Régebbi híreink archívuma

A „Totus Tuus” közösség tagjai Međugorjéban

A horvátországi Totus Tuus közösség tagjai 2014. december 29. és 2015. január 3. között Međugorjéban tartózkodtak. A kb. húsz főből álló čakoveci, varaždini, križevaci és eszéki fiatalok Međugorjéban várták az újesztendőt. Az öt napon át tartó lelkigyakorlat során részt vettek a Totus Tuus programjain, valamint a međugorjei templom esti imaprogramján. A lelkigyakorlaton szívvel imádkozták a rózsafüzért, Szentírást olvastak, böjtöltek, a szentgyónás szentségében és az eukarisztiában részesültek, felmentek a Jelenések hegyére és a Križevacra, meghallgatták a szeminárium vezetőjének buzdító szavait, lelki beszélgetéseket folyattak egymás között és dicsőítettek. Ugyanebben az időben „Őrangyalok” címmel tartották meg a Mostar és Međugorje környéki lányok 2. táborát. A táborban 30 lány és 5 vezető vett részt.

Objavljeno: 09.01.2015.

2015-ben is jelentős számú szemináriumot szerveznek Međugorjéban

Međugorjéban egész éven át, a rendszeres böjt- és imaszemináriumok mellett különböző nemzetközi lelkigyakorlatokra is sor kerül. Némelyeknek több évtizedes hagyománya van, de vannak olyanok is, amelyek nemrég indultak el. Papok, laikusok, a békeközpontok vezetői, házaspárok, orvosok és egészségügyi dolgozók a szemináriumok meghívottjai. 2015-ben az első ilyen lelkigyakorlat a huszonkettedik nemzetközi szeminárium lesz a zarándoklatszervezők, és a Međugorjéhoz kapcsolódó békeközpontok, ima- és karitatív csoportok vezetői számára március 2. és 6. között. A találkozó témája: „Békesség nektek!”, a Szűzanya iskolájában. A szeminárium előadója fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa lesz.

Objavljeno: 08.01.2015.

Međugorjéban megünnepelték Urunk megjelenésének ünnepét

2015. január 6-án, kedden Međugorjéban megünnepelték Urunk megjelenésének ünnepét. A plébániai híveken kívül az Egyesült Államokból és Olaszországból voltak jelen zarándokok. Négy horvát, egy olasz és egy angol nyelvű szentmisét mutattak be ezen a napon. A 11 órai szentmisét a zsúfolásig megtelt templomban fra Hrvoje Miletić mutatta be. Szentbeszédének elején fra Hrvoje emlékeztetett arra, hogy egyedül Máté evangéliuma említi meg a három Bölcs látogatását:

Objavljeno: 07.01.2015.

A međugorjei zarándokok tapasztalata

Az újévváráson találkoztunk Međugorjeban a rijekai Ivan Juretić-tyel és Dražen Kraljić-tyal, aki a Krk szigetén lévő Omišlj-ról érkezett. Ivan harmadszor vett részt imavirrasztáson Međugorjéban. Már huszonharmadik éve vezet zarándokcsoportokat Horvátországból különböző Mária kegyhelyekre: Olaszországba, Szlovéniába és Ausztriába. A međugorjei újévvárásról a következőket mondta: „Úgy gondolom, hogy két hely van, ahol a világon legszebb az újévvárás, Rómában és Međugorjéban. Egyénileg szeretek legjobban Međugorjéba jönni, emberek és csoport iránti kötelezettségek nélkül, hogy lelkileg megerősödjek. Nagy kegyelmeket érzek itt”. Dražen negyedszer látogatott el Međugorjéba, de először vett rész újévváráson: „Úgy gondolom, hogy a mai világ tele van különböző kínálatokkal, lehetőségekkel, amelyek nem tudják véglegesen betölteni az embert. Azért jönnek a fiatalok ide, hogy lelki gazdagságra leljenek, amely teljességgel betölti őket” – mondta Dražen.

Objavljeno: 06.01.2015.

Yozefu – Balikuddembe Ssemakula atya: „Međugorje a nagy kegyelmek forrása”

Yozefu – Balikuddembe Ssemakula ugandai származású atya, de papi szolgálatát az Egyesült Államokban végzi. Immár 21 esztendeje pap. Ezekben a napokban harmadszor érkezett Međugorjéba. Az első két alkalommal zarándokokkal jött. Azt érezte, hogy több időt kell egyedül töltenie, és többet kell imádkoznia. Elmondta, hogy ez a hely különös módon megerősíti:

Objavljeno: 05.01.2015.

A Međugorjei Plébánia 2014. évi statisztikai adatai

Az elmúlt esztendőben, 2014-ben Međugorjéban 1 802 800 szentostyát szolgáltattak ki, a szentmiséken pedig 37 498 pap koncelebrált. A Međugorjei Plébánián 2014-ben 65 gyermeket kereszteltek meg (39 lányt és 26 fiút). 55-en hunytak el (23 nő és 32 férfi). 30 esküvő volt templomunkban. 55 gyermek járult először szentáldozáshoz (34 lány és 21 fiú), és 79 fiatal részesült a bérmálás szentségében (32 nő és 47 férfi).

Objavljeno: 04.01.2015.

Imádsággal és énekkel várták a 2015-ös esztendőt

Međugorjéban imádsággal és énekszóval várták az új 2015-ös esztendőt, nem csak a plébániai hívek, hanem a világ minden részéről érkezett több ezer zarándok is. Jöttek csoportok Lengyelországból, Ukrajnából, Franciaországból, Koreából, az Egyesült Államokból, Írországból, Csehországból, Szlovéniából, Romániából, Ausztriából, Spanyolországból, Libanonból, Olaszországból és Németországból. Imádságukhoz csatlakozott a horvátországi és bosznia-hercegovinai fiatalok sokasága is. A 2014-es év hálaadó szentmiséjét szerdán, december 31-én 18 órakor fra Ivan Landeka atya mutatta be 60 pappal együtt. Hálaadás volt ez mindazért, amit a sok jóért, amit az Úr ebben az évben a Béke Királynője által adott ennek a plébániának. Egy órával a szentmise előtt rózsafüzért imádkoztak fra Josip Marija Katalinić vezetésével. A szentmise után a Cenacolo közösség tagjai a templom előtt karácsonyi misztériumjátékot mutattak be. Az újévvárás 22 órakor virrasztással kezdődött, amelyet fra Stanko Ćosić atya vezetett. Az óévből az újesztendőbe átvezető szentmisét Međugorje plébánosa, fra Marinko Šakota atya mutatta be. A Szent Jakab templom, a templom körüli tér, a szabadtéri oltár előtti terület, valamint a nagy terem megtelt fiatalokkal, akik örömmel imádkoztak és dicsérték Istent. A teljes programot a Mir Međugorje Rádió élőben közvetítette. (képek)

Objavljeno: 03.01.2015.

Fra Marinko Šakota atya szentbeszéde újév éjszakáján Međugorjéban

Újév éjszakáján a zsúfolásig megtelt međugorjei Szent Jakab templomban, fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa mutatta be számos pappal együtt az ünnepi szentmisét. Marinko atya szentbeszédében többek között a következőket mondta: „Kedves testvérek, mi hisszük, hogy lehetséges az új, lehetséges az új ég és az új föld, ahogyan a Jelenések könyvében olvassuk. Azt kérdezzük, hogyan jön létre az új ég és az új föld? Lehetséges-e, és hogyan lehetséges az, hogy számunkra a 2015. esztendő új, más, jobb, szebb legyen? Mi általában azt gondoljuk, hogy ez akkor fog megtörténni, ha a körülmények megváltoznak, ha a másik ember megváltozik, családtagjaink és azok is, akik távolabb vannak tőlünk. Ha megváltozik a politika, a gazdasági helyzet stb. Természetes, hogy ezt szeretnénk, de ez nem elég. Vagy, ha majd lesz új autónk, házunk, több mindenünk lesz, vagy, ha majd valakivé leszek a mai társadalom elvárásai szerint, vagyis olyan emberré válok, akit értékel a ma társadalma. No, a Szűzanya egészen másra tanít bennünket. Ő a következőket mondja: ’Imádkozzatok, drága gyermekeim és jobban bízzatok bennem, mert itt vagyok, hogy segítsek nektek, és új úton, új életre vezesselek benneteket. Arra hívlak titeket, hogy kezdjétek el megváltoztatni az életeteket és döntsetek a megtérés mellett, nem szavakkal, hanem életetekkel.’ Az üzenet világos. Nincs szükségem semmi újdonságra, nekem kell újjá lennem. A következő év akkor lesz új, más a számunkra, ha megújulunk. Nem a környezetünket kell megváltoztatnunk ahhoz, hogy újjá legyünk, és minden új legyen a számunkra. Az új szív, ez minden, ami bennünket és környezetünket újjá teszi. Az új szív, a metanoia, az értelem, a tekintet, a gondolkodás és a cselekedet teljes megváltozása. Ez az, amit Jézus Nikodémusnak mondott: ’Ha valaki felülről nem születik újjá, nem láthatja meg Isten Országát.’

Objavljeno: 02.01.2015.

2014. december statisztikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 63 700

A koncelebráló papok száma: 1395 (naponta 45)

2014-ben összesen 1 802 800  szent ostyát szolgáltattak ki, a szentmiséken pedig 37 498  pap koncelebrált.

Objavljeno: 01.01.2015.

Karácsonyi koncert Međugorjéban

December 27-én, szombaton Međugorjéban, a II. János Pál teremben karácsonyi koncertet tartottak, amelyen fellépett: Tedi Spalato, Ivan Mikulić, TS „Vranac“, Jelena Kordić, a Luka együttes, a Kraljice Mira Plébániai Nagykórus, a Golubići mira, a Frama Međugorje és a Frama band, Stephen Yeseta, TS „Misercordia“, Monija Jarak, Jure Miloš dudás és Robert Pehar színművész. Az egybegyűlteket fra Marinko Šakota plébános köszöntötte, aki áldott karácsonyt kívánt mindenkinek. A koncert alatt a videó-falon a környék karácsonyi népszokásait mutatták be. Az ünnepi koncert a „Megszületett az égi Király” című közös énekkel ért véget, amelyet, ahogyan minden előadást is, a nagyszámú közönség vastapssal jutalmazott. (képek)

Objavljeno: 28.12.2014.

A Szűzanya éves jelenése Jakov Colonak látnoknak

Az utolsó mindennapi jelenés alkalmával, 1998. szeptember 12-én, a Szűzanya azt mondta Jakov Čolonak, hogy minden évben egyszer, december 25-én, karácsonykor fog megjelenni neki. Így történt ebben az évben is. A jelenés 14:40-kor kezdődött és 8 percig tartott. Ezután Jakov a következő üzenetet adta át:
"Drága gyermekek! Ma, ezen a kegyelemmel teljes napon azt szeretném, hogy mindnyájatok szíve betlehemi jászollá váljon, ahol megszületett a világ Üdvözítője. Én az édesanyátok vagyok, aki mérhetetlenül szeretlek benneteket, és akinek gondja van mindnyájatokra. Ezért gyermekeim, adjátok át magatokat az édesanyának, hogy mindnyájatok szívét és életét letehesse a kis Jézus elé, mert gyermekeim, szívetek csak így lesz tanúja annak, hogy Isten naponta megszületik bennetek. Engedjétek meg Istennek, hogy életeteket beragyogja világossággal és szíveteket örömmel, hogy naponta megvilágítsátok az utat azok számára, akik sötétségben élnek és nem nyitottak Isten és az ő kegyelme felé, és így az igazi öröm példájává váljatok számukra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Objavljeno: 25.12.2014.

Élő Betlehem Međugorjéban

A Cenacolo közösség már évek óta a plébániai hívek és a Međugorjéba látogató zarándokok számára karácsonyi misztériumjátékot mutat be. Istállót, fogadót készítenek, előadásukban megjelennek a betlehemi emberek, a háziállatok, és az amatőr szereplők korhű ruhákban jelenítik meg a Szent Családot, a napkeleti bölcseket és a pásztorokat. A betlehemi történet és Jézus születése szentestén és december 31-én tekinthető meg az esti szentmise után. A misztériumjátékot december 28-án, Aprószentek ünnepén is bemutatják. A szokásos imaprogram mellett, ezen a napon 15 órakor szentmisét mutatnak be a gyermekekért és a szüleikért, majd ezt követően lesz újra látható a misztériumjáték.

Objavljeno: 19.12.2014.

Karácsonyi előkészületek Međugorjéban

A međugorjei plébánia idén is a reggel 6 órakor kezdődő hajnali szentmisével, december 15-től pedig kilenceddel készül Krisztus születésének ünnepére.A Mir Međugorje Rádió egész adventben közvetíti a hajnali szentmiséket.A kilenced minden napján a Podbrdon, a Jelenések hegyén 14 órától imádkozzák a rózsafüzért. Néhány napja a Cenacolo közösség tagjai a međugorjei Szent Jakab plébániatemplom előtt a karácsonyi misztériumjátékra készülnek, amelyet megszokott módon, a karácsonyi időszakban mutatnak be. Újdonság, hogy az idén a Međugorjei Plébánia nagykórusa is bekapcsolódik az előadásba. A međugorjei plébánai ferences fiataljai, a framasok fra Stanko Ćosić lelki asszisztens vezetésével adventi akciót szerveztek. A framasok e dicséretes akcióval, a templom-udvarban az adventi koszorúk és képeslapok árusításával a szenvedőket segítették, hogy a karácsony boldogabbá és örömtelibbé tegye őket. A framasok énekükkel és felolvasásaikkal a kilenced ideje alatt még emelkedettebbé teszik a hajnali szentmisét Međugorjéban.

Objavljeno: 18.12.2014.

Kerékpárral érkeztek Spanyolországból Međugorjéba

Luis Garcia és Marina, a két zarándok kerékpárral zarándokolt el Spanyolországból Međugorjéba. Első alkalommal látogattak Međugorjéba. Luis a zarándoklatról a következőket mondta: „Zarándokúton vagyunk, Spanyolországból Jeruzsálembe tartunk. És, íme Isten azt akarta, hogy meglátogassuk Međugorjét is. Mindig Isten kezében és a Szűzanya kezében vagyunk, aki egész úton vigyázott ránk. Ő azt akarta, hogy itt legyek. Hallottam már a međugorjei Szűzanyáról, hála egy zarándoknak, aki ismerte Međugorjét, és ő gyújtotta fel a tüzet a szívemben. Ő azt akarta, hogy meglátogassam az európai Mária kegyhelyeket. Azon kegyhelyek közül, ahová elzarándokoltam ez a legszebb hely és a legerősebb benyomást tette rám. Büszke vagyok arra, hogy itt vagyok, és még vissza fogok térni” – mondta Luis, akivel Marina a Szent Jakab útján találkozott. „Isten terve volt ez, mert már 2 éve kértem Istent, hogy mutasson nekem egy személyt, akivel végigjárhatom a Szent Jakab utat. Nagy kegyelem, hogy eljöhetünk ide. És úgy érzem megtisztultam, megszabadultam attól a tehertől, amelyet hordoztam” – mondta a spanyol zarándok.

Objavljeno: 17.12.2014.

Kilenced Krisztus születésének ünnepére

2014. december 15-én, hétfőn elkezdődött Međugorjéban a Jézus születése ünnepét előkészítő kilenced. Kilenc napon keresztül, karácsonyig, 14 órakor a Podbrdon imádkozzuk a rózsafüzért. Ezért december 19-én, pénteken nem lesz keresztút a Križevacon, a Jelenések hegyén imádkozzuk a rózsafüzért. Az esti imaprogram a međugorjei Szent Jakab plébániatemplomban szokás szerint 17 órakor rózsafüzérrel kezdődik, majd 18 órakor szentmise, mise után pedig a megszokott imaprogram következik. Egész adventben, vasárnapot kivéve, reggel 6 órakor hajnali szentmisét mutatnak be a međugorjei ferences atyák. Minden reggel van gyónási lehetőség a hajnali mise előtt, 5:30-tól és az esti imaprogram alatt. Hívunk minden plébániai hívőt, hogy vegyenek részt a közös felkészülésben, amellyel Krisztus születésének ünnepére készülünk.

Objavljeno: 14.12.2014.