Régebbi híreink archívuma

Körmenetet tartottak a fiatalok Međugorjéban

Augusztus 2-án, szombaton az esti szentmise után, amelyet fra Hrvoje Miletić újmisés mutatott be 508 pappal együtt, és amelyben a szentbeszédet fra Ante Vučković mondta, megtartották a fiatalok körmenetét. A körmenet nem a plébánia területén haladt, mint az előző években, hanem a međugorjei Szent Jakab templom szabadtéri oltára körül a Szűzanya szoborral. Fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa a következőket mondta: „Ahogyan most a Béke Királynőjének szobra közöttünk van, úgy van Ő köztünk immár 33 esztendeje. Évek óta édesanyaként, szeretettel telve és türelmesen arra hív bennünket, hogy kövessük. Ezt mondja nekünk: ’a Béke Királynője vagyok, és a békéhez vezető utat mutatom nektek’”. Az országok képviseletében lévő fiatalok lassan haladtak a Szűzanya szobor mögött. A körmenetben ezek a fiatalok képviselték a különböző nemzetek fiataljait. A körmenet szív formában haladt, mert a Szűzanya arra tanít minket, hogy szívvel imádkozzunk. Miután a Szűzanya szobrot az oltárhoz vitték, elkezdődött a Szentségimádás. A nemzetközi kórus énekét a Szűzanya szavaival való elmélkedés követte. (képek)

Objavljeno: 03.08.2014.

Dr. Christoph Schönborn bécsi bíboros üzenete a fiatalokhoz

A fiatalok imatalálkozójára, amelyen 60 ország fiataljai vettek részt Međugorjéban Dr. Christoph Schönborn bécsi bíboros a következő üzenetet küldte: „Ezen a nyáron is örömmel küldöm szívélyes üzenetemet minden Međugorjéban lévő fiatalnak. Mindannyian együtt kérjük a Szűzanyát, hogy legyen Ferenc pápánk mellett. Ő mindnyájunkat szeretne megújítani az evangélium örömében. Isten adjon neki erőt, amely szükséges ahhoz, hogy lelkessé tegyen bennünket az evangélium és az evangelizáció iránt. Kérjük a Szűzanyát, a Béke Királynőjét a Szentföld, a Közép-Kelet és Ukrajna békéjéért! Kérem a Szűzanyát, hogy áldjon meg és oltalmazzon mindnyájatokat, és segítsen nektek abban, hogy mély bizalommal legyetek Jézus iránt életetek minden helyzetében. Kérlek benneteket, imádkozzatok értem is. Veletek vagyok ezekben az áldott napokban. A nevemben is mondjatok köszönetet a Szűzanyának mindazért, amit ad nekünk. A ti Christoph Schönborn bíborosotok.”

Objavljeno: 02.08.2014.

2014. július statisztikai adatai

A kiszolgáltatott szentostyák száma: 166 700

A koncelebráló papok száma: 5349 (naponta 172)

Objavljeno: 01.08.2014.

A fiataloknak Fra Ante Vučković minden nap a katekézist tart

Fra Ante Vučković a spliti Legszentebb Megváltóról nevezett Ferences Rendtartomány tagja tartja a katekéziseket a 2014-es međugorjei ifjúsági találkozón. Beszédében hangsúlyozta, hogy a Béke Királynője mindig újra visszavezeti Međugorjéba, a ferences testvérekhez, a programokhoz, amelyet ő mindig szívesen fogad, a fiataloknak pedig azt tanácsolta:

Objavljeno: 01.08.2014.

A 25. nemzetközi ifjúsági találkozó első napja

Augusztus 1-jén, pénteken reggel a fiatalok 25. nemzetközi imatalálkozóján Međugorjéban fra Ante Vučković katekézise után az Irgalmas Atya közössége mutatkozott be, amely a međugorjei plébánia területén, Bijakovićiban működik. Vlado Milaković, a közösség egyik tagja beszélt a szerencsejáték függőségből való gyógyulásáról, majd a máltai Mario Cucciardi férj, valamint két gyermek édesapja fordult a fiatalokhoz. 23 éve nevelőként dolgozik, Málta különböző iskoláiban tanított. (képek)

Objavljeno: 01.08.2014.

25. NEMZETKÖZI PAPI LELKIGYAKORLAT MEDJUGORJÉBAN

25. IFJÚSÁGI FESZTIVÁL

A FIATALOK NEMZETKÖZI IMATALÁLKOZÓJA

Međugorje, 2014. 07. 31. – 08.06.

ÍME, A TE ANYÁD

 

Csütörtök,2014.07.31.

18.00    - Rózsafüzér

19.00    - A fesztivál ünnepélyes megnyitója, Szentmise

21.00    - Szentségimádás: Amilyen az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti is az én kezemben (Jer 18,6)

Objavljeno: 30.07.2014.

„Ukrajna békéjéért jöttünk imádkozni” – mondták az ukrajnai zarándokok

Az ukrajnai Hosana kórus tagjai Međugorjéban jártak. A kórust 17 évvel ezelőtt az akkori plébános kezdeményezésére alapították a szentmisén való éneklés céljából. Emellett különböző fesztiválokon is részt vesznek, mint például népzenei fesztivál. Az elmúlt időszakban Romániában is vendégszerepeltek. A kórus része az „Ave Maria” a vokális-hangszeres csoport is. A kórus tagjai elmondták, hogy Međugorjéban érezhető Isten szeretete:

Objavljeno: 27.07.2014.

Megünnepelték Međugorjéban Szent Jakab ünnepét

2014. július 25-én, pénteken megünnepelték Szent Jakab, a međugorjei plébánia védőszentjének ünnepét. Horvát nyelvű szentmise 7, 8 és 19 órakor volt plébániatemplomban, az ünnepi nagymisét pedig fra Mario Ostojić mutatta be 11 órakor a Gaja-ban, nem messze a međugorjei templomtól. A hagyományos körmenet Szent Jakab szobrával, – amelyet ebben az évben a međugorjei Frama tagjai vittek –  az ünnepi szentmise előtt a templomból indult, amelyet a litánia éneklése kísért. A szentmisét a „Kraljica Mira” vegyes kórus Irena Azenović nővér vezetésével és a Šurmanci-i tamburások együttesese prof. Davor Markota vezetésével tette még emelkedettebbé. A szentmise végén a megjelent híveket és zarándokokat fra Marinko Šakota, međugorjei plébános köszöntötte, majd ezt követően a međugorjei plébánia néptánc csoportjának előadása következett.

Objavljeno: 26.07.2014.

A Szűzanya Názáretjéből a Szűzanya Međugorjéjába

Július elején izraeli, názáreti zarándokokkal találkoztunk Međugorjéban. Ketten közülük a Mir Međugorje Rádió vendégei voltak, Theresa Daud és Souhail Khoury atya. Souhail atya elmondta, hogy tizenkét évvel ezelőtt volt először Međugorjéban és attól kezdve minden évben zarándokcsoportokkal érkezik. „28 éve vagyok pap, nős vagyok, mert a görög-katolikus egyházhoz tartozom. Galileában, de különösen Názáret területén folytatok lelkipásztori munkát. A rendszeres aktív lelkipásztori munkám mellett első međugorjei zarándoklatom után imaközösséget alapítottunk, amelynek a „Mária családja” nevet adtuk.

Objavljeno: 25.07.2014.

A međugorjei plébánia KraljicaMira vegyes kórusának koncertje

A međugorjei plébánia védőszentje, Szent Jakab ünnepére készül, amelyet július 25-én, pénteken tartanak meg. Július 19-től minden nap az esti imaprogramhoz különleges esemény társul. Július 21-én, hétfőn tartották meg a međugorjei plébánia Kraljica Mira kórusának önálló koncertjét a II. János Pál pápa teremben (a sárga épületben). A koncert elején fra Marinko Šakota, međugorjei plébános köszöntötte a megjelenteket, majd köszönetet mondott a kórus tagjainak, ahogyan a vendégeknek is, David Parkes-nek és Jakov Čolonak. A kísérő, az orgonaművész prof. Katja Krolo Šarac volt. A közönségnek alkalma nyílt különböző szerzemények meghallgatására, énekesek és énekesnők előadásában, akik odaadó munkával és énekművészetükkel épültek be a plébánia életébe, különösen is a liturgikus ünneplésbe az elmúlt 24 év során.

Objavljeno: 23.07.2014.

Fra Goran Azinović újmiséje

Fra Goran Azinović július 27-én, vasárnap 11 órakor a međugorjei Szent Jakab templomban mutatja be újmiséjét. Fra Goran Srećko és Mirel született Pehar fia, aki 1988. szeptember 28-án született Konjic-ban. A háború alatt az Azinović család Konjicból Međugorjéba költözött. Fra Goran Visokoba járt szemináriumba, majd befejezte a klasszikus ferences gimnáziumot. 2007-ben nyert felvételt a ferences rendbe Humacon. Zágrábban fejezte be a teológiai egyetemet és Čerinben szentelték diakónussá. Diakónusi évét Humacon töltötte. Szent Péter és Szent Pál ünnepén pappá szentelték a mostari székesegyházban.

Objavljeno: 22.07.2014.

Šarčević házaspár: „Međugorje a második otthonunk”

Šimo és Nada Šarčević a Belišić-i Szent József a munkás plébániáról érkezett a házaspárok 15. nemzetközi szemináriumára, amelyet július 13. és 16. között tartottak meg Međugorjéban. 35 éve házasok és másodszor vesznek részt a házaspárok lelkigyakorlatán, amelyről a következőket mondták: „A szemináriumokon nagyon sokat lehet tanulni arról, mit osszunk meg házastársunkkal, mit osszunk meg akkor, amikor nehéz. Gyönyörűséges itt lenni, sokat tanultunk a házasságról.” Nada elmondta, hogy a kezdetek óta jár Međugorjéba és már több mint harmincszor zarándokolt el ide:

Objavljeno: 21.07.2014.

Szent Jakab ünnepe

Július 25-én, pénteken lesz Szent Jakabnak, a međugorjei plébánia védőszentjének ünnepe. A plébániát 1892-ben alapították és kezdettől fogva Szent Jakabnak, a zarándokok védőszentjének tiszteletére szentelték fel. Szent Jakab ünnepén a plébániatemplomban 7,8 és 19 órakor lesz szentmise, az ünnepi szentmisét pedig 11 órakor tartják a Gajaban (a körforgalomban lévő kicsi park). A körmenet Szent Jakab szobrával, amelyet ezúttal a Frama képviselői visznek, 10:45 órakor indul a templomtól.

Objavljeno: 21.07.2014.

Hondurasból és Floridából is érkeztek résztvevők a házaspárok međugorjei lelkigyakorlatára

A házaspárok számára megrendezett lelkigyakorlat résztvevői között találkoztunk két párral, akik valóban messziről érkeztek. Edith Dantes – Castillo és Jose Dantes Castillo Floridából – Miamiból, valamint Elio David Alvarenga és Lourdes Alvarenga Hondurasból. Jose elmondta, hogy már másodszor vesz részt a szemináriumon, mert sok minden van, amit a családdal kapcsolatban meg kell tanulni. Sok sikert kívánt mindazoknak, akik majd ezután vesznek részt ilyen szemináriumon. Lourdes-nek és Elio-nak tíz gyermeke van. Kilencedik alkalommal jöttek Međugorjéba, de először vettek részt a házaspárok lelkigyakorlatán. „Amikor először hívtam férjemet, hogy jöjjön el velem Međugorjéba, azt mondta bolond vagyok. Azonban ennyi zarándoklat után, már ő is nagy Međugorje rajongóvá lett, ugyanúgy, mint José” – mondta Lourdes.

Objavljeno: 16.07.2014.

Megtartották Međugorjéban a házaspárok 15. nemzetközi lelkigyakorlatát

2014. július 13. és 16. között 13 országból 131-en vettek részt Međugorjéban a házaspárok 15. nemzetközi lelkigyakorlatán. A szeminárium mottója: „Bizalom a házasságban és a nevelésben”, előadója pedig dr. Jozefina Škarica volt. Az előadásokat hét nyelvre fordították. A délelőtti és a délutáni előadásokon kívül a házaspárok részt vettek az esti imaprogramon (rózsafüzér és szentmise) a međugorjei templomban, keresztutat imádkoztak a Križevácon és rózsafüzért a Podbrdon. A lelkigyakorlat július 16-án, szerdán szentmisével ért véget, amelyet fra Marinko Šakota Međugorje plébánosa, a szeminárium koordinátora mutatott be. (képek)

Objavljeno: 16.07.2014.