Régebbi híreink archívuma

Međugorjei zarándokok

A világ húsz országából érkezett zarándokok között a „Mir“ Međugorje rádió munkatársai ezekben a napokban panamai zarándokokkal találkoztak. Lorena Varela Panama alelnökének felesége másodszor járt itt. Međugorjéról édesanyjától hallott, aki mindig nagyon vágyott arra, hogy ellátogasson ide, de súlyos betegsége miatt nem tehette meg. A múlt évben halt meg. Nem sokkal édesanyja halála után Lorena, testvérével együtt elhatározta, hogy eljönnek Međugorjéba.

Objavljeno: 06.05.2012.

2012. április statisztikai adat

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 183.500

 A koncelebráló papok száma : 3417 (113 naponta)

Objavljeno: 01.05.2012.

Az imaprogram nyári rendje

Međugorjéban május elsején veszi kezdetét az imaprogram nyári rendje. A rózsafüzér 18 órakor, a szentmise pedig 19 órakor kezdődik a plébániatemplomban. A szentmisét a szokásos program követi, mely mindig az adott naptól függ. A szentségimádás szerdán és szombaton 22 órakor kezdődik. A Keresztutat a Križevacon pénteken 16 órától, a rózsafüzért a Podbrdon vasárnap, szintén 16 órakor imádkozzák.

Objavljeno: 29.04.2012.

Nagyszámú zarándok Međugorjéban

Most, a húsvéti időben sok zarándok tartózkodik Međugorjéban. Az Információs Iroda adatai szerint kisebb-nagyobb zarándokcsoportok érkeztek Angliából, Romániából, Franciaországból, Szlovákiából, Albániából, Portugáliából, Németországból, Olaszországból, Ausztriából, Magyarországról, Libanonból, az Egyesült Államokból, Írországból, Brazíliából, Lengyelországból, Mexikóból, Kanadából, Szlovéniából, Koreából, Belgiumból, Hollandiából, Spanyolországból, Ukrajnából, Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából. 

Objavljeno: 19.04.2012.

Valóban feltámadott az Úr! Alleluja!

"Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket!" (Jn 20,21)

Az egyházközség híveinek, minden zarándoknak, barátainknak, jótevőinknek és minden jóakaratú embernek
Boldog és áldott Húsvétot kívánunk!
Međugorje plébánosa és a ferences atyák
(képek)

 

 Uskrsna cestitka 2012 - Fra Petar Vlasic

Objavljeno: 07.04.2012.

A szent három nap Međugorjéban

Április 5. Nagycsütörtök – Ez az a nap, amelyen az egyház az Eukarisztia és a papság megalapítására emlékezik. Nagycsütörtökön csak az olajszentelési és az Utolsó vacsora emlékére engedélyezett a szentmise bemutatása. Az olajszentelési szentmisét a Katolikus Egyházban a püspök a papokkal mutatja be a székesegyházban. Međugorjéban ezen a délelőttön nincs sem gyóntatás, sem szentmise. A rózsafüzér a međugorjei templomban 17 órakor, az Utolsó vacsora emlékére az ünnepi szentmise pedig 18 órakor kezdődik. A szentmise után a híveknek lehetőségük van szentségimádásra és csendes imára az Oltáriszentség előtt egészen éjfélig. Szentgyónásra 16 órától a szentmise kezdetéig van lehetőség.
Április 6. Nagypéntek – Az Úr szenvedésének napja. Reggel a templomban sem szertartás, sem gyóntatás nincs. 11 órakor kezdődik a keresztút a Križevacon a külföldi és horvát zarándokok számára. Délután a rózsafüzér 17 órakor, az Úr szenvedésének ünneplése pedig 18 órakor kezdődik. Ezen a napon a kereszt van a középpontban, ezért a híveket az Úr szenvedéséről, haláláról és temetéséről való elmélkedésre buzdítják. Nagypéntek a Katolikus Egyházban a szigorú böjt napja. Gyóntatás a szertartás kezdetéig van.
Felhívás: A püspök hivatal rendelkezése szerint Nagypénteken a kereszthódolat szertartása alatt adományokat gyűjtenek a Szentföld javára.
Április 7. Nagyszombat – Virrasztás a szent éjszakán – Nagyszombaton az Egyház imával és és böjttel a szentsírnál időzik. Délelőtt a međugorjei templomban nincs semmilyen szertartás. A feltámadási szentmise 20 órakor kezdődik. Gyónásra a szertartás kezdetéig van lehetőség. Az imaprogramot a hagyományokhoz híven a „Mir” Međugorje rádió élőben közvetíti.
Április 8. Az Úr feltámadásának ünnepe – Szentmise horvát nyelven 7,8, 11 és 18 órakor lesz a plébániatemplomban.
 

Objavljeno: 04.04.2012.

A „Szent Ferenc rózsája“ nevű rijekai hajléktalanszálló dolgozói Međugorjéban jártak

A „Szent Ferenc rózsája“ nevű hajléktanaszálló negyven önkéntese, tagja és szimpatizánsa március 31-től április 2-ig Međugorjéban tartózkodott, hogy köszönetet mondjon a Béke Királynőjének a szálló öt éves működéséért. Siniša Pucić az említett szálló egyik önkéntese, az „Utcai lámpások“ című lap főmunkatársa interjút adott a ''Mir'' Međugorje rádiónak zarándoklatukról és a hajléktalanszállóról. A szállóban dolgozók fő célja nemcsak a szükséget szenvedők szállásának biztosítása, hanem felkészítésük a munkaterápiás és rechabilitációs programmal a társadalomba való újbóli integrációra, pszichofizikai és egyéb képességeik függvényében. „A zarándoklat jó lehetőség azonak, akik most először csatlakoztak hozzánk, hogy jól megismerjék munkánkat, Međugorje pedig mindnyájunk számára kedves zarándokhely“ – mondta Siniša.

Objavljeno: 03.04.2012.

Az Úr szenvedésének vasárnapja

A mosztári egyházmegye régi szokása szerint fekete vasárnap, vagyis nagyböjt 5. vasárnapja és a Virágvasárnap közötti időszakot a nemzet Isten káromlásáért való engesztelésnek, imának szentelik. Međugorjéban a plébánia hívei és a zarándokok is meghívást kapnak arra, hogy egész héten ajánlják fel minden imaszándékukat, de különösen a pénteki keresztutat  Istennek engesztelésül a káromkodásokért. Virágvasárnappal vagyis az Úr szenvedésének vasárnapjával kezdődik meg a Nagyhét, amellyel felkészülünk Urunk Feltámadásának ünnepére. Medjugorjéban április 1-én, Virágvasárnap 10:30-kor kezdődik a liturgia a régi plébániatemplom romjainál. Ezután a körmenet bevonul a templomba, ahol szentmise keretében történik az Úr szenvedésének megünneplése. A szentmise a templomban 7, 8 és 18 órakor kezdődik. Minden szentmisén megáldják az ágakat.14 órától rózsafüzért imádkoznak a Podrdon. Virágvasárnap előestéjén a međugorjei plébánia templomban szentmisét mutatnak be a fialtalokért. A međugorjei Frama énekével teszi még ünnepélyesebbé ezt a szentmisét.

Objavljeno: 29.03.2012.

Robert Mancini a Manchester edzője Međugorjéban

2012. március 26-án, hétfőn kétnapos zarándoklatra érkezett családjával Robert Mancini, a Manchester City edzője. Részt vett a liturgikus imaprogramon, meglátogatta a međugorjei imahelyeket és találkozott a međugorjei ferences atyákkal. A Mir Međugorje Információs Központ újságírók számára szervezett konferenciáján beszámolt zarándoklatának okáról, és megosztott néhány dolgot a sport világából. A beszélgetés elején elmondta, hogy ez a međugorjei látogatás egy régen meghozott döntés beteljesítése. Több, mint huszonöt évvel ezelőtt egy genovai paptól hallott először Međugorjéról. „Hiszem, hogy ez egy különleges hely, és valóban boldog vagyok” – mondta Robert Mancini. Beszélt a lelkiség jelentőségéről a mindennapi életben, így a labdarúgásban, vagyis az edzői karrierben, és kiemelte azt is, hogy a hitnek milyen nagy jelentősége van életében. A végén elmondta, hogy újabb látogatást tervez Međugorjéba, mert számára különös jelentőséggel bír ez a hely.

Objavljeno: 27.03.2012.

Kiállították a nagy húsvéti tojást

2012. március 26-án, hétfőn újra kiállították a međugorjei Szent Jakab templom elé azt a húsvéti tojást, amely a koprivnica-križevaci egyházmegye ajándéka. Az ünnepen jelen volt fra Marinko Šakota Međugorjéban szolgáló ferences atya; Ivo Jerkić úr, Čitluk község polgármestere; Velimir Pleša Horvátország Mosztár-i nagykövete; Darko Koren, koprivnica-križevaci megyei vezető; valamint a koprivnica-križevaci megye Turisztikai közösségének képviselői. A nagy húsvéti tojások elkészítésének terve a koprivnica-križevaci megye Turisztikai közösségének ötlete nyomán született és naív festők képei díszítik. A Međugorjénak ajándékozott húsvéti tojás része a „Húsvéti tojás szeretetből” című tervnek, amely 2007-ben indult útjára azzal a vággyal, hogy Horvátország, Európába és a világ városaiba elvigye a szeretet, a béke és a barátság üzenetét.

Objavljeno: 26.03.2012.

Ukrajnai görög katolikus szerzetesnővérek Međugorjéban

2012. március 10-15 között, először járt Međugorjéban 64 görög katolikus szerzetesnővér, akik 14 ukrajnai szerzetesrendből érkeztek. Petro Kobalj atya zarándoklatszervező rendszeresen részt vesz a papi lelkigyakorlaton Međugorjéban. „A nővérek szerettek volna eljönni Međugorjéba, hogy tanúságot tehessenek erről a helyről Ukrajnában. Sokan közülük az irgalmasság házaiban dolgoznak. Szeretnék megtanulni az imákat és elvinni kolostoraikba. Međugorjéban megtapasztalták az élő egyházat” – mondta Petro atya. Međugorjei élményeiről beszélt Mária nővér, Ljubomira nővér, Tadeja nővér és Nazarija nővér. Mária nővér a Szent József közösség tagja azt mondta, hogy szavakba nem foglalható az, amit Međugorjéban érzett: „Azt gondolom csoda az, ami történt. Međugorjei utazásom előtt erős fájdalmat éreztem a gerincemben. Az orvosok mindent megtettek, amit csak tudtak. Az egyik velem élő nővér bátorított, azt mondta, hogy minden rendben lesz és induljunk el Međugorjéba. Megmutattam neki, hogy járni sem tudok, nemhogy utazni. Az út fájdalmas volt, de hála Istennek eljöttem Međugorjéba.” Azt mondta, hogy óriási csodát élt meg, a Križevacra is sikerült felmennie. Ljubomira nővér a Szeplőtelen Szűz Mária szolgálóinak közösségéből elmondta, hogy van egy međugorjei imacsoportjuk. „Különösen is hálás vagyok a Béke Királynőjének azért, hogy nagyon mélyen megtapasztaltam jelenlétét, és visszatért szívembe a béke” – tette hozzá Ljubomira nővér.

Objavljeno: 19.03.2012.

Mirjana Dragićević-Soldo éves jelenése 2012. március 18-án

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. november 25-ig minden nap megjelent a Szűzanya. Az utolsó minden napos jelenés alkalmával a Szűzanya kinyilvánította számára a tizedik titkot is és azt mondta neki, hogy ezután egy évben fog megjelenni neki, március 18-án. Így történik ez évek óta. Több ezer zarándok gyűlt össze ez alkalommal is rózsafüzér imára a Kék Keresztnél. A jelenés 14:00 órakor kezdődött és 14:05-ig tartott.
"Drága gyermekek! Azért jövök hozzátok, mert édesanyátok és közbejárótok szeretnék lenni. Kapocs köztetek és a Mennyei Atya között, a ti közvetítőtök.Szeretném megfogni a kezeteket és veletek járni a tisztátalan lélek elleni harcban. Gyermekeim, teljesen szenteljétek magatokat nekem. Én pedig édesanyai kezembe veszem életeteket és megtanítalak benneteket a békére és a szeretetre, és aztán átadlak benneteket Fiamnak. Azt kérem tőletek, hogy imádkozzatok és böjtöljetek, mert csak így tudtok majd édesanyai szívem által hiteles módon tanúságot tenni Fiamról. Imádkozzatok a pásztoraitokért, hogy Fiamban egyesülve mindig Isten szavának örömteli hirdetői legyenek. Köszönöm nektek."

Objavljeno: 18.03.2012.

Befejeződött a zarándoklatszervezők, a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- karitatív- közösségek és a béke központok vezetőinek 19. nemzetközi találkozója

A zarándoklatszervezők, a Međugorjéhoz kapcsolódó ima- karitatív- közösségek és a béke központok vezetőinek 19. nemzetközi találkozóját 2012. március 4. és 8. között rendezték meg, amelyen több, mint háromszázan vettek részt: Brazíliából, Írországból, Angliából, az Egyesült Államokból, Németországból, Svájcból, Ausztriából, Portugáliából, Franciaországból, Lengyelországból, Litvániából, Ukrajnából, Csehországból, Szlovéniából és Horvátországból. A legtöbben Olaszországból érkeztek.
A találkozó témája: „Hiszek Uram! Segíts hitetlenségemen!” A résztvevők jelen voltak az előadásokon, az előadóval és a međugorjei ferencesekkel való beszélgetéseken, az esti liturgikus imaprogramokon és minden olyan alkalmon, amelyet számukra szerveztek. Az előadásokat fra Marinko Šakota, fra Ante Vučković és fra Dario Dodig tartotta. A találkozó koordinátora fra Danko Perutina volt.

Objavljeno: 08.03.2012.

2012. február statisztikai adatai 

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 21.000

A koncelebráló papok száma: 729 (naponta 25)
 

Objavljeno: 01.03.2012.

Međugorjéban tett látogatást Rateb Rabbi úr a keresztény ökumenikus közösség elnöke

Rateb Rabi úr, a keresztény ökumenikus közösség elnöke néhány napot Međugorjéban töltött. A Mir Međugorje Rádió munkatársai riportot készítettek vele. Rateb úr palesztinai keresztény, Jordániában született, mert szüleit 1948-ban arra kényszerítették, hogy elhagyják Jeruzsálemet. Később az Egyesült Államokba költözött, megnősült és ott él immár 35 éve. Életútjáról a következőket mondta: „Üzletember voltam és az foglalkoztatott leginkább, hogyan tehetek szert pénzre és hatalomra. Aztán meghívást kaptam a Szentföldre és úgy éreztem, hogy tennem kell valamit a keresztényekért és a békéért. Három évvel később megértettem, hogy el kell döntenem akarok-e előrelépni a munkámban vagy pedig elindulok a misszió útján, mert egyszerre a két dolgot nem lehet tenni. Elhagytam mindent, elindultam ezen az úton, és bátran mondhatom, hogy boldog vagyok. Van négy lányom és bár a családomnak kezdetben sehogyan sem tetszett, nem értették ugyanis, hogy mi ez a non-profit szervezet.”

Objavljeno: 12.02.2012.