül vannak. Életkörülményeik lelki tekintetben is nehezek.

Objavljeno: 06.11.2013.

Fra Petar Vlašić halálának első évfordulója

2013. november 8-án lesz fra Petar Vlašić atyának, Međugorje volt plébánosa halálának első évfordulója. Ezen napon 18 órakor szentmisét mutatnak be érte a međugorjei Szent Jakab templomban. Fra Petar súlyos betegség után, életének 75., szerzetesi fogadalmának 51., és papságának 47. évében hunyt el. Plébániai vikáriusi, plébánosi, gvardiáni és definitori szolgálatot látott el. 1999-től szolgált Međugorjéban, a plébánosi szolgálatot pedig 2007. augusztusától egészen haláláig látta el. A Kovačica-i temetőben helyezték örök nyugalomra. Fra Petar 1967-től 1969-ig káplán Humacon, 1969-től 1977-ig Rasno-i plébános, 1977-től 1983-ig plébános Kongorban, 1981-től 1988-ig tartományi definítor, 1983-tól 1985-ig Posušje-i káplán, 1985-től 1988-ig plébános Ljuto Doco-n, 1988-ban plébános és házfőnök Mostarban, 1988-tól 1991-ig Široki Brijeg-i plébános, 1991-től 1999-ig plébános Blagaj-ba, 1999-től 2007-ig plébániai vikárius Međugorjéban, majd 2007. augusztustól egészen haláláig međugorjei plébános.

Objavljeno: 04.11.2013.

John Barwa indiai érsek Međugorjéba látogatott

Nem régen látogatott első alkalommal Međugorjéba John Barwa az indiai Odishiből, a Cuttack Bhubaneswar egyházmegye érseke. Az érsekségnek, amelyet vezet 11 millió lakosa van, amelyből 70 000 katolikus. 43 fős kínai csoporttal érkezett Međugorjéba, akik közül némelyek Amerikában, Kanadában, Malajziában vagy Hong Kongban élnek. Elmondta, hogy Međugorje világszerte ismert hely. „Csodálatosak az első tapasztalataim. Ez az a hely, ahol Mária, Édesanyánk valóban jelen van. Az itt élő emberek viselkedése összhangban van érzéseikkel, azzal az érzéssel, hogy Mária a mi édesanyánk és készek megosztani ezt a tapasztalatot minden zarándokkal. Ezért nagyon büszke vagyok Međugorjéra és nagyon boldog vagyok” – mondta John érsek, aki hangsúlyozta, hogy Međugorjéban legjobban a szentgyónás érintette meg: „Itt nem felszínesek, hanem mélyek a szentgyónások. Amíg gyóntattam őszinteséget, mélységet éreztem és ez erőteljes és mély tapasztalat. Itt megtérések vannak. A Szűzanya a megtérésre, a szentgyónásra bátorít bennünket és ez itt fellelhető. Emberek, akik évek óta nem gyóntak, itt nagyon mélyen megélik a gyónást és ezután történik a változás és az átalakulás”.

Objavljeno: 03.11.2013.

Međugorjéban Mozart Requiem című műve csendült fel

Mindenszetek ünnepe és Halottak napja alkalmából a mostari Pro musica énekkar koncertet szervezett, amelyen W. A. Mozart: Requim című szerzeményét adták elő. Ezt a jól ismert, csodálatos művet a „Mir” Međugorje Rádió élőben közvetítette a Szent Jakab templomból. A Requiem az utolsó partitúra, amelyet Mozart 1791-ben kezdett el írni. Haldokolva írta művét, ágyhoz kötötten, érezve a vég közeledtét, ezért is olyan erőteljes ez a mű. „Annyira szép az élet, de senki sem tudja meghatározni élete napjainak számát?! Most befejezem, ez az én Requiem-em. Nem szabad, hogy befejezetlen maradjon” – ezek a nagy művész szavai. (képek)

Objavljeno: 01.11.2013.

2013. október statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 211 500

A koncelebráló papok száma: 3914 (naponta 126)

Objavljeno: 01.11.2013.

Međugorjéban továbbra is sok a zarándok

Međugorjét egész októberben számos zarándok látogatta meg a világ minden részéről és ez folytatódott november elején is, amikor Mindenszentek ünnepét és Halottak napját ültük. A međugorjei Információs irodában ezekben a napokban számos külföldi zarándok jelentkezett be: Spanyolországból, Szlovéniából, Olaszországból, Franciaországból, Kanadából, Németországból, Ausztriából, Svájcból, Ukrajnából, Angliából, az Egyesült Államokból, Brazíliából, Írországból, Koreából, Belgiumból, Portugáliából és Venezuelából. Rajtuk kívül október végén zágrábi fiatalok is érkeztek Međugorjéba, többségük a Rózsafüzér Királynője plébániáról jött. Két napost lelkigyakorlatot tartottak, amelyet hat domonkos fiatal vezetett. A Jelenések hegyén a rózsafüzért,  és a Križevacon pedig keresztutat imádkozták. Október egész folyamán a Szent Jakab templom szabadtéri oltárnál volt az esti imaprogram – úgy, mint a nyári időszakban.

Objavljeno: 01.11.2013.

Leo Palladinetti: „Međugorje üzenete erőteljes üzenet az egész világ számára”

Október végén számos országból jöttek zarándokok Međugorjéba. Az Információs Iroda adatai szerint: Olaszországból, Ausztriából, Koreából, Franciaországból, az Egyesült Államokból, Németországból, Szlovéniából, Belgiumból, Ukrajnából, Írországból, Portugáliából, Spanyolországból, Venezuelából, Kanadából, Angliából és Svájcból jöttek zarándokcsoportok. Leo Palladinetti az olaszországi Senegáliából, Ancona tartományból érkezett. Rendőr hivatalnokként dolgozott, most nyugdíjas. Međugorjéba 1984. októberétől kezdve jár.

Objavljeno: 29.10.2013.

Međugorjéban adott koncertet Bogányi Gergely magyar származású zongoraművész

Tegnap a Boldog II. János Pál pápa teremben, Međugorjéban a Magyarországról érkezett Bogányi Gergely világhírű zongoraművész, a Szűzanya iránti hálából adott jótékonysági koncertet. Bogányi Gergely mellett a koncerten – melynek bevételét a Bijakovićiban lévő Gyermekfalu javára ajánlották fel – felléptek a Šurmanciból érkezett fiatalok is, akik Johannes Brahms: Magyar táncok című művével nyitották meg a koncertet.  (képek)

Objavljeno: 25.10.2013.