Régebbi híreink archívuma

A száz éves zarándok

John O' Sullivan az írországi Killarney városból való zarándokcsoporttal érkezett Međugorjéba.  Nem lenne nagy jelentősége ennek, ha nem április 5-én töltötte volna be a 100. életévét. Ez a kilencedik zarándoklata Međugorjéba. Első alkalommal 2002-ben járt itt. Erről a helyről olyan emberektől hallott, akik már jártak Međugorjéban. Jó egészségnek örvend, ezért ez alkalommal is felment a Podbrdora és a Križevacra is, természetesen a többi zarándokkal együtt. „Hallottam Međugorjéról és úgy döntöttem, hogy eljövök. Nem gondoltam, hogy ennyire szép lesz. Ezután elkezdtem mesélni az embereknek Međugorjéról. Más helyeken is jártam, de legjobban Međugorjét szeretem” – mondta John, aki bejelentette következő zarándoklatát is.

Objavljeno: 25.05.2012.

Budapestről gyalog érkeztek Međugorjéba

Vécsey Annamária Budapestről egy zarándoktársával gyalog érkezett meg Međugorjéba. Ezt már 2008-ban is megtette. Április 12-én indultak és Urunk mennybemenetelének ünnepére, május 19-re érkeztek meg. Ez alkalommal is, amint  mondta Isten igéjétől megérintve döntött a zarándoklat mellett. Tudta mi vár rá az úton, de életkora,- hatvannyolc éves - és egészségi állapota ellenére is azt mondta: ''Megyek''. Amikor megérkeztek céljukhoz, a Szűzanyához Međugorjéba az út minden nehézségét és az időjárási viszontagságokat feledve, csak az emberekkel való szép találkozásokra  emlékeztek. Úgy gondolja, hogy az Isteni Gondviselésnek köszönhetően ugyanazokkal az emberekkel találkozott, akikkel négy évvel ezelőtt, és most is mint, akkor segítségére voltak. Örömmel ad hálát a jó Istennek és a Szűzanyának, hogy sikeresen és egészségesen érkeztek meg. Köszönetet mond mindazoknak, akik zarándokútján segítették.

Objavljeno: 23.05.2012.

Csoportvezetők Kanadából

Patricia és Jack Duggan kanadai házaspár ezeket a napokat Međugorjéban töltötte. Első alkalommal 1993-ban jártak itt, amikor a  bosznia-hercegovinai menekült táborokban segítettek. Patricia elmondta: „Egy paptól hallottam Međugorjéról. Sok gondom volt, gyermekeim kicsik voltak és nem tudtam azonnal eljönni. Minden vágyam másoknak segíteni, így véletlenül én és a férjem lettünk a csoportvezetők. Évente kétszer jövünk és sok embert hoztunk Kanadából Međugorjéba. Međugorje a második otthonunk.“ Patricia kiemelte, hogy számtalan megtérésnek voltak szemtanúi a međugorjei zarándoklataik során.

Objavljeno: 22.05.2012.

Bérmálkozás Međugorjéban

2012. május 19-én a međugorjei Szent Jakab templomban 81 bérmálkozó részesült a bérmálás szentségében, és igy a megkereszteltek a Szentlélek ajándékaival gazdagodva tökéletesebben kapcsolódnak az egyházhoz. Mons. Ratko Perić püspök a 10 órai szentmisében szolgáltatta ki a jelölteknek a bérmálás szentségét. Előző nap május 18-án a bérmálkozók, szüleik és bérmaszüleik szentgyónáshoz járultak.

Objavljeno: 19.05.2012.

Izraeli ortodox zarándokok Međugorjéban

2012. május 11-én harmincnégy ortodox zarándok érkezett Međugorjéba Izrael különböző területeiről. A következő napokban többen csatlakoznak majd hozzájuk. Zarándoklatuk kezdetén találkoztunk velük. „Eljöttünk Édesanyánk házába. Mindannyian keresztények vagyunk, egységben Istennel. A mennyországban nincsenek különbségek. Úgy érezzük, hogy itt van a helyünk” – mondták az izraeli zarándokok, akik tíz napot töltenek Međugorjéban.

Objavljeno: 11.05.2012.

Kerékpárral Németországból Međugorjéba

A zarándokok különböző módon jutnak el Međugorjéba. A kerékpáros zarándok sem számít újdonságnak, azonban mégsem mindennapos esemény az, ha olyan emberről van szó, aki elmúlt hetven éves. Helmut Kühn 71 éves német zarándok, Észak-Németországból kerékpárral érkezett Međugorjéba.

Objavljeno: 10.05.2012.

Međugorjei zarándokok

A világ húsz országából érkezett zarándokok között a „Mir“ Međugorje rádió munkatársai ezekben a napokban panamai zarándokokkal találkoztak. Lorena Varela Panama alelnökének felesége másodszor járt itt. Međugorjéról édesanyjától hallott, aki mindig nagyon vágyott arra, hogy ellátogasson ide, de súlyos betegsége miatt nem tehette meg. A múlt évben halt meg. Nem sokkal édesanyja halála után Lorena, testvérével együtt elhatározta, hogy eljönnek Međugorjéba.

Objavljeno: 06.05.2012.

2012. április statisztikai adat

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 183.500

 A koncelebráló papok száma : 3417 (113 naponta)

Objavljeno: 01.05.2012.

Az imaprogram nyári rendje

Međugorjéban május elsején veszi kezdetét az imaprogram nyári rendje. A rózsafüzér 18 órakor, a szentmise pedig 19 órakor kezdődik a plébániatemplomban. A szentmisét a szokásos program követi, mely mindig az adott naptól függ. A szentségimádás szerdán és szombaton 22 órakor kezdődik. A Keresztutat a Križevacon pénteken 16 órától, a rózsafüzért a Podbrdon vasárnap, szintén 16 órakor imádkozzák.

Objavljeno: 29.04.2012.

Nagyszámú zarándok Međugorjéban

Most, a húsvéti időben sok zarándok tartózkodik Međugorjéban. Az Információs Iroda adatai szerint kisebb-nagyobb zarándokcsoportok érkeztek Angliából, Romániából, Franciaországból, Szlovákiából, Albániából, Portugáliából, Németországból, Olaszországból, Ausztriából, Magyarországról, Libanonból, az Egyesült Államokból, Írországból, Brazíliából, Lengyelországból, Mexikóból, Kanadából, Szlovéniából, Koreából, Belgiumból, Hollandiából, Spanyolországból, Ukrajnából, Horvátországból és Bosznia-Hercegovinából. 

Objavljeno: 19.04.2012.

Valóban feltámadott az Úr! Alleluja!

"Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket!" (Jn 20,21)

Az egyházközség híveinek, minden zarándoknak, barátainknak, jótevőinknek és minden jóakaratú embernek
Boldog és áldott Húsvétot kívánunk!
Međugorje plébánosa és a ferences atyák
(képek)

 

 Uskrsna cestitka 2012 - Fra Petar Vlasic

Objavljeno: 07.04.2012.

A szent három nap Međugorjéban

Április 5. Nagycsütörtök – Ez az a nap, amelyen az egyház az Eukarisztia és a papság megalapítására emlékezik. Nagycsütörtökön csak az olajszentelési és az Utolsó vacsora emlékére engedélyezett a szentmise bemutatása. Az olajszentelési szentmisét a Katolikus Egyházban a püspök a papokkal mutatja be a székesegyházban. Međugorjéban ezen a délelőttön nincs sem gyóntatás, sem szentmise. A rózsafüzér a međugorjei templomban 17 órakor, az Utolsó vacsora emlékére az ünnepi szentmise pedig 18 órakor kezdődik. A szentmise után a híveknek lehetőségük van szentségimádásra és csendes imára az Oltáriszentség előtt egészen éjfélig. Szentgyónásra 16 órától a szentmise kezdetéig van lehetőség.
Április 6. Nagypéntek – Az Úr szenvedésének napja. Reggel a templomban sem szertartás, sem gyóntatás nincs. 11 órakor kezdődik a keresztút a Križevacon a külföldi és horvát zarándokok számára. Délután a rózsafüzér 17 órakor, az Úr szenvedésének ünneplése pedig 18 órakor kezdődik. Ezen a napon a kereszt van a középpontban, ezért a híveket az Úr szenvedéséről, haláláról és temetéséről való elmélkedésre buzdítják. Nagypéntek a Katolikus Egyházban a szigorú böjt napja. Gyóntatás a szertartás kezdetéig van.
Felhívás: A püspök hivatal rendelkezése szerint Nagypénteken a kereszthódolat szertartása alatt adományokat gyűjtenek a Szentföld javára.
Április 7. Nagyszombat – Virrasztás a szent éjszakán – Nagyszombaton az Egyház imával és és böjttel a szentsírnál időzik. Délelőtt a međugorjei templomban nincs semmilyen szertartás. A feltámadási szentmise 20 órakor kezdődik. Gyónásra a szertartás kezdetéig van lehetőség. Az imaprogramot a hagyományokhoz híven a „Mir” Međugorje rádió élőben közvetíti.
Április 8. Az Úr feltámadásának ünnepe – Szentmise horvát nyelven 7,8, 11 és 18 órakor lesz a plébániatemplomban.
 

Objavljeno: 04.04.2012.

A „Szent Ferenc rózsája“ nevű rijekai hajléktalanszálló dolgozói Međugorjéban jártak

A „Szent Ferenc rózsája“ nevű hajléktanaszálló negyven önkéntese, tagja és szimpatizánsa március 31-től április 2-ig Međugorjéban tartózkodott, hogy köszönetet mondjon a Béke Királynőjének a szálló öt éves működéséért. Siniša Pucić az említett szálló egyik önkéntese, az „Utcai lámpások“ című lap főmunkatársa interjút adott a ''Mir'' Međugorje rádiónak zarándoklatukról és a hajléktalanszállóról. A szállóban dolgozók fő célja nemcsak a szükséget szenvedők szállásának biztosítása, hanem felkészítésük a munkaterápiás és rechabilitációs programmal a társadalomba való újbóli integrációra, pszichofizikai és egyéb képességeik függvényében. „A zarándoklat jó lehetőség azonak, akik most először csatlakoztak hozzánk, hogy jól megismerjék munkánkat, Međugorje pedig mindnyájunk számára kedves zarándokhely“ – mondta Siniša.

Objavljeno: 03.04.2012.

Az Úr szenvedésének vasárnapja

A mosztári egyházmegye régi szokása szerint fekete vasárnap, vagyis nagyböjt 5. vasárnapja és a Virágvasárnap közötti időszakot a nemzet Isten káromlásáért való engesztelésnek, imának szentelik. Međugorjéban a plébánia hívei és a zarándokok is meghívást kapnak arra, hogy egész héten ajánlják fel minden imaszándékukat, de különösen a pénteki keresztutat  Istennek engesztelésül a káromkodásokért. Virágvasárnappal vagyis az Úr szenvedésének vasárnapjával kezdődik meg a Nagyhét, amellyel felkészülünk Urunk Feltámadásának ünnepére. Medjugorjéban április 1-én, Virágvasárnap 10:30-kor kezdődik a liturgia a régi plébániatemplom romjainál. Ezután a körmenet bevonul a templomba, ahol szentmise keretében történik az Úr szenvedésének megünneplése. A szentmise a templomban 7, 8 és 18 órakor kezdődik. Minden szentmisén megáldják az ágakat.14 órától rózsafüzért imádkoznak a Podrdon. Virágvasárnap előestéjén a međugorjei plébánia templomban szentmisét mutatnak be a fialtalokért. A međugorjei Frama énekével teszi még ünnepélyesebbé ezt a szentmisét.

Objavljeno: 29.03.2012.

Robert Mancini a Manchester edzője Međugorjéban

2012. március 26-án, hétfőn kétnapos zarándoklatra érkezett családjával Robert Mancini, a Manchester City edzője. Részt vett a liturgikus imaprogramon, meglátogatta a međugorjei imahelyeket és találkozott a međugorjei ferences atyákkal. A Mir Međugorje Információs Központ újságírók számára szervezett konferenciáján beszámolt zarándoklatának okáról, és megosztott néhány dolgot a sport világából. A beszélgetés elején elmondta, hogy ez a međugorjei látogatás egy régen meghozott döntés beteljesítése. Több, mint huszonöt évvel ezelőtt egy genovai paptól hallott először Međugorjéról. „Hiszem, hogy ez egy különleges hely, és valóban boldog vagyok” – mondta Robert Mancini. Beszélt a lelkiség jelentőségéről a mindennapi életben, így a labdarúgásban, vagyis az edzői karrierben, és kiemelte azt is, hogy a hitnek milyen nagy jelentősége van életében. A végén elmondta, hogy újabb látogatást tervez Međugorjéba, mert számára különös jelentőséggel bír ez a hely.

Objavljeno: 27.03.2012.