Régebbi híreink archívuma

Međugorjéban továbbra is sok zarándok tartózkodik

 

Október folyamán a világ minden részéről érkeztek zarándokok Međugorjéba. Idén októberben a szentáldozások száma több, mint százezerrel haladta meg a tavalyit. A sok olasz zarándok mellett, október végén és november első napjaiban az Információs iroda adatai szerint nagyobb zarándok csoportok érkeztek Brazíliából, Hong Kongból, Portuágliából, Spanyolországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Németországból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Franciaországból, Angliából, Indiából, Brazíliából, Romániából, Lengyelországból, Ausztriából, Magyarországról, Csehországból, Ausztriáliából, Írországból, Belgiumból, valamint Horvátországból. A nagyszámú zarándok miatt az esti imaprogramot a Szent Jakab templom szabadtéri oltáránál tartották – úgy, mint a nyári időszakban.

Objavljeno: 03.11.2011.

Október Međugorjéban

Október 4-én ülték meg Međugorjéban Szent Ferencnek, a ferences rend alapítójának ünnepét.  „Szent Ferenc transitusát“, vagyis halálát, átvonulását a földi létből a mennyeibe hagyományos liturgikus szertartás keretében az esti szentmise után ünnepelték, a Szent Jakab templom szabadtéri oltáránál. A szertartáson részt vettek a Frama közösség fiataljai, a ferences nővérek és a Međugorjéban szolgáló ferences testvérek. Az ünnepet a međugorjei Nagy kórus tette szebbé énekével. Számos zarándok is részt vett az októberi szertartáson, a Szűzanya hónapjában. Az Információs iroda bejegyzései szerint érkeztek zarándokok: Koreából, Brazíliából, Olaszországból, Ausztriából, Németországból, Kanadából, Írországból, az Egyesült Államokból, Angliából, Franciaországból, Lengyelországból, Szlovéniából, Magyarországról, Spanyolországból, Libanonból, Romániából, Ausztráliából, Szlovákiából, Belgiumból, Mexikóból, Argentínából és Portugáliából. Augusztusban és szeptemberben a međugorjei plébánia adatai szerint a jelenések kezdete óta szeptember volt a leglátogatottabb hónap – a szentáldozások száma ebben a hónapban meghaladta a háromszázezret. A međugorjei "Mir" rádió újságírói a nagy sokaságban találkoztak az olaszországi katolikus dalszerzővel, Robert Bignolival. Öt díj boldog tulajdonosa, megkapta az amerikai Unity Awards díjat, vagyis Grammy- díjat kapott modern katolikus dalaiért. A rádióban beszélt dalairól, melyek elősegítik a katolikus hitet. 1984-ben Međugorjéban személyen is megtapasztalta a hit erejét, és ekkor tért meg. 1956-ban született egy kicsi községben az olaszországi Novari megyében. Gyermekkorának nagy részét kórházakban és gyermekotthonokban töltötte. Édesanyja egyedül nevelte őt, aki többféle fogyatékossággal rendelkezett. „Az életem kezdettől fogva nagyon nehéz volt. Napjaimat végigkísérte a szegénység, a betegség, a gyermekotthonokban eltöltött idő, a fiatalkori téves döntések, a hazug szabadság és az élvezetek, amelyet a kábítószerben vagy a liberális politikában kerestünk, a világ csillogásában. Mindez számomra hatalmas magányt okozott és óriási ürességet. A hithez való odafordulásom segített abban, hogy megértsem a téves és hazug ideológiát, melyet addig vallottam. A megtérésemet Međugorjénak köszönhetem. A Szűzanya megérintette a szívemet és lassan elvezetett Jézushoz, Ő pedig, idővel bensőleg megváltoztatott engem és ezáltal mindennapjaimat is.“ Különösen hangsúlyozza azoknak a fiataloknak a világát, akiket addig nem ismert és nem is tudott létezésükről. Pedig ők többnyire normális fiatalok, akik imádkoznak, imádják a Legszentebb Oltáriszentséget és örömmel énekelnek Istennek. (photo)

Objavljeno: 13.10.2011.

2011. szeptember statisztikai adatai

 

Kiszolgáltatott szentostyák száma:  300.500

Koncelebráló papok száma:  5441  (naponta 181)

Objavljeno: 01.10.2011.

Gyalog jöttek Litvániából Međugorjéba

Gyalog érkezett meg Međugorjéba egy kilencvenfős zarándokcsoport Litvániából, melyben minden korosztály megtalálható. Június 24-én huszonkilencen indultak el, a többiek pedig útközben csatlakoztak hozzájuk a 2300 km-es úton. Szeptember 11-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén egészségesen érkeztek meg Međugorjéba és mindjárt felmentek a Križevácra a hatalmas fogadalmi kereszttel, melyet Litvániából hoztak magukkal. Részt vettek a 11 órai szentmisén a Križevácon, ahol az összegyűltek nevében fra Robert Jolić a szentmise főcelebránsa köszönte meg nekik ezt a nem mindennapi áldozatot és keresztény tanúságtételüket. Hosszú útjuk során áthaladtak Litvánián, Lengyelországon, Szlovákián, Magyarországon és Horvátországon. A zarándokok egész útjukon hordozták a nagy és nehéz keresztet, valamint Jézus Szíve és a Boldogságos Szűz Mária szobrát. (photo)

Objavljeno: 15.09.2011.

Az imaprogram téli rendje

Szeptember 12-én, hétfőn, megváltozik a međugorjei templom imaprogramjának rendje. A rózsafüzér 17 órakor kezdődik a templomban, melyet 18 órakor szentmise követ. A szentmise után áldó imára kerül sor, majd a harmadik rózsafüzérrel fejeződik be a délutáni program. A szentségimádás csütörtökön a szentmise után lesz, szerdán és szombaton pedig 21 órától 22 óráig tart. Pénteken közvetlenül a szentmise után kezdődik a kereszthódolat. A rózsafüzér a Jelenések hegyén vasárnap 14 órakor kezdődik, a keresztút a Križevácon pénteken szintén 14 órakor lesz.

Objavljeno: 12.09.2011.

Augusztus a legfelejthetetlenebb hónap a Szűzanya jelenéseinek kezdete óta

A kiszolgáltatott szentostyák száma augusztusban meghaladta a négyszázezret (406 300), és ezzel felülmúlta az eddigi međugorjei statisztikák mindegyikét. Ezzel összhangban van azon papok száma is, akik Međugorjéban mutattak be szentmisét – az ő számuk meghaladja a hétezret – 7 280, napi átlagban 234. A zarándokok folyama nem szűnt meg szeptember első napjaiban sem. A međugorjei Információs Iroda adatai szerint szeptember 1-én nagyobb csoportok érkeztek Lengyelországból, Belgiumból, Szlovákiából, Libanonból, Spanyolországból, Argentínából, Magyarországról, Ausztriából, Németországból, Olaszországból, Dániából, Írországból, az Egyesült Államokból és Angliából. A zarándokok tömegében találkoztunk Franka Gindru atyával, aki Dániából érkezett és megkértük, hogy ossza meg velünk tapasztalatait. O. Frank először van itt, és különös módon érzi a Szűzanya közelségét: “Régóta nem volt ilyen érzésem. Imádkozom azokért az emberekért, akik a hazámban elveszítették az életbe vetett reményüket. Vissza fogok jönni Međugorjéba!” – mondta ez a pap. Először van Međugorjéban Kim Beck is az Egyesült Államokból. Ő a következőkről tett tanúságot: “Nem tudom elmondani, mennyire jó itt. Óriási szeretetet érzek, érzem Isten szeretetét, mely itt láthatóan megnyilvánul. Még nem gyóntam, de este elmegyek. A szentmise valami különös. Érzem a Szentlélek jelenlétét, mely megváltoztat. Egyik este részt vettem a nemzetközi szentmisén, mely előtt rózsafüzért imádkoztak. Egyszerűen nincs szó, mellyel kifejezhetném ezt az érzést és a mi Urunk szeretetét.” Azt mondja, hogy ez a tapasztalat fontos sok zarándok számára: “Međugorje Isten szeretetét nyújtva, sok emberi szívet és lelket fog megváltoztatni,. Így meglátják majd azt, az utat, melyen járniuk kell és erről tanúságot fognak tenni a világban. Azt gondolom, hogy Međugorjéból tudjuk legjobban megváltoztatni a világot” – mondta Kim.

Objavljeno: 03.09.2011.

2011. augusztus statisztikai adatai

 

Kiszolgáltatott szentostyák száma:  406.300

Koncelebráló papok száma:  7280  (naponta 234)

Objavljeno: 01.09.2011.

ALEX GIORGETTI A VILÁG LEGJOBB VÍZILABDÁZÓJA MEĐUGORJÉBAN

A 24 éves Alex Giorgetti jól ismert olasz vízilabdázó az olaszországi Savone-ból érkezett Međugorjéba. A Pro Recca csatára, aki az olasz válogatottal ebben az évben megnyerte a Világbajnokságot és elnyerte a legjobb játékosnak kijáró címet. A fiatal Alex először köszöntötte a Mir Međugorje Információs Központ igazgatóját, fra Miljenko Štekot és egy vízilabdát ajándékozott neki azon sportolók aláírásával, akik megnyerték az idei világbajnokságot, majd megosztotta tapasztalatát, élményeit a medjugorjei Mir Rádió újságíróival.

Objavljeno: 28.08.2011.

Augusztus Medjugorjéban

Augusztus utolsó napjaiban is a világ minden részéről tarózkodnak zarándokok Medjugorjéban. Az Információs Iroda adatai szerint számos zarándok csoport érkezett a következő országokból: Szentföld, Korea, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Franciaország, Olaszország, Anglia, Írország, Egyesült Államok, Németország, Ausztria és természetesen Bosznia-Hercegovia és Horvátország.
Főtisztelendő Pat O'hagan Kaliforniából érkezett. Először van Medjugorjéban, de már évekkel ezelőtt hallott róla. „Mély benyomást tett rám az ide érkező emberek lelkesedése és vallásossága, és nagyon tetszik nekem ez a hely. Láttam, hogy a hit valóban erős és ez az, amit vártam“ – mondta a kaliforniai pap. A medjugorjei Mir Rádió munkatársai találkoztak Anslem Umoren missziós atyával is, aki Nigériából érkezett. Azt mondta örül annak, hogy itt lehet és hozzátette: „Ez a hely jó lehetőséget biztosít az imádságra, a bűnbánatra és a reményre.“ Lisa Dél Afrikából jött és már ez a harmadik látogatása Medjugorjéban. 15 éves volt, amikor először hallott a jelenésekről. „Medjugorje által gazdaggá vált a hitem és az önátadásom és itt valóban érezhető az a nagy erő, mely mindezt elindítja az emberekben. Nem lehet sokat beszélni erről, egyszerűen itt kell lenni, hogy mindezt megláthassuk és megérezhessük. A fiatalok megtérnek és azok, akik más úton indultak el, újra visszatérnek az igaz útra.“ Pater Mihovel missziós pap és tavaly óta Lengyelországban szolgál. 1986-ban járt először Medjugorjéban. „Egy nap hét órán keresztül gyóntattam itt. Eljöttem, hogy meggyónjak és én gyóntattam egész idő alatt. Azt gondolom, hogy Medjugorjéban minden tapasztalat különleges, különleges az emberekkel való találkozás és tanúságtételeik“ – mondta  beszélgetésünk végén p. Mihalovel.  És így tovább, minden találkozás egy új tanúságtétel a kegyelemről, mely Medjugorje által immár harminc éve kiárad az egész világra. (képek)

Objavljeno: 22.08.2011.

BEFJEZŐDÖTT AZ IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ MEDJUGORJÉBAN

 

A huszonkettedik nemzetközi ifjúsági imatalálkozó 2011. augusztus 1-én Medjugorjéban „Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint!” mottóval kezdődött, és augusztus 6-án, 5 órakor a Križevacon hálaadó Szentmisével fejeződött be, melyet fra Danko Perutina, a találkozó szervezője vezetett. Augusztus 5-én este, fra Petar Vlašić Medjugorje plébánosa, jó házigazdaként meghívta a fiatalokat a következő, 23. Ifjúsági Találkozóra, melyet 2012 augusztusában tartanak Medjugorjéban. Első este körülbelül tízezer fiatal érkezett az öt kontinens hatvan országából. Ezt követően napról-napra növekedett a résztvevők száma. Az Ifjúsági találkozó programja minden nap 9 órakor reggeli imádsággal kezdődött, majd ezt követték a tanúságtételek, az énekek és a keresztény életre buzdító tanítások. A szünet után 16 órától folytatódott a program és 18 óráig, a Rózsafüzér imáig tartott. A találkozó középpontja minden nap a 19 órakor kezdődő Szentmise volt, melyben körülbelül ötszáz pap koncelebrált. Ezekben a napokban Medjugorjéban összesen több, mint hatszáz pap regisztrált, akik az öt kontinens országaiból érkeztek. Ez idő alatt sokan közülük készen álltak arra, hogy a fiatalok számára kiszolgáltassák a bűnbánat szentségét. Augusztus 3-án, szerdán, az esti Szentmise után megtartották az immár szokássá vált körmenetet a Szűzanya szoborral, melyet nagy számú fiatal kísért égő gyertyákkal a medjugorjei plébánia utcáin. A találkozó programját a szinkrontolmácsok tizennyolc világnyelvre fordították. A fesztivál eseményeit hangszerrel és énekkel kísérte a Nemzetközi ének és zenekar, húsz országból érkezett fiatal részvételével, valamint prof. Damir Bunoze karmester vezetésével. A találkozót az első naptól kezdve számos újságíró kísérte figyelemmel a világ különböző országaiból és nagyszámú internetes portál élőben közvetítette a találkozó programját. (képek)

Objavljeno: 07.08.2011.

2011. július statisztikai adatai

Kiszolgáltatott szentostyák száma: 204.500

Koncelebráló papok száma: 5783 (naponta 185)
 

Objavljeno: 01.08.2011.

22. Nemzetközi Ifjúsági Imatalálkozó

Međugorje, 2011.8.1.-6.

 

„Íme az Úr szolgálóleánya,

legyen nekem a te igéd szerint!“

(Lk 1,38)

 

Objavljeno: 31.07.2011.

A 22. Ifjúsági Találkozó vételi lehetőségei

 

 

 

A 22. Ifjúsági Találkozó élő közvetítését figyelemmel kísérhetik a TV webkamera segítségével audio és video formában, valamint Internet rádión:


Radiopostaja Mir Međugorje,
Radio  Maria Austrija,
Radio Maria Južni Tirol,
Radio Maria Srbija (Subotica),

internet oldalak és linkek segítségével

élő audio és video közvetítés 

különböző nyelveken:

 

www.medjugorje.hr

www.medjugorje.de

www.kathtube.com

www.centromedjugorje.org

www.centromedjugorje.it

 www.medjugorje.ie

www.centremedjugorje.org

www.centrummedjugorje.pl

 

Objavljeno: 30.07.2011.

BEFEJEZŐDÖTT A PAPOK NEMZETKÖZI LELKIGYAKORLATA

A papok számára immár tizenhatodik alkalommal megrendezett lelkigyakorlaton 24 országból 305 pap, diakónus és kispap vett részt, mely július 9-én hálaadó szentmisével zárult. A szentmisét a lelkigyakorlat koordinátora, dr. fra Miljenko Šteko celebrálta, melyen részt vettek azok a medjugorjei családok is, akik ingyen látták vendégül a lelkigyakorlaton résztvevőket. A nemzetközi lelkigyakorlat támája: „A pap és a kiengesztelődés szentsége – korunk kihívásai“, melyet dr. don Tonči Matulić a Zágrábi Katolikus Egyetem Erkölcsteológia és az Egyház szociális tanításának professzora vezetett. A lelkigyakorlatot tíz világnyelvre szinkron tolmácsok fordították, élőben pedig a rádió hullámain és az interneten keresztül volt követhető horvát, német, angol, olasz és spanyol nyelven. A résztvevők között kiosztott kérdőív felmérései rendkívül jó gyümölcsökről tettek tanúságot és arról a döntésről, hogy a jelen lévők a következő, tizenhetedik papi találkozóra is eljönnek Medjugorjéba. Fra Miljenko a szeminárium koordinátora a végén a következőket mondta: „Biztosan elmondható, hogy ezen napok tartalmi mondanivalója  együtt lélegzik az Egyház tanításával, életével és istentiszteletével, amelyet szilárdan hisz és közvetít. Ezek a napok lehetővé tették a papok számára, hogy elmélkedjenek meghívásukról, mellyel imájukkal és munkájukkal, a szentségekkel és az ige szolgálatával, életük példájával az Egyháznak szentelték magukat.“ (képek)

Objavljeno: 11.07.2011.

2011. június statisztikai adatai

Kiszolgáltatott szentostyák száma: 225.000

Koncelebráló papok száma: 5136 (naponta 171)

Objavljeno: 01.07.2011.