Régebbi híreink archívuma

A libanoni latin egyház érseke és apostoli vikáriusa Međugorjéba látogatott

Paul Dahdah a libanoni latin egyház érseke és apostoli vikáriusa néhány napot Međugorjéban töltött. A „Mir” Međugorje rádió munkatársainak beszámolt a libanoni hívek lelki életéről, a Pápa libanoni látogatásának gyümölcseiről, Međugorjéról és a Hit évéről. Međugorjéról 15 évvel ezelőtt halott először, amikor Irak érseke volt. „Később azt vettem észre, hogy Libanonban sok közösség jár Međugorjéba, léteznek szervezett zarándoklatok, melyeket a „Világosság” televízió és a maronita atyák szerveznek. A megtérés, a megbékélés és az imádság jelenlétét a mai idők jeleinek is nevezhetnénk, különösen ebben az értékét vesztett világban. A mai világ nyomorult, nincs támaszpontja. Itt, a feltámadott Krisztus szobor körül láttam a fiatalokat, akik biztos vagyok benne, hogy életük és hitük értelmét keresik, és reménykedem abban, hogy a jelenés hiteles és még hosszan, hosszan fog tartani. Egy konventita atya, aki gyakran jár ide, azt mondta nekem, hogy egy jelenségről van szó, amelynek tartalma a gyónás, a kiengesztelődés és az ima…” – mondta többek között az érsek.

Objavljeno: 18.10.2012.

Elhunyt fra Zoran Ostojić

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk ferences testvéreinkkel, a rokonokkal, barátokkal és ismerősökkel, hogy szentségekkel megerősítve 2012. október 17-én Međugorjéban boldogan hunyt el az Úrban, az Ő szolgája és a mi testvérünk


fra ZORAN OSTOJIĆ
plébániai vikárius, plébános


életének 99., szerzetesi fogadalmának 80., és papságának 73. évében.

Október 18-án, csütörtökön 13 órakor ravatalozzák fel a međugorjei Szent Jakab templomban. A temetési szertartás ugyanezen a napon 15 órakor kezdődik.
Temetése a međugorjei Kovačica temetőben lesz.
NYUGODJON BÉKÉBEN!

Objavljeno: 17.10.2012.

Zarándokok tanúságtételei

Októberben Međugorjéban a horvátországi zarándokok között a „Mir” Međugorje Rádió újságírói találkoztak a pulai Elio Karlović-tyal, a Béke Királynője imaközösség alapítójával, valamint Slavko Fileš-al, akik megosztották velünk međugorjei tapasztalataikat. Amikor Elio tudomást szerzett arról, hogy világszerte međugorjei lelkiségű imaközösségek működnek, megszervezte a međugorjei zarándok a papok és hívek találkozóját és ennek egy fontos gyümölcse a „Béke Királynője” imaközösség. A csoport tagjai minden hónap utolsó csütörtökén találkoznak és a jól ismert međugorjei imaprogram szerint alakítják közös imádságaikat: rózsafüzér, Szentmise és Szentségimádás. Slavko három évvel ezelőtt járt először Međugorjéban. Muraközből, a Szűz Mária látogatása plébániáról érkezett, amely közel van Čakovec-hez. Jelenleg Pulán dolgozik, így környezetének hatására kapcsolatba került azokkal, akikkel együtt vett részt a međugorjei zarándoklaton. „Mindenekelőtt a nem mindennapi béke lelkesít bennünket. Az ember az imádságban átadja magát egy másfajta érzésnek, mely különbözik azoktól, amelyek a hétköznapjainkat uralják. Ez felszabadító érzés. Minden problémát félre teszünk, és csak az imára koncentrálunk, a zarándoklatra” – mondta többek között Slavko.

Objavljeno: 15.10.2012.

Lelkigyakorlat a függőségről

Bijakovićiban, a međugorjei plébániához tartozó Gyerekfaluban október 12-től 14-ig lelkigyakorlatot tartottak: „A szerencsejátéktól való függőség: betegség és az egyéni-társadalmi felelősség között” címmel, melyet a spliti Ferences Intézmények a Béke Kultúrájáért szervezet rendezett meg. Fra Ivan Sesar a horvátországi és bosznia-hercegovinai ferences közösségek tanácsának elnöke köszöntötte a lelkigyakorlat részvevőit és előadóit. „Szeretném kifejezni abból fakadó örömömet, hogy létrejött ez a lelkigyakorlat, mert hiszem, hogy ezeken a tudományos előadásokon keresztül többen felfedezik a szerencsejáték függőségben rejlő veszélyt. Úgy gondolom, hogy erre a lelkigyakorlat szüksége van a ma emberének és társadalmának is, melyben egyre inkább növekszik a függősében szenvedők száma” – mondta fra Ivan. A lelkigyakorlat mindazok szólt, akik szakmai vagy személyes okokból szerettek volna megismerkedni a szerencsejáték függőségben szenvedők kórtanával, vagy tudományos módon kívánnak foglalkozni a függőségben élőkkel, megismerni a függőségbe esés mechanizmusát, a megelőzés lehetőségeit, megismerve az ehhez kapcsolódó tanúságtételeket, programokat, valamint olyan intézmények működését, amelyek a függőségben élők gyógyítását tűzte ki céljául. A lelkigyakorlat segítségére volt azoknak is, akik tudományos alapokon kívántak szembesülni a fogyasztói társadalom kórtanával.

Objavljeno: 13.10.2012.

Október első napjai Međugorjéban

A ferences rend alapítójának, Szent Ferencnek ünnepét október 4-én, csütörtökön ünnepelték meg Međugorjéban. A hagyományos ünnepi szertartáson, Szent Ferenc halálának ünnepét vagyis a „Tranzitust”, a rend liturgikus szertartásának keretében az ünnep előestéjén az esti szentmise után a Szent Jakab templom szabadtéri oltárnál tartották meg. A szertartáson sok zarándok vett részt, akik októberben, a Szűzanya hónapjában Međugorjéban tartózkodnak. Az Információs Iroda adatai szerint: Németországból, Ausztriából, az Egyesült Államokból, Írországból, Olaszországból, Franciaországból, Ukrajnából, Szlovákiából, Szlovéniából, Spanyolországból, Lengyelországból, Szerbiából, Romániából, Libanonból, Belgiumból, Hollandiából, Peruból, Angliából, Kanadából, Svájcból, Brazíliából és Venezuelából érkeztek zarándokok.

Objavljeno: 05.10.2012.

2012. szeptember statisztikai adatai

 

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 226 500

A koncelebráló papok száma: 5324 (177 naponta)

Objavljeno: 01.10.2012.

„Međugorje megváltoztatta az életemet”

Jean Azar Libanonból érkezett. 2002-ben járt először Međugorjéban, amikor életének nagyon nehéz szakaszát élte. Többször kísérelt meg öngyilkosságot, de Međugorjéban megkapta a gyógyulás kegyelmét. „Isten a Szűzanya által megérintette a szívemet és azóta vele járok. Sok minden megváltozott az élemben, sokkal jobb emberré váltam, mióta a Szűzanya üzenetei szerint élek és naponta róla elmélkedem. Itt láttam meg életem célját, amikor lejátszódott szemem előtt egész életem, kora gyermekkoromtól kezdve felnőtt koromig, és láttam, hogy Isten kegyelme mellettem van. Egy éves koromban elveszítettem az édesapámat, három és fél éves koromban pedig tanúja voltam tanítónőm halálának, akit egy bomba ölt meg az udvaron. Ez megpecsételte egész életemet, de most már látom, hogy Isten kegyelme mindenek felett való és ez óriási dolog. Hálát adok az Úrnak, hogy megadta a kegyelmet, hogy minden évben eljöhetek ide. Nem tudok eléggé hálát adni a Szűzanyának, hogy minden nap Fiához vezet” – mondja Jean és hozzá teszi, hogy testvére ajánlotta neki ezt a zarándoklatot, mivel sokat olvasott Međugorjéról. „Látva, hogy milyen rossz állapotban vagyok, azt mondta próbáljak meg eljönni ide. Én ezt nem akartam. Azt mondtam, hogy a Szűzanya mindenhol ott van, miért kellene nekem azért Međugorjéba utazni, hogy meggyógyuljak. Amikor azonban elolvastam a tőle kapott könyvet, nagyon megérintett. Elhatároztam, hogy eljövök ide, de jövetelem előtt levélben leírtam a Szűzanyának az életem és sok kérdést tettem fel neki. És ezen az első zarándoklaton minden kérdésemre válaszolt” –mondta Jean.

Objavljeno: 24.09.2012.

Befejeződött a házaspárok tizenharmadik nemzetközi lelkigyakorlata

A házaspárok tizenharmadik nemzetközi lelkigyakorlatának körülbelül 150 résztvevője volt: Kongóból, Belgiumból, Németországból, Costa Rikából, Litvániából, Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából és Szlovákiából. A lelkigyakorlat Međugorjéban szeptember 19-től 22-ig tartott, témája: „Korunk erkölcsi kihívásai a házasságban”. A program délelőtti és délutáni előadója Tonči Matulić a zágrábi papi főiskola és egyetem erkölcsteológia és az egyház szociális tanításának professzora volt. A délutáni előadás után részt vettek a međugorjei imaprogramon a templomban, felmentek a Križevacra és a Podbrdora. Szeptember 22-én, szombaton szentmisével fejeződött be a lelkigyakorlat. A házaspárok lelkigyakorlatát elhunyt fra Slavko Barbarić atya indította el, és az idén fra Danko Perutnia volt a koordinátora. (képek)

Objavljeno: 23.09.2012.

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén

2012. szeptember 9-én Međugorjéban megünnepelték Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét, számos plébániai hívő és zarándok részvételével, akik Angliából, Kanadából, Ausztráliából, Írországból, Spanyolországból, Olaszországból, Németországból, Ausztriából, Svájcból, Szlovákiából, Franciaországból, Máltáról, Ukrajnából, Csehországból, Belgiumból, Koreából, Lengyelországból, Brazíliából, Portugáliából, Romániából, Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából érkeztek. A templomban öt szentmisét mutattak be horvát nyelven: 6, 7, 8, 12 és 19 órakor. Az ünnepi szentmisét 11 órakor a Križevacon fra Slaven Brekalo mutatta be. A szentmise előtt rózsafüzért imádkoztak. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepétől Međugorjéban megváltozik az imaórák rendje. A rózsafüzér a templomban 17 órakor, a szentmise 18 órakor kezdődik. Ezt követi a szokásos imaprogram. A Szentségimádás szerdán és szombaton 21 órától 22 óráig tart. A rózsafüzér a Jelenések hegyén vasárnap 14 órakor, a keresztút a Križevacon péntekenként szintén 14 órakor kezdődik. (foto)

Objavljeno: 10.09.2012.

Az imaprogramok rendjének új időpontjai

A Szent Kereszt felmagasztalásának megünneplését követő hétfőtől kezdve Međugorjéban megváltoznak az imaprogramok időpontjai. A templomban a rózsafüzér 17 órakor kezdődik, majd 18 órakor a szentmise. Ezt követi a szentmise után a szokásos imaprogram. A Szentségimádás szerdán és szombaton 21 órától 22 óráig tart. A rózsafüzér a Podbrdon vasárnap 14 órakor kezdődik, a keresztút a Križevacon pedig pénteken, szintén 14 órakor. 13 órakor kezdődő horvát nyelvű szentmise csak szombati napon lesz.

Objavljeno: 05.09.2012.

Szentmise a Križevacon

Međugorjéban Kisboldogasszonyt, Szűz Mária születésnapját követő vasárnap ünneplik Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepét. Ebben az évben Kisboldogasszony szombatra esik, ezért másnap, vasárnap, szeptember 9-én van az ünnep a Križevacon. Az ünnepi szentmise a Križevacon 11 órakor kezdődik. Előtte egy órával imádkozzuk a keresztutat a Križevacon. Mindazok, akik nem tudnak felmenni a Križevacra, részt vehetnek a 6,7, 8, 12 vagy 19 órakor kezdődő horvát nyelvű szentmisén a plébánia templomban.

Objavljeno: 04.09.2012.

2012. augusztus statisztikai adatai

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 366.000

A koncelebráló papok száma: 8018 (258 naponta)

Objavljeno: 01.09.2012.

Bergamoból gyalog érkeztek Međugorjéba

Az olaszországi Bergamoból augusztus 30-án, csütörtökön egy hónapi gyaloglás után boldogan érkezett meg Međugorjéba a két testvér, Franco és Sergio Valoti. A hetvenes éveikben járó zarándokok Isten segítségével gyalog járták végig az 1050 kilométernyi utat. Zarándoklatuk célja az volt, hogy végig járják a megtérés lelki útját. Elmondták, hogy zarándoklatuk során találkoztak emberekkel, akik sokkal jobbaknak bizonyultak, mint ahogyan a média mutatja őket. Meghallgatták, szállással, étellel és itallal kínálták őket, megosztották velük, azt amijük volt, hogy ez a zarándoklat beteljesedhessen. A zarándoklatnak voltak csendes pillanatai és intenzíven imádkoztak az egyházért, a pápáért, a papokért és a családokért, házastársukért, gyermekeikért és unokáikért.  Az út kezdetén nem voltak biztosak a zarándoklat sikerében, de Isten mindenről gondoskodott, így minden a legnagyobb rendben történt. Szándékukban áll a következő években, – ha egészségi állapotuk engedi – gyalog elzarándokolni Jeruzsálembe.

Objavljeno: 31.08.2012.

Međugorjei zarándokok

Roberta Brusić és Boris Peterlin a Horvát Caritas munkatársai Međugorjéban jártak. Roberta elmondta, hogy első találkozása Međugorjéval közvetlenül a horvátországi háború befejeződése után történt. Az igazi találkozás a Szűzanyával és a vágy, hogy eljöhessen Međugorjéba a legmegfelelőbb időben történt meg. „Ekkor az Úr nagy változást vitt véghez az életemben, megtörtént találkozásom az élő Istennel és az Édesanyával”, hangsúlyozta Roberta.

Objavljeno: 28.08.2012.

2012 augusztusa Međugorjéban

Nagyboldogasszony ünnepe után is a világ számos országából sok zarándok tartózkodik Međugorjéban. Az Információs Iroda adatai szerint zarándokcsoportok érkeztek: Olaszországból, Németországból, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, Lengyelországból, Írországból, Angliából, az Egyesült Államokból, Franciaországból, Spanyolországból, Libanonból, Új-Zélandról, Magyarországról, Ukrajnából, Koreából és természetesen Bosznia-Hercegovinából és Horvátországból. A ''Mir'' Međugorje rádió munkatársai találkoztak Richard Offong atyával, aki Londonban él és káplánként szolgál az ott élő nigériai közösségben.

Objavljeno: 23.08.2012.