Régebbi híreink archívuma

„Azt látjuk, hogy Međugorje után megváltoznak az emberek, újra megszületik bennük a vágy az imára és az Eukarisztiára” – mondta Antonello Cadedda atya

Antonello Cadedda olasz atya Međugorjéba látogatott. Harminchárom év óta pap, húsz éve Brazíliában, San Paoloban szolgál. Enrico atyával megalapította az „Alleanza di Misericordia” nevű közösséget, amely azokról a szegényekről és elhagyatottakról gondoskodik, akik az utcán élnek. Međugorjéba a zarándokok lelki kísérőjeként jön. „Olaszországban 1981-től, már a kezdetektől beszéltek Međugorjéról. Akkor nem nagyon érdekelt, mert sok aktivitásban vettem részt. Először egy olasz zarándokcsoport meghívására lelki kísérőként jöttem ide. Azután visszatértem Brazíliába, és 2000 áprilisában, amikor elkezdődött közösségi életünk, Enrico atya megkért, hogy kísérjek el egy kétszáz fős brazíliai zarándokcsoportot Međugorjéba” mondta Anteonello atya.

Objavljeno: 12.02.2015.

Szentmisét mutattak be a međugorjei plébánia elhunyt ferenceseiért és híveiért

Február 10-én, kedden a međugorjei Szent Jakab plébániatemplomban boldog Alojzije Stepinac bíboros emléknapján szentmisét mutattak be a II. Világháború végén és az azt követő időszakban e plébánia meggyilkolt ferenceseiért, illetve az I., a II. Világháborúban valamint a polgárháborúban meghalt hívekért is. Az esti 18 órai szentmisét a međugorjei plébániatemplomban fra Robert Jolić és fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa mutatta be 11 pappal együtt. Fra Robert a szentmise elején a megölt ferencesekről és hívekről többek között ezt mondta:

Objavljeno: 11.02.2015.

Befejeződött a lelkigyakorlat Međugorjéban

2015. február 6. és 8. között rendezték meg azt a lelkigyakorlatot, amelyet fra Damir Pavić, a brestevsko-i Szűz Mária születése plébánia plébánosa tartott. A lelkigyakorlat február 6-án, pénteken az esti imaprogrammal kezdődött a plébániatemplomban. A rózsafüzért első nap fra Karlo Lovrić vezette, a szentmisét pedig fra Damir mutatta be négy pappal együtt. A lelkigyakorlat másik két napján is fra Damir mutatta be a szentmisét. Az esti imaprogramon kívül előadássorozatot is tartott a plébánia hívei számára. A hívekhez fordulva többek között beszélt a bűnről és a kereszt titkáról, mely minden keresztény életében jelen van.

Objavljeno: 09.02.2015.

Ferenc pápa június 6-án Szarajevóba látogat

Vatikán (VA) – „Szeretném bejelenteni, hogy június 6-án, szombaton, ha Isten megadja, Bosznia-Hercegovina fővárosába, Szarajevóba fogok látogatni” – mondta Ferenc pápa február 1-én, vasárnap az Úrangyala imádság után. Ferenc pápa arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak látogatásáért, amelynek a célja az, hogy bátorítsa az ott élő katolikusokat, felébressze bennük a jó kovászát és a testvériség és béke megerősödését hozza el számukra.

Objavljeno: 02.02.2015.

2015. január statisztikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 45 050

A koncelebráló papok száma: 943 (naponta 30)

Objavljeno: 01.02.2015.

Fra Ante Vučković međugorjei tapasztalata

A Hercegovinai Ferences Rendtartomány fratri3.net nevű honlapján olvasható fra Ante Vučković atyával, teológussal és filozófussal készült interjú. Fra Ante többek között međugorjei tapasztalatáról és a fiatalok 25. imatalálkozóján való részvételéről is beszélt. Naponta katekézis formájában tanította imádkozni, közösségben lenni a fiatalokat, valamint az Égi Édesanyának való önátadásról beszélt, meghívva őket arra, hogy János evangelista példája szerint, „Íme a te Anyád” adják át életüket a Szűzanyának. „Međugorjéban, az Ifjúsági Találkozón csodálatos élmény volt számomra a fiatalokkal való találkozás, akik Isten, az imádság, a Szentlélekben való egység után vágyakoznak. Nem titkoltam lelkesedésemet, ellenkezőleg, nagyon elégedett voltam, hogy részese lehettem ennek az eseménynek.

Objavljeno: 25.01.2015.

Huszonöt éves a Kraljica Mira kórus

Immár huszonöt éve működik Međugorjéban a „Kraljica Mira” vegyes kórus, amelyet 1990-ben alapítottak. Ettől kezdve mindmáig a kórus teszi emelkedettebbé a liturgikus ünnepeket és a plébánia fontos eseményeit. A kórusnak 40 kitűnő tagja van, 2010 óta Irena Azenović nővér a vezetőjük. Az elmúlt év során a kórusnak számos jeles fellépése volt. Júliusban a II. János Pál teremben léptek fel, ahol különleges és gazdag műsorral lepték meg a közönséget. Irena nővér minden jelenlévőnek köszönetet mondott:

Objavljeno: 24.01.2015.

A međugorjei templom felszentelésének évfordulója

Ebben az évben ünnepeljük a međugorjei Szent Jakab templom felszentelésének 46. évfordulóját. Az 1892-ben megalapított első plébániatemplom építését, amely abban az időben nagy és szép volt, 1897-ben fejezték be. Az ingoványos talaj miatt, amelyre építették, a falai gyorsan repedezni kezdtek, majd az egész építmény süllyedni kezdett, így rögtön az I. Világháború után új templom építésén kezdtek gondolkodni, amelynek felépítése 1934-től 1969. január 19-ig, felszenteléséig tartott. A Szent Jakab templom ma a szentségi és imaélet középpontja nemcsak a plébániai hívei, hanem a világ számos országából érkező zarándokok számára is. Dr. fra Robert Jolić történész a Mir Međugorje Rádió munkatársainak elmondta, hogy erről a Glas Koncila nevű horvát hitéleti lap is írt: „Minden nagyon ünnepélyes volt, csak szuperlatívuszokban beszéltek róla, és hiszem, hogy ez az esemény valóban rászolgált erre. Ez a befejezés, ez az áldás egy hosszú út végét jelentette, amely több mint harminc évvel azelőtt kezdődött el. 1969 elején nagyjából sikerült befejezni a templom építését, habár a munkálatok továbbra is folytatódtak. fra Stanko Vasilj és fra Leonard Oreč szerzetestársaink a Glas Koncila újságnak tájékoztatást küldtek, amelyet 1969 februárjában jelentettek meg, 2012-ben pedig megjelent az Oaza Mira-ban is. Rengetegen eljöttek. Meghívták a tartományfőnököt, és elmondták azt is ki mivel járult hozzá az új templom felépítéséhez” – mondta dr. fra Robert Jolić.

Objavljeno: 23.01.2015.

Lányok számára tartottak imaszemináriumot Međugorjéban

Január 18-án, vasárnap szentmisével ért véget Međugorjéban az a két napos lelkigyakorlat, amelyet a középiskola I. és II. osztályába járó lányoknak szerveztek a mostari ferences iskolanővérek. A szemináriumot a „Domus Pacisban” tartották meg. Harminckét lány vett részt rajta, akik Posušjeből, Ljubuškiból, Široki Brijegből és Gorica-Sovićiből érkeztek. A mostari ferences iskolanővérek immár huszonöt éve szerveznek imatalálkozót lányok számára. „A legerőteljesebb biztatást arra, hogy folytassuk megkezdett munkánkat, azon lányok visszajelzései adták, akik örömmel emlékeznek a lelkigyakorlatokra és újra és újra visszatérnek.

Objavljeno: 20.01.2015.

Egy međugorjei zarándok tapasztalata

Liam Driver angliai zarándok tanúságot tett arról, hogy élete Međugorjéban teljesen megváltozott. Liam a nagymamájától szerzett tudomást Međugorjéról, aki rendszeren küldte neki a Szűzanya üzeneteit és 2005 decemberében látogatott el először Međugorjéba. Ettől kezdve zarándokcsoportokkal érkezik Međugorjéba. A Mir Međugorje Rádió munkatársainak életéről és Međugorje gyümölcseiről beszélt: „A bátyám, aki kábítószerfüggő volt, itt tért meg és most misszionárius az Egyesült Államokban. Mindez Međugorje gyümölcse. Nehéz megélni az üzeneteket, de a Szűzanya azt mondja, ha teljesen átadjuk magunkat neki, akkor semmi sem lesz probléma a számunkra.

Objavljeno: 20.01.2015.

Elhunyt prof. Marko Vasilj

Január 17-én, szombaton a miletinai Srebrenica temetőben helyezték örök nyugalomra prof. Marko Vasiljt, a Mir Međugorje Rádió munkatársát. 1940-ben született Međugorje-Miletinaban és itt fejezte be az általános iskolát is. Zágrábban és Ljubuškiban járt gimnáziumba, ahol le is érettségizett. Gimnazistaként kezdett újságírással és színművészettel foglalkozni. Az egyetem első évét Szarajevóban fejezte be, német és francia nyelv és irodalom szakon. Egyetemi tanulmányait Zadarban a bölcsészkaron folytatta, ahol horvát nyelvből és délszláv irodalomból, valamint német nyelvből és irodalomból szerez diplomát. A Rádió Zadarban és a Rádió Zágrábban dolgozott, kulturális és gyermek műsorokat készített, és több mint tíz évig a Rádió Zágráb II-es programjának zadari szerkesztője.

Objavljeno: 19.01.2015.

Fra Leonard Oreč halálának tizenharmadik évfordulója

2015. január 21-én, szerdán lesz fra Leonard Oreč Međugorje egykori plébánosa halálának tizenharmadik évfordulója, aki a „Međugorje-Mir” jótékonysági szervezet alapítója is (1928. Posuški Gradac – 2002. Zágráb). Fra Leonard Oreč 1988-tól 1991-ig szolgált Međugorjéban és ebből több mint egy éven keresztül plébánosként szolgált. A Međugorjéban eltöltött három év alatt tapasztalt és bölcs papként kitörölhetetlen nyomot hagyott a Szűzanya üzeneteinek, a békének és a kiengesztelődésnek lelkes terjesztőjeként. 1992-ben megalapította a „Međugorje-Mir” jótékonysági szervezetet, amely ma is működik. Fra Leonard Oreč 1997-től a ferences rend általános római kúriájában szolgált. Ezt a szolgálatot 2001. júliusáig, súlyos betegségének kezdetéig látta el. Éppen ekkortájt ünnepelte pappá szentelésének 50.évfordulóját, arany miséjét. 2002. január 21-én hunyt el Zágrábban és január 23-án temették el Posušje-ban.

Objavljeno: 13.01.2015.

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe Međugorjéban

Január 11-én, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén, – amely a karácsonyi időszak záró akkordja és ezután kezdődik el az évközi idő – fra Hrvoje Miletić mutatta be az esti szentmisét a međugorjei Szent Jakab templomban. Szentbeszédében többek között a következőket mondta: „Ahogyan általában a karácsonyi időszakban, most is az evangélium középpontjában Keresztelő Szent János és Jézus áll. A Jordánban való megkeresztelkedés Isten megjelenésének története. Akit a csillagok a Bölcseknek megmutattak és a Bölcsek felismertek, Arról maga a Mennyei Atya tett tanúságot. Kinyilvánította mindazok előtt, akik hallgatták, hogy Jézus, az Ő Fia. Igaz, Márk evangelista tömörebben fogalmaz Jézus megkeresztelkedésével kapcsolatban, mint Máté. Márk nem említi meg a Keresztelő János és Jézus közötti párbeszédet. Egyetlen tanú maga Keresztelő János, de ez nincs hatással az üzenet erejére. A Jordánban történt keresztség a karácsony folytatása, mert ő ugyanaz a fiú, aki megtestesült, vagy ahogyan mondjuk, megszületett a betlehemi jászolban. És ezt fontos megértenünk” – mondta fra Hrvoje az esti szentmisében. E nap délelőttjén három szentmisét mutattak be Međugorjéban horvát nyelven.

Objavljeno: 12.01.2015.

A „Totus Tuus” közösség tagjai Međugorjéban

A horvátországi Totus Tuus közösség tagjai 2014. december 29. és 2015. január 3. között Međugorjéban tartózkodtak. A kb. húsz főből álló čakoveci, varaždini, križevaci és eszéki fiatalok Međugorjéban várták az újesztendőt. Az öt napon át tartó lelkigyakorlat során részt vettek a Totus Tuus programjain, valamint a međugorjei templom esti imaprogramján. A lelkigyakorlaton szívvel imádkozták a rózsafüzért, Szentírást olvastak, böjtöltek, a szentgyónás szentségében és az eukarisztiában részesültek, felmentek a Jelenések hegyére és a Križevacra, meghallgatták a szeminárium vezetőjének buzdító szavait, lelki beszélgetéseket folyattak egymás között és dicsőítettek. Ugyanebben az időben „Őrangyalok” címmel tartották meg a Mostar és Međugorje környéki lányok 2. táborát. A táborban 30 lány és 5 vezető vett részt.

Objavljeno: 09.01.2015.

2015-ben is jelentős számú szemináriumot szerveznek Međugorjéban

Međugorjéban egész éven át, a rendszeres böjt- és imaszemináriumok mellett különböző nemzetközi lelkigyakorlatokra is sor kerül. Némelyeknek több évtizedes hagyománya van, de vannak olyanok is, amelyek nemrég indultak el. Papok, laikusok, a békeközpontok vezetői, házaspárok, orvosok és egészségügyi dolgozók a szemináriumok meghívottjai. 2015-ben az első ilyen lelkigyakorlat a huszonkettedik nemzetközi szeminárium lesz a zarándoklatszervezők, és a Međugorjéhoz kapcsolódó békeközpontok, ima- és karitatív csoportok vezetői számára március 2. és 6. között. A találkozó témája: „Békesség nektek!”, a Szűzanya iskolájában. A szeminárium előadója fra Marinko Šakota, Međugorje plébánosa lesz.

Objavljeno: 08.01.2015.